Innowacyjność w doskonałej cenie

Możliwość komentowania Innowacyjność w doskonałej cenie została wyłączona Aktualności, It

Rozmowa z prezesem zarządu spółki MindMade, Romanem Musiałem, wchodzącej w skład GRUPY WB.

Roman Musiał, prezes zarządu spółki MindMade

Roman Musiał, prezes zarządu spółki MindMade fot. mat. prasowe

Panie Prezesie, niedawno pojawiła się informacja, że przedsiębiorstwo PolCam Systems będące własnością spółki MindMade (część Grupy WB), złożyła najkorzystniejszą ofertę na drogowy system poboru opłat videotolling. Jak do tego doszło?

Zgłoszenie się do postępowania na nowoczesny system poboru opłat oparty na wykorzystaniu kamer odczytujących numery rejestracyjne samochodów, jest naturalną konsekwencją długoterminowej strategii rozwoju Grupy WB. MindMade wraz ze swoimi spółkami jest centrum kompetencyjnym całej grupy kapitałowej w obszarze systemów bezpieczeństwa publicznego.

Grupa WB skupia polskie spółki rozwijające unikatowe technologie w branży energetyki, bezpieczeństwa i obronności. Oferujemy własne rozwiązania, zaprojektowane w Polsce i wytwarzane w kraju. Dlatego mogliśmy zaoferować Głównej Inspekcji Transportu Drogowego najlepszą ofertę za opracowanie i wdrożenie systemu. Wszystkie elementy są naszej produkcji, nie musimy korzystać z poddostawców i pośredników.

Jednak nie tylko cena miała znaczenie. Zgodnie z filozofią założycieli Grupy WB, oferujemy nowatorskie rozwiązania, wyznaczające rynkowe trendy. Mimo najniższej ceny, charakterystyki zaoferowanego systemu videtollingu nie tylko spełniają, ale i przekraczają założone wymagania.

Wynika to z naszych doświadczeń i wiedzy oraz pewności wsparcia ze strony Grupy WB. Wchodzimy w skład dużego i wielo – letniego dostawcy systemów wojskowych i cywilnych spełniających najwyższe standardy. Udziałowcem przedsiębiorstwa jest Polski Fundusz Rozwoju, dzięki czemu państwo ma pewność ochrony swoich interesów w strategicznych dziedzinach. Dodam, że Grupie WB zaufały siły zbrojne Polski i wielu innych państw, w tym USA. Kto inny może się tym pochwalić?

Można powiedzieć, że źródłem waszego sukcesu są nowe rozwiązania w doskonałej cenie?

W pewnym sensie tak, to podejście pozwoliło zbudować obecną pozycję rynkową. Jednak oprócz oczywistych korzyści, mierzymy się czasem z pewnymi przeszkodami. Musimy poświęcić więcej pracy na przekonanie odbiorców do rozwiązań wyprzedzających swoje czasy.

Co ciekawe, organizacja przetargów nie ułatwia wcale wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Instytucje administracji państwowej opierając się na prawie zamówień publicznych, niejako z automatu promują rozwiązania już dostępne, a nie przyszłościowe. Wymóg uzyskania referencji sprawia, że rynek ograniczony jest do określonego grona dotychczasowych dostawców.

Jednak pomimo ograniczeń formalno-prawnych, cały czas udaje się nam dostarczać do instytucji państwowych produkty oparte na nowatorskich technologiach. Rozwiązania w nich zastosowane są często współfinansowane środków wydatkowanych w ramach wsparcia innowacyjnych projektów przez NCBiR czy fundusze unijne.

Jakimi jeszcze innymi nowatorskimi rozwiązaniami, opartymi na naszych własnych, polskich technologiach, może się pochwalić MindMade?

