KGHM Metraco: Mamy ambicję stać się międzysektorowym liderem gospodarki o obiegu zamkniętym

Możliwość komentowania KGHM Metraco: Mamy ambicję stać się międzysektorowym liderem gospodarki o obiegu zamkniętym została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

KGHM Metraco to największy odbiorca złomu miedzi w Europie Środkowo-Wschodniej, jedyny w Europie producent renu pochodzącego ze źródeł własnych KGHM, czołowy dostawca soli drogowej, znaczący producent kruszyw łamanych oraz właściciel najnowocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego. W 30-tą rocznicę powstania spółki rozmawiamy z jej Prezesem Adrianem Szymańskim.

Adrian Szymański, Prezes KGHM Metraco
Adrian Szymański, Prezes KGHM Metraco fot. mat. prasowe KGHM

Panie Prezesie, KGHM Metraco to firma handlowo-produkcyjna o  bardzo zdywersyfikowanej działalności. W jakich obszarach prosperujecie?

KGHM Metraco należy do grona strategicznych spółek w  Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka matka posiada 100% udziałów w  Metraco. Dostarczamy kluczowe produkty dla ciągu technologicznego, zabezpieczamy procesy logistyczne i zagospodarowujemy niektóre odpady wytwarzane w  procesie produkcji miedzi. Technologia stosowana w Metraco pozwala także na odzysk miedzi oraz srebra pochodzących z  wymurówki pieców hutniczych.

Mamy ambicję stać się międzysektorowym liderem gospodarki o obiegu zamkniętym, stawiając na nowe rynki. Już dziś Metraco jest największym odbiorcą złomu miedzi w  Europie Środkowo- Wschodniej. Podkreślam to bardzo często, ponieważ naprawdę mamy się czym chwalić. W  ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy ilość złomu miedzi dostarczanego do hut należących do KGHM o  50%. Ten wzrost jest efektem przemyślanego działania, odważnej strategii handlowej i otwarcia na świat. Dziś sięgamy znacznie dalej, niż jeszcze kilka lat temu. Dotarliśmy m.in.: Hiszpanii, Grecji, Rumunii, nawiązaliśmy kontakty w  USA i  Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Niewątpliwie spółka pełni kluczową rolę w  Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jakie jest oddziaływanie spółki na rynku zewnętrznym?

Niezależnie od bycia komplementarną częścią Grupy Kapitałowej KGHM spółka odgrywa ważną rolę na rynku krajowym i  europejskim. Aktywnie uczestniczymy w  kształtowaniu trendu w  branży recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto posiadając największy magazyn soli w Polsce, pośrednio zapewniamy bezpieczeństwo na drogach w Polsce oraz częściowo w Niemczech i Czechach. W tym roku, ze względu na intensywne opady śniegu i niskie temperatury sprostaliśmy ogromnemu zapotrzebowaniu na sól drogową. Warto wspomnieć, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku dostarczyliśmy na rynek krajowy ponad 140 tys. ton soli.

Produkujemy ok. 800 tys. ton kruszyw rocznie. To produkt wysokiej klasy o charakterystyce zbliżonej do bazaltu. Dzięki wykorzystaniu w  produkcji kruszyw żużli pomiedziowych nasz produkt posiada dodatkowo walor prośrodowiskowy, gdyż zmniejsza się zapotrzebowanie na generowanie nowych wyrobisk. Kruszywa wyprodukowane przez Metraco znalazły zastosowanie w  realizacji tak strategicznych inwestycji w Polsce, jak budowa dróg ekspresowych S3, S5, S6 czy aktualnie realizowanej S11.

KGHM Metraco jest także wytwórcą renu ze źródeł własnych KGHM. Produkty renowe znajdują zastosowanie w  wysoko wyspecjalizowanym przemyśle lotniczym i  obronnym. Zdywersyfikowany charakter działalności pozwala nam efektywnie uczestniczyć w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym.

