Ambitna strategia termalna

Możliwość komentowania Ambitna strategia termalna została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Tarnowo Podgórne jest często nazywane mekką przedsiębiorczości, o czym świadczą liczy: ponad 5 tys. firm (z czego 250 z kapitałem zagranicznym) i 50 tys. miejsc pracy (drugi, po Poznaniu, w Wielkopolsce rynek pracy dla dojeżdżających).

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne fot. mat. prasowe

Jaki jest samorządowy klucz do utrzymywania tak dobrego klimat dla rozwoju przedsiębiorczości?

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: Genezą sukcesu jest partnerska współpraca z biznesem. My – lokalny samorząd – stale jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania naszych przedsiębiorców. Od lat ściśle współpracujemy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, reprezentującym tutejsze środowisko biznesu.

Naszym największym wspólnym projektem jest coroczna ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd. Jej strategicznym celem jest łamanie stereotypów i pokonywanie barier między administracją a przedsiębiorcami. Gośćmi naszych konferencji są przedsiębiorcy i samorządowcy z całej Polski, a także przedstawiciele instytucji doradczych, wspierających i eksperci. W tym roku odbyła się piąta edycja tego wydarzenia, poświęcona innowacjom w biznesie i samorządzie.

Ponadto dla utrzymywania stałych kontaktów na linii biznes – samorząd przy Urzędzie Gminy działa  Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Służy ono w pierwszej kolejności osobom, prowadzącym mikro- i małe firmy, ale i kadra większych firm chętnie uczestniczy w organizowanych przez Centrum szkoleniach i warsztatach. Zapraszamy na bezpłatne dyżury specjalistów z zakresu prawa, podatków czy księgowości. Pokazujemy także możliwości uzyskania finansowego wsparcia istniejących bądź planowanych przedsięwzięć biznesowych. Przygotowujemy oferty inwestycyjne i ściśle współpracujemy z inwestorami podczas całego procesu inwestycyjnego.

Chcemy nadal budować klimat sprzyjający przedsiębiorczości – zdajemy sobie bowiem sprawę, że dzięki partnerskim kontaktom z biznesem możemy rozwijać naszą Gminę.

Największą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Tarnowo Podgórne w ostatnim ćwierćwieczu są Tarnowskie Termy.

Rzeczywiście Aquapark Tarnowskie Termy to najważniejszy projekt samorządowy ostatnich lat, a zarazem ogromny wysiłek inwestycyjny. Pierwszym etapem inwestycji było poszukiwanie wód termalnych na terenie Gminy. Potem, kiedy potwierdzone zostały parametry techniczne wody (temperatura 45,7oC,  wydajność źródła 225 m3/h), rozpoczęliśmy budowę Parku Wodnego.

Woda geotermalna to nasz ogromny naturalny kapitał, który powinniśmy wykorzystywać. Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowskich Term zaplanowaliśmy powstanie Termalnego Parku Zdrowia. Zapraszamy do współpracy inwestorów, działających w obszarze nowoczesnej medycyny, kosmetologii czy rehabilitacji. Pierwsze przedsięwzięcia już nabierają realnych kształtów – wkrótce ruszy budowa Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego, obiektu o powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2. Na kolejne propozycje jesteśmy otwarci – chcemy, by powstał tu kompleks obiektów, oferujących innowacyjne wykorzystanie właściwości wód termalnych.

Tarnowskie-Termy-Gmina-Tarnowo-Podgórne fot. mat. prasowe

Natomiast efektem naszej współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego są wyniki badań przydatności naszej wody termalnej do celów leczniczych. Eksperci orzekli jasno, że tarnowska solanka, dzięki wysokiej zawartości minerałów i związków chemicznych, może być pomocna przy leczeniu chorób reumatycznych, kobiecych, układu oddechowego, nerwowego czy krążenia, chorób skóry. Dobroczynnego oddziaływania można doświadczyć zarówno poprzez kąpiele, jak i inhalacje. Mam nadzieję, że zdrowotne parametry naszej wody zostaną docenione przez biznes. My z kolei rozważamy budowę tężni.

Tężni?

Tak, wyniki ekspertyz Instytutu Zdrowia jasno wskazują, że tarnowska woda termalna świetnie się nadaje do tego celu, wręcz jest najlepszą do tego solanką Wielkopolsce. Przed nami rysuje się zatem kolejne wyzwanie.

Inwestorzy, którzy związali się z naszą Gminą rozumieją, że komfort życia mieszkańców jest dla nas równie ważny jak wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Dzisiaj, kiedy tak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, utrzymanie tej równowagi jest dla naszego samorządu priorytetem.

Termalny-Park-Zdrowia fot. mat. prasowe

Stale szukamy kolejnych płaszczyzn współpracy między samorządem a przedsiębiorcami. I jestem przekonany, że Tężnie i Termalny Park Zdrowia to inicjatywy, które sprzyjają realizowaniu innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Takich ambitnych inwestorów do Gminy Tarnowo Podgórne serdecznie zapraszam.