Tworzymy systemy dla sektora bezpieczeń – stwa publicznego i energetyki. Dla tego pierwszego opracowana została Platforma Integracji Komunikacji (PIK) – system łączności, przydatny także w zarządza – niu kryzysowym. Zapewnia niezawodną i zabezpieczoną kryptograficznie łączność między służbami państwowymi. W wersji podstawowej umożliwia komunikację gło – sową między użytkownikami w zdefinio – wanych grupach zadaniowych.

Platforma Integracji Komunikacji umożliwia koordynację łączności wszystkich polskich formacji mundurowych. Dzięki licznym zabezpieczeniom kryptograficznym jest bezpieczna. Wykorzystuje wielu kanałów komunikacji zapewniając niezakłóconą łączność na terenie całego kraju. PIK pozwala lokalizować użytkowników w oparciu o nawigację satelitarną. To szczególnie przydatne dla służb, których funkcjonariusze i pojazdy poruszają się po rozległym terenie. Dyspozytor musi znać ich położenie, aby efektywnie zarządzać i precyzyjnie wyznaczać zadania. Jakość i wartość PIK potwierdzają już przeprowadzone wdrożenia.

Na początku epidemii przekazaliśmy wspólnie ze spółką RADMOR (także wchodzącą w skład Grupy WB) kilka zestawów PIK szpitalom zakaźnym w Gdyni i Gdańsku. Nasz system nie tylko przyśpieszył komunikację pomiędzy zespołami, ale pozwolił też ograniczyć kontakt fizyczny pomiędzy personelem medycznym pracującym na izbach przyjęć oraz w strefach skażonych i nieskażonych.

MindMade zaangażowane jest też w ochronę granic państwowych. Może Pan przybliżyć to zagadnienie?

W ubiegłym roku system AMSTA został wybrany przez Straż Graniczną. Dostarczone zestawy urządzeń ochrony perymetrycznej w połączeniu z czujnikami sejsmicznymi z powodzeniem ochraniają polskie i unijne granice. W przyszłości będą wspomagały też polskich żołnierzy. AMSTA to unikalny w skali światowej system ochrony rozległych obszarów lub wybranych stanowisk. Zastosowano w nim zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, redukujące możliwość pomyłki. Oprogramowanie analizuje fale sejsmiczne, akustyczne i dane obrazowe w różnych pasmach widzialności. Przez to AMSTA umożliwia ochronę granic lub kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. System może wykrywać osoby, pojazdy lub bezzałogowce bez względu na pogodę i porę roku. AMSTA łączy się z bezpieczną siecią transmisji radiowych, dzięki czemu na oddalonych stanowiskach dowodzenia można automatycznie identyfikować wykrytych intruzów i reagować adekwatnie do zagrożenia. System jest modułowy, możemy go dowolnie rozbudowywać o inne sensory, jak radary czy bezzałogowce.

Brzmi jak scenariusz filmu science-fiction. Nie budzi to zagrożenia związanego z inwigilacją?

Na pierwszy rzut oka rzeczywiście może tak to wyglądać. Nie uciekniemy od automatyzacji i analizy danych na dużą skalę, to kolejny etap rozwoju. Zgadzam się, że rewolucja, której jesteśmy świadkami może nieść pewne zagrożenia dla prywatności. Wszystko zależy kto kontroluje to rozwiązanie i kto ma do niej dostęp.

Wszystkie opracowane przez MindMade systemy pozwalają efektywnie przetwarzać informacje z ogromnej liczby źródeł i je analizować, co ponosi poziom bezpieczeństwa. Mając świadomość zagrożeń występujących w obszarze cyberbezpieczeństwa, kładziemy ogromny nacisk na bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych. Udostępniamy klientom kody do kontroli kluczowego oprogramowania.

Jesteśmy przedsiębiorstwem o stuprocentowo polskim kapitale, w której jednym z udziałowców poprzez Polski Fundusz Rozwoju jest Skarb Państwa. To gwarantuje, że nikt nieuprawniony nie będzie miał dostępu do informacji przetwarzanych przez nasze systemy i do danych tam zawartych.

Dziękujemy za rozmowę