Czy cyfryzacja i opieka koordynowana w POZ Plus poprawią dostęp do leczenia?

Możliwość komentowania Czy cyfryzacja i opieka koordynowana w POZ Plus poprawią dostęp do leczenia? została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Rozmowa z Janem Krzysztofem Flaczyńskim – Dyrektorem Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”

Jan Krzysztof Flaczyński, Dyrektor Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro Familia” fot. mat. prasowe

Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Fami­lia” został utworzony w grudniu 1996 roku. Jak bardzo od tego czasu zmieniła się placówka, jakie były jej najważniejsze etapy rozwoju?
Jesteśmy jedną z pierwszych sprywatyzowa­nych placówek POZ w Polsce i przez 23 lata działalności wielu entuzjastów medycyny rodzinnej w „Pro Familii” zbudowało nowocze­sną firmę, obejmującą opieką ponad 22 tysiące mieszkańców gminy Czerwonak. Dziesiątki kursów, szkoleń, postawienie na rozwój pracowników firmy, komputeryzacja dokumentacji medycznej, ,e-ZLA, e-recepty, eskierowanie – to w „Pro Familii” codzienność. Zbudowanie własnego nowoczesnego centrum medycznego w Koziegłowach (największej wsi naszej gminy), własne doskonale wyposażone w najlepszy sprzęt laboratorium analityczne, certyfikat ISO- dają poczucie niezależności i bezpieczeństwa pracy dla 72 pracowników naszego zespołu.

Dlaczego „Pro Familia” zdecydowała się uczestniczyć w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia – POZ Plus?
Ogłoszenie przez Ministerstwo zdrowia programu pilotażowego POZ PLUS, dającego możliwość sprawdzenia opieki koordynowanej, dzięki korzystaniu ze środków Banku Świato­wego i Unii Europejskiej, a także wcześniejsze pozytywne doświadczenia z wdrażaniem pro­gramów poprawiających jakość naszej pracy, było naturalnym impulsem do przystąpienia do programu.
Spełniliśmy wszystkie brzegowe, wysoko sta­wiane wymagania przystąpienia do programu, jak: komputeryzacja placówek, stworzenie zespołu lekarzy rodzinnych, lekarzy specjali­stów, pielęgniarek, koordynatorów, diagnostów, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, pracującego wspólnie na rzecz pacjentów – uczestników programu, nastawienie na profilaktykę, edukacje i plano­wanie leczenia.

Proszę przedstawić najważniejsze ko­rzyści, które odnosi pacjent korzystający z takiej formy leczenia?
Najważniejsze cechy tego programu – koor­dynowanie działań wokół pacjenta pozwalają na jego entuzjastyczną realizację, co stało się w naszym przypadku. Bilans zdrowia sporzą­dzany, wchodzącym do programu uświadamia pacjentom stan ich zdrowia – zwłaszcza tym, którzy nie korzystają na co dzień ze świadczeń zdrowotnych. Szybka diagnostyka, planowe konsultacje
specjalistyczne pozwalają na wykrywanie i leczenie schorzeń u osób przekonanych często o znakomitym stanie swojego zdrowia! Opieka koordynowana – POZ PLUS- pozwala ominąć wielomiesięczne kolejki do specjalistów. Daje to ogromne poczucie bezpieczeństwa pacjentowi.

Czy POZ Plus należałoby stosować we wszystkich placówkach leczniczych pod­stawowej opieki zdrowotnej w Polsce?
Wprowadzenie programu w takiej postaci jak w pilotażu w całym kraju, we wszystkich placówkach POZ- to moje, i zapewne marzenie każdego lekarza rodzinnego! Jednak przy brakach kadrowych białego personelu, finan­sowaniu na obecnym poziomie oraz dużym zróżnicowaniu dostępności placówek do ośrod­ków klinicznych i diagnostycznych nie jest obecnie możliwe. Nadzieję daje przystąpienie polskich lekarzy rodzinnych do stowarzyszenia EURIPA, zrzeszającego lekarzy, pracujących na wsiach i terenach odosobnionych, izolo­wanych – będzie walczyć o lepsze warunki dla pacjentów i lekarzy z takich rejonów.