Lublin: Miasto w ochronie najcenniejszych drzew

Możliwość komentowania Lublin: Miasto w ochronie najcenniejszych drzew została wyłączona Aktualności, Samorząd

Miasto Lublin chce objąć ochroną prawną i ustanowić pomnikami przyrody kolejne 23 drzewa na terenie miasta. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał w tej sprawie oraz uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Dąb przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie
Dąb przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie fot. UM Lublin

– W Lublinie mamy wiele cennych okazów drzew, które otoczyliśmy opieką. Część z nich zostało już ustanowionych pomnikami przyrody, obecnie pracujemy nad nadaniem tego statusu kolejnym drzewom. Aktualnie na terenie miasta znajdują się 64 pomniki przyrody, którymi są zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew, jak i całe szpalery – łącznie ochroną pomnikową objętych jest 246 drzew. Pozostawienie najwartościowszych okazów lubelskiego starodrzewu w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, jest bardzo ważnym działaniem prowadzonej przez Miasto polityki ekologicznej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dąb szypułkowy -  pomnik przyrody na Placu Litewskim
Dąb szypułkowy – pomnik przyrody na Placu Litewskim fot. UM Lublin


Rozpoczęta procedura ustanowienia drzew pomnikami przyrody dotyczy: 19 dębów szypułkowych, 2 lip, topoli i grabu zwyczajnego, znajdujących się w 8 lokalizacjach na terenie Lublina. Drzewa mają już założone karty pomnikowe.
Drzewa, wobec których rozpoczęto procedurę ustanowienia pomnikami przyrody:

  • lipa szerokolistna na terenie szpitala neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej,
  • dąb szypułkowy przy ul. Agatowej 20,
  • 7 dębów szypułkowych przy ul. Gdańskiej,
  • 4 dęby szypułkowe przy ul. Białostockiej,
  • topola przy ul. Rudnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Koryznowej,
  • Stary Gaj: lipa drobnolistna   460 cm, dąb szypułkowy  350 cm, dąb szypułkowy  350 cm, grab zwyczajny  255 cm, dąb szypułkowy  375 cm, dąb szypułkowy  400 cm, dąb szypułkowy  360 cm,
  • dąb szypułkowy przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
  • dąb szypułkowy przy ul. Biedronki 13.
Pomnik przyrody w Ogrodzie Saskim
Pomnik przyrody w Ogrodzie Saskim fot. UM Lublin

Propozycję drzewa do objęcia ochroną prawną może zgłosić każda osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Zgłoszone drzewa są weryfikowane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni pod kątem stanu zdrowotnego, gatunku oraz parametrów dendrometrycznych, które muszą być zgodne z kryteriami uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Konieczne jest także uzyskanie zgody właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się drzewo. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, opracowywane są karty pomnikowe oraz przygotowane projekty uchwał. Dokumenty te przekazywane są do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a następnie trafiają pod obrady Rady Miasta. Ostateczną decyzję o ustanowieniu pomników przyrody podejmują radni.
Aktualnie Miasto prowadzi również jesienne prace związane z leczeniem starodrzewu. Wykonano prace chirurgiczne przy prawie stu drzewach, znajdujących się m.in. na terenie Osiedla Świt, dzielnicy Dziesiąta, placu Wolności czy ul. Jana Pawła II a także na zabytkowym cmentarzu przy ul. Pszczelej. Zabiegom poddano pomniki przyrody m.in. przy ul. Chrobrego (topola czarna), na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Marina nad Zalewem Zemborzyckim (grusza pospolita), na Placu Litewskim (dąb szypułkowy), ul. Kruczej (kłęk amerykański) i ul. Bieszczadzkiej (dąb szypułkowy).

Prace pielęgnacyjne w koronie pomnika przyrody przy ul. Bieszczadzkiej
Prace pielęgnacyjne w koronie pomnika przyrody przy ul. Bieszczadzkiej fot. mat. UM Lublin