Jaką rolę w  działalności firmy pełni koncepcja gospodarki o  obiegu zamkniętym? Co oznacza promowane przez spółkę hasło „cultura recyklingu”?

Stosowaliśmy założenia gospodarki o obiegu zamkniętym zanim stały się modne i uznane za cel strategiczny Unii Europejskiej. Większość naszej działalności ma związek z  ponownym wykorzystaniem surowców i  czerpie z  założeń gospodarki o  obiegu zamkniętym. To działanie korzystne dla środowiska naturalnego i spójne z  ideą efektywnego recyklingu. Dostarczanie złomów miedzi do hut KGHM stanowi tego najlepszy przykład. Z  kolei produkcja kruszyw z żużli pomiedziowych oraz renu ze ścieków drastycznie ogranicza wytwarzanie odpadów. „Cultura recyklingu” to hasło związane z  tradycją odzysku obecną w naszej spółce od lat, wpisuje się w nasze DNA. „Cu” jest oczywiście związane z  miedzą, wokół której zorganizowana jest nasza działalność i  która jest życiodajnym surowcem dla całego regionu. Wspomniana „cultura” uwidacznia się także w  przynależności do krajowych i  międzynarodowych organizacji zrzeszających firmy zajmujące się recyklingiem metali nieżelaznych, takich jak The Bureau of International Recycling, Bureau of Middle East Recycling czy Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Metraco-metal-
Metraco-metal- fot. mat. prasowe KGHM Metraco

Jakie z  Pana perspektywy są najcenniejsze zasoby Metraco?

Niewątpliwie największą dla spółki wartość stanowi jej wysoko wyspecjalizowana kadra oraz kultura organizacji pracy. Ten kapitał pozwala nam śmiało podejmować kolejne wyzwania oraz osiągać nowe ambitne cele, co jest niezbędne do tworzenia rzeczy wyjątkowych. To naprawdę zaszczyt móc kierować KGHM Metraco.

Jak postrzega Pan kwestie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w  kontekście zarządzania spółką KGHM Metraco?

Jesteśmy w pełni świadomi naszej roli zarówno w biznesie jak i w społeczności lokalnej. Spółka stosuje najwyższe standardy etyczne oraz podejmuje działania na rzecz wsparcia oddolnych inicjatyw. W  działalności kierujemy się takimi wartościami jak wiarygodność, dbałość o najwyższą jakość produktów, bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. we wdrożonym i certyfikowanym Zintegrowanym System Zarządzania, który spełnia standardy jakościowe określone w  normach ISO 9001 i  AS 9100, środowiskowe zdefiniowane przez normę ISO 14001, antykorupcyjne określone w  normie ISO 37001 oraz bezpieczeństwa pracy, które wskazuje norma ISO 45001. Ponadto we współpracy z  organizacjami związkowymi działającymi w  KGHM Metraco, w  ramach konstruktywnego dialogu, z powodzeniem tworzymy przyjazne środowisko pracy nastawione na rozwój i doskonalenie umiejętności.

30-lecie to czas podsumowań, ale również kreślenia dalszych planów. Co czeka Metraco w przyszłości?

Chcemy wzmacniać naszą koronną działalność bazującą na pozyskiwaniu złomów i  materiałów miedzionośnych. Mamy plany bardzo ambitne i  jednocześnie realne, które zapewnią rozwój spółki i wzmocnią naszą pozycję w świecie i w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Na razie nie zdradzamy szczegółów. Nasza strategia nastawiona jest na rozwój i sukces.

Kruszywo z żużli pomiedziowych z KGHM Metraco S.A
Kruszywo z żużli pomiedziowych z KGHM Metraco S.A fot. mat. prasowe KGHM Metraco

Życzymy w takim razie powodzenia w realizacji planów i gratulujemy jubileuszu.

Dziękuję w imieniu zarządu i pracowników KGHM Metraco.

materiały prasowe: KGHM Metraco