Tadeusz Czajka: Samorządność to podstawa (nie tylko) rozwoju

Możliwość komentowania Tadeusz Czajka: Samorządność to podstawa (nie tylko) rozwoju została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, Przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd

Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego fot, mat. prasowe
Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego fot, mat. prasowe

Jest Pan Wójtem Gminy, która jest postrzegana jako mekka przedsiębiorczości.

Rzeczywiście, Gmina Tarnowo Podgórne wykorzystała swoją szansę, jaką stworzyły jej zmiany ustrojowe lat 90. ubiegłego wieku. Przez ponad 30 lat mieszkańcy i  przedsiębiorcy współtworzyli sukces tej lokalnej społeczności. Ale każda Gmina ma swój własny potencjał. Są miejsca bardzo atrakcyjne turystyczne, są takie, które – jak Tarnowo Podgórne – wyróżnia przedsiębiorczość, jeszcze inne mają charakter rolniczy. Różne potencjały dają bardzo indywidualne możliwości rozwoju, które można uchwycić działając bardzo lokalnie. Ich nie widać z poziomu centrali, „z Warszawy”.

Niestety, dzisiaj coraz dotkliwiej odczuwamy skutki postępującej centralizacji – odbierane są nam kompetencje, ograniczane fundusze, jesteśmy obciążani kosztami realizacji rządowych obietnic. W  naszej Gminie przykładem są wydatki na oświatę. Subwencja oświatowa pokrywa ok. 40% kosztów – pozostałe środki pochodzą z gminnego budżetu (to od lat największa pozycja budżetowa).

Obecny rząd ogranicza nam swobodę działania, bo co z tego, że znamy i rozumiemy lokalne potrzeby, kiedy środki zaplanowane na ich realizację musimy przeznaczać na finansowanie kolejnych rządowych obietnic i zobowiązań.

Czyli Pana zdaniem zapatrzony w  ideę centralizacji państwa rząd przestał słuchać obywateli i  ich przedstawicieli – samorządowców.

Niestety tak. Bardzo aktualnym, smutnym tego przykładem jest sprawa katastrofy ekologicznej na Odrze. O  zanieczyszczeniu jako pierwsi alarmowali ci, którzy są najbliżej rzeki: wędkarze, lokalni przedsiębiorcy. Niestety nikt z centralnych instytucji ich nie wysłuchał, nie zadziałały na czas rządowe procedury. Na pomoc, w  miarę swoich możliwości, ruszyły samorządy, ostrzegając mieszkańców, koordynując lokalnie działania mieszkańców, organizacji pozarządowych, aktywistów. Na działania rządu musieliśmy długo (za długo!) czekać. Bo trzeba być i działać blisko ludzi – o taką swobodę funkcjonowania samorządów będę się nieustannie upominać.

Jest Pan Przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd, która głośno przestrzega przed centralizacją i  broni samodzielności samorządów lokalnych.

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd to federacja ponad dwudziestu organizacji samorządowych z  całej Polski. Wśród ich członków dominują samorządowcy – to blisko 100 włodarzy gmin, miast i  powiatów i  jeszcze raz tylu radnych różnych szczebli. Są również przedsiębiorcy, którzy dążą do własnego samorządu. Mamy też w naszych szeregach społeczników, którym bliskie są sprawy samorządowe.

Głośno podkreślamy, że nie zgadzamy się na ograniczanie kompetencji samorządów. Protestujemy też przeciwko uzależnianiu finansowania samorządów od poparcia politycznego udzielanego przez włodarzy. Niestety to już stało się regułą, że dofinansowanie rządowe płynie nieproporcjonalnie szerszym strumieniem do tych gmin, których władze sprzyjają partii rządzącej. Zresztą sama procedura składania wniosków w  rządowych programach pozwala na uznaniowość – w zasadzie nie są ważne ani korzyści społeczne, ani profesjonalne analizy społecznej opłacalności. I na takie traktowanie nie ma naszej – OK Samorządowej – zgody.

W tym roku OK Samorząd zawarł porozumienie z Partią Polska 2050 Szymona Hołowni.

Rzeczywiście zadeklarowaliśmy wspólne działania na rzecz wzmacniania i  obrony samorządności. W  sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia czy napływ uchodźców z  Ukrainy, sprawni i  kompetentni samorządowcy świetnie sobie radzą. Dlatego uważamy, że za wszelką cenę trzeba bronić ustroju państwa zdecentralizowanego, z silnym samorządem terytorialnym. Do tego potrzebny nam partner o parlamentarnym potencjale i podzielający nasze, samorządowe zasady i wartości. Takie wartości zawiera „Karta Samorządu” Polski 2050 Szymona Hołowni.

Ale jednocześnie chcemy zachować swoją tożsamość – naszym zadaniem nadal pozostaje odpowiedzialność za lokalną społeczność, za mieszkańców, których reprezentujemy. Nie oczekujemy, że nasz partner, uzyskując wpływy na państwo, będzie wspierał miasta i gminy, które są zrzeszone w OK Samorząd. To byłoby podtrzymanie modelu państwa, który dziś funkcjonuje, a z którym się nie zgadzamy. Oczekujemy przywrócenia państwa prawa, w możliwie największym stopniu zdecentralizowanego, z silnymi, niezależnymi samorządami, posiadającymi niezbędne finanse do realizacji zadań lokalnych. W  Polsce jest wiele organizacji skupiających niezależnych samorządowców. Prowadzę rozmowy z  kolejnymi środowiskami, zachęcając do pójścia wspólną drogą, bo jestem przekonany, że my, samorządowcy, znamy i doceniamy wartość wspólnoty w działaniu.

Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

www.tarnowo-podgorne.pl ug@tarnowo-podgorne.pl