Edukacja w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nabiera rozpędu. Kolejne szkolenia dla uczestników SMA

Możliwość komentowania Edukacja w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nabiera rozpędu. Kolejne szkolenia dla uczestników SMA została wyłączona Aktualności

30 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów kontroli jakości w punktach skupu zbóż i w młynach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym. Patronat honorowy nad cyklem edukacyjnym objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obraz CANDICE z Pixabay

Uczestnicy szkolenia, w którym wzięło udział 18 firm wchodzących w skład Systemu Magazynów Autoryzowanych (SMA) Giełdowego Rynku Rolnego TGE, mieli okazję zapoznać się m.in. z aspektami dotyczącymi oceny cech organoleptycznych ziarna wg PN-R-74013:2012, oznaczania zanieczyszczeń i szkodników wg PN-R-74015:1994, stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego w laboratorium oraz zasad prawidłowej obsługi wilgotnościomierzy zbożowych i analizatorów NIR. Uzyskane w ramach zdanego egzaminu uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek znajdą swoje odzwierciedlenie we wpisie do Rejestru Rzeczoznawców, który jest prowadzony przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

– Cykl doskonale wpisuje się w misję Towarowej Giełdy Energii, której jednym z podstawowych założeń jest edukacja uczestników rynku. Szkolenia uruchomione w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nastawione są na podnoszenie wiedzy słuchaczy spotkań, ale także realizację celów samego Giełdowego Rynku Rolnego, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa zawieranych transakcji, transparentności handlu oraz gwarancji jakości oferowanych produktów – mówi Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Spotkanie online zostało zorganizowane w ramach cyklu edukacyjnego, który TGE rozpoczęła w maju br. Jest on skierowany do uczestników oraz współpracowników Giełdowego Rynku Rolnego i zakłada podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarach związanych m.in. z analityką laboratoryjną, pobieraniem próbek artykułów rolno-spożywczych czy ustalaniem klas jakościowych określonych produktów. Firmy biorące udział w szkoleniach zyskują niezbędną wiedzę oraz kompetencje wykorzystywane w ramach własnych zasobów personalnych.

Rolę platformy edukacyjnej doceniają także partnerzy i współpracownicy TGE. W czerwcową odsłonę cyklu zaangażował się Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który przedsięwzięcie przeprowadził, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które objęło szkolenie patronatem honorowym. To pokazuje, że kierunek obrany przez TGE jest słuszny i spotyka się z uznaniem zewnętrznych instytucji.

***

Giełdowy Rynek Rolny prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii w ramach GK GPW oferuje obrót pszenicą, żytem oraz kukurydzą. Sprzedaż i zakup produktów rolnych jest możliwy w ramach sesji prowadzonych w każdą środę lub na aukcjach zwoływanych na wniosek oferenta. Podstawą działania Giełdowego Rynku Rolnego jest System Magazynów Autoryzowanych, czyli sieć magazynów przystosowanych do przechowywania zbóż, zorganizowana przez TGE w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będącego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń w towarze. Obecnie w ramach systemu działa 48 magazynów autoryzowanych.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR.
W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na www.gpw.pl.