Transformacja energetyczna w lubelskim systemie ciepłowniczym

Możliwość komentowania Transformacja energetyczna w lubelskim systemie ciepłowniczym została wyłączona Aktualności, Samorząd

Obecnie nie ma innej drogi rozwoju w energetyce, niż neutralność klimatyczna i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Ten kierunek zdecydowanie przyjęło Lubelskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej S.A., które nie tylko modernizuje i rozbudowuje sieć ciepłowniczą w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na energię w Lublinie, ale poprawia również parametry ekologiczne jej funkcjonowania.

Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin fot. mat. prasowe
Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin fot. mat. prasowe

Miasta mają do odegrania zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ograniczaniu nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Strategia Lublin 2030 zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wykorzystując do tego istniejące zasoby i potencjały. Działania podejmowane przez LPEC S.A. wpisują się w założenia na rzecz neutralności klimatycznej oraz naszą wizję zielonego miasta przyszłości – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 (PEP 2040), od 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, jak również przemysłu, usług, obiektów komercyjnych i biurowych mają pokrywane przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła. Zakładane jest również zwiększenie udziału gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w miastach do 70% w 2030 roku. Zgodnie pakietem rozporządzeń FIT FOR 55, do 2030 roku planowana jest 55% jest redukcja emisji CO2 w porównaniu do 1990 roku.

– W kontekście europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, najważniejszym zadaniem dystrybutorów ciepła na najbliższe lata będzie: poprawa dostępności do ciepła systemowego, zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych, poprawa efektywności systemów ciepłowniczych, projektowanie i budowa inteligentnych sieci, które z jednej strony zapewnią elastyczne regulowanie podaży ciepła, dostarczanego do sieci przez zróżnicowane podmioty, z drugiej strony zagwarantują komfort cieplny odbiorcom przy jak najniższym poziomie zużycia energii – podkreśla Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

Marek Goluch LPEC fot. mat. prasowe
Marek Goluch LPEC fot. mat. prasowe

Kluczowym projektem inwestycyjnym LPEC S.A. w nowej perspektywie finansowania 2022 – 2027 jest budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej. Projekt wynika wprost z celu strategicznego nakreślonego w „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2022 – 2027”, którym brzmi: „Rozwój inteligentnego i efektywnego systemu ciepłowniczego zapewniającego możliwie największą dostępność czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina”. Plany Spółki obejmują też budowanie dodatkowych kompetencji w zakresie rozwoju technologii OZE, a konkretnie w zakresie fotowoltaiki – w tym obszarze dostrzegany jest obecnie olbrzymi potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę skalę zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń ciepłowniczych.

„Inteligentna Sieć Ciepłownicza” to projekt, którego celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Lublinie. W ramach inwestycji sieć zostanie wyposażona m.in. w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła, optymalizacji jej pracy oraz zintegrowanego zarządzania poszczególnymi elementami na odległość. System będzie również wyposażony w aplikacje wspierające proces decyzyjny. Zastosowane rozwiązania umożliwią dobór czynnika grzewczego w źródłach i sterowanie urządzeniami tak, aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymi stratami.

Program inwestycyjny na lata 2017 – 2023

Sprostanie wyzwaniom stale rozwijającego się miasta będzie możliwe m.in. dzięki uruchomionym na niespotykaną dotąd skalę projektom inwestycyjnym LPEC S.A., które wystartowały na przełomie roku 2017 i 2018 i wszystkie zostaną ukończone pod koniec 2023 roku. Cały program obejmuje trzy projekty dotyczące rozbudowy i kompleksowej modernizacji lubelskiego systemu ciepłowniczego. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice: Czuby, Konstantynów, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Hajdów-Zadębie, Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście. Planowana rozbudowa, przebudowa i wymiana sieci ciepłowniczej dotyczy łącznie około 57 km rur, wymiany 10 węzłów grupowych i budowy 183 indywidualnych.

W efekcie realizacji wszystkich projektów stworzona zostanie nowoczesna infrastruktura ciepłownicza, która zapewni mieszkańcom niezawodną dostawę ciepła przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Zmniejszą się również znacząco straty ciepła w całym systemie, co oznacza mniejsze zużycie paliw, ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców Lublina.

Lubelski system ciepłowniczy

Na lubelski system ciepłowniczy składa się sieć ciepłownicza zarządzana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (LPEC S.A.) oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków i Elektrociepłownia MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 465 km sieci ciepłowniczych i 2350 węzłów cieplnych.