Leszek Gaś: Bez kolei nie ma Zielonego Ładu

Możliwość komentowania Leszek Gaś: Bez kolei nie ma Zielonego Ładu została wyłączona Aktualności

Z Leszkiem Gasiem dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu rozmawia Ryszard Żabiński

Leszek Gaś, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
Leszek Gaś, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu fot. mat. prasowe

Dlaczego Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”?

W ten sposób Unia zwraca uwagę na kluczową rolę jaką odgrywa transport kolejowy w transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Transport kolejowy jest najbardziej zrównoważoną formą transportu, która mimo wzrostu przewozów zanotowała spadek emisji. Rozwój transportu kolejowego jest jednym z elementów wdrażanej w Unii Europejskiej polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Pandemia trochę przyhamowała ten proces jednak teraz, polityka ta wraca wzmocniona w Europejskim Funduszu Odbudowy i Odporności, w krajowych planach odbudowy państw członkowskich. Na problem trzeba spojrzeć szerzej, nie tylko w zakresie inwestycji środowiskowych, ale transformacji całego modelu gospodarczego w kierunku zielonej gospodarki, której krwiobiegiem jest transport, który musi być przyjazny dla środowiska.

W jaki sposób kolej jest promowana na Dolnym Śląsku?

Zaplanowano wiele promocyjnych wydarzeń w całej Polsce i w regionie dolnośląskim. Dla przykładu, Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Koleje Dolnośląskie zorganizowały debatę online „Z  Widokiem na Europejski Rok Kolei”. Gościem wydarzenia był m.in. prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Podczas spo – tkania dyskutowano min. o rozwoju transportu kolejowego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; wpływie transportu kolejowego na rozwój innych sektorów gospodarki inwestycje; potrzebie dalszej harmonizacji przepisów UE w zakresie transportu; rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Transmisja wydarzenia na profilu facebook.com/PEWroclaw cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza środowisk związanych z branżą kolejową, ale też i pasjonatów kolejnictwa, trafiliśmy również na łamy prasy specjalistycznej.

Jak duży może być wpływ transportu kolejowego na rozwój innych sektorów gospodarki?

Jeżdżąc po regionie dolnośląskim często trafiam do mniejszych turystycznych miejscowości, gdzie powstaje dużo nowych obiektów, turystycznych. Mieszkańcy bardzo tam czekają na rozwój i rewitalizację sieci kolejowej. Doskonale wiedzą, że jest to szansa na rozwój turystyki.

Rozwój kolei może znacznie przyczynić się niwelowania tych różnic ekonomicznych pomiędzy regionami Dolnego Śląska, ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego. Może wreszcie przyczynić się do rozwoju takich miast jak Wrocław, gdzie rozwój infrastruktury komunikacyjnej nie zawsze idzie w parze z tempem inwestycji mieszkaniowych.