GRUPA WB: Silna polska marka z własnymi technologiami

Możliwość komentowania GRUPA WB: Silna polska marka z własnymi technologiami została wyłączona Aktualności, It

Z Piotrem Wojciechowskim prezesem GRUPY WB, rozmawia Marcin Prynda

Piotr Wojciechowski,  prezes GRUPY WB
Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB fot. mat. prasowe

Czy kapitał ma narodowość?

Podmiot, za którym idzie kapitał zawsze ma narodowość. Naszym celem, jak GRUPY WB, jest stworzenie silnej polskiej marki. Jesteśmy polskim podmiotem, mamy narodowość polską i tworzymy systemy dla bezpieczeństwa narodowego, czyli polskiego. Warto jednak zwrócić uwagę, że chroniąc Polskę chronimy też Europę. Kapitał z  tej części świata ma nie tylko własną narodowość, ale charakteryzuje się też europejskością. Marka polska powinna być dumą narodową, ale jednocześnie europejską.

Co zrobić, aby marka mogła się rozwijać?

Budowanie własnej marki to alokowanie wartości, istotnej z  punktu widzenia kapitału i  własności kapitału. Aby markę rozwijać i  chronić, podmiot musi mieć odpowiednią siłę gospodarczą. Oznacza to własne technologie i  znaczące zasoby finansowe, ale też silne wsparcie narodowego systemu bankowego i  poparcie instytucji państwa: zajmujących się polityką zagraniczną i  skupionych na polityce wewnętrznej. Wówczas możliwe jest zbudowanie silnej marki, skutecznie ekspandującej na obszary międzynarodowe. Jeżeli dysponujemy własnymi, narodowymi technologiami, mamy co zaoferować partnerom.

Na jakim etapie GRUPA WB jest w tworzeniu marki?

Marka GRUPY WB jest silnie rozpoznawalna na rynkach międzynarodowych jako podmiot, który dysponuje własnymi, unikalnymi i  niezależnymi rozwiązaniami. To technologie polskie – niezależne od Azji i Ameryki – ale lokowane w strukturze silnych powiązań europejskich. Jesteśmy na etapie tworzenia marki globalnej przez obecność międzynarodową na wystawach i  targach, ale też poprzez tworzenie podmiotów zagranicznych, które powstają, gdzie realizujemy istotne kontrakty. Wiedza GRUPY WB staje się powszechniejsza w  obszarze tworzenia rozwiązań dla systemu bezpieczeństwa. Własna marka daje nam otwartość na współpracę i  partnerstwo. Dajemy coś na wymianę. Otwieramy się na współdziałanie z podmiotami i rządami, aby nasze technologie i doświadczenia jak najszybciej wykorzystać do budowania systemów bezpieczeństwa Polski i Europy.

Czy GRUPA WB tworzy system obrony Polski?

Podstawowym elementem bezpieczeństwa dla Polski jest ochrona naszych granic przed różnymi zagrożeniami, obecnie z  kierunku wschodniego. Jesteśmy ulokowani w  Europie, ale mamy powiązania znacznie szersze: atlantyckie i  natowskie. Są niezwykle istotne, bo bezpieczeństwo Europy jest ściśle związane z  Ameryką. Partnerstwo ze Stanami jest bardzo ważne, ale jesteśmy elementem przedmurza Europy. Bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo Europy. Systemy AMSTA i  FLYEYE chronią nie tylko granice Polski, ale też 420 milionów innych Europejczyków .

Jak GRUPA WB przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski?

Od początku i  cały czas konsekwentnie mówimy, ze podstawowym sposobem budowania bezpieczeństwa państwa jest posiadanie własnych rozwiązań. Technologie muszą być wytwarzane na terenie Polski, wszystkie procesy produkcyjne powinny być realizowane w kraju. Zawsze staliśmy na stanowisku, aby budować rozwiązania najbardziej skuteczne i  efektywne ekonomicznie. Zaliczają się do nich systemy dla artylerii, rozpoznania, też komunikacji i  bezpieczeństwa informatycznego. Należy mieć zdolność do integracji łączności w jednolity system wymiany danych między różnego rodzaju instytucjami, których zadaniem jest ochrona i  bezpieczeństwo obywateli. Odpowiada za to nasza Platforma Integracji Komunikacji (PIK). GRUPA WB buduje kompleksowe rozwiązania pozwalające na zarządzanie bezpieczeństwem w sposób jednorodny. Oczywiście, oznacza to również kontrolę nad oprogramowaniem, musi być opracowane w Polsce.

Jak GRUPA WB pomaga chronić infrastrukturę krytyczną? Budowanie każdego systemu ochrony powinno być oparte o  całkowicie polskie technologie. Obejmuje to zabezpieczanie granic, zasobów, podmiotów działających na dużych obszarach i innych kluczowych elementów państwa. Pola sensoryczne powinny być tworzone w Polsce i bazować na narodowych rozwiązaniach. Wiedza jak działają jest bowiem wiedzą kluczową! Nie możemy pozwolić, aby potencjalny przeciwnik mógł pole sensoryczne zakłócić lub przejąć. Budowanie takich barier powinno być oparte o  elementy całkowicie wytwarzane w kraju.

Jak wygląda budowanie bezpieczeństwa w kontekście doświadczeń z konfliktu ukraińskiego?

Doświadczenia płynące z  użycia naszych systemów w warunkach bojowych są bezcenne. Powinny być przez Polskę bardziej promowane i  stanowić przyszłe wzorce. Do Polski spływa najwięcej doświadczeń z  frontu. Nasze instytucje powinny bardziej aktywnie wpływać na tworzenie standardów wojskowych, na praktyczne i  efektywne. Polska ma zbyt małą aktywność na forach międzynarodowych w  zakresie tworzenia norm. Nie przenosimy naszych kolosalnych doświadczeń z  rzeczywistego użycia bojowego naszych systemów. Na przykład GRUPA WB dysponuje bardzo efektywnymi, narodowymi rozwiązaniami, które muszą być degradowane aby dopasować do przestarzałych norm, sformułowanych dekady temu! Jako kraj powinniśmy silniej wpływać zmianę standardów, które się nie sprawdziły. Weryfikacja pokazała, ze jest tutaj sporo do poprawy i Polska powinna być na tym polu bardziej aktywna. Idźmy w  stronę praktyczności zamiast teoretyczności.