Unijne rekomendacje korzystne dla Polski

Możliwość komentowania Unijne rekomendacje korzystne dla Polski została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Pytanie do Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju

Sekretarz_Stanu_Jerzy_Kwiecinski

Jak Pan Minister ocenia rekomendacje Unijnego Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) dla Rady Unii Europejskiej dotyczące inwestowania funduszy polityki spójności przez Polskę?

COREPER można porównać do naszego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Na obu forach uzgadniane są treści projektów ustaw i rozporządzeń zanim trafią na posiedzenie rządu lub, w przypadku UE, na posiedzenie Rady UE.

Rumuńska prezydencja uwzględniła nasze propozycje i zaprezentowała korzystne dla Polski projekty rozporządzeń. COREPER zarekomendował by Rada UE przyjęła zmiany, które umożliwią między innymi finansowanie infrastruktury gazowej, jeśli jest to związane z odchodzeniem od gospodarki opartej na węglu, finansowanie zakupu taboru kolejowego oraz inwestycji w infrastrukturę lotniskową w zakresie bezpieczeństwa. W pierwotnej wersji rozporządzeń, które Komisja Europejska przedstawiła w maju 2018 roku, nie było takiej możliwości.

Mamy też kompromis w kwestii podziału perspektywy 2021-2027 na dwie części. Pierwotnie Komisja Europejska zakładała jej podział na dwie części – od 2021 do 2025 roku i potem od 2026 do 2027 – a to znacząco utrudniłoby realizację dużych projektów, na przykład infrastrukturalnych czy w obszarze badań i rozwoju. Kompromis polega na tym, że od samego początku możemy planować podział i sposób inwestowania całości funduszy  na lata 2021-2027, ale połowa puli na lata 2026-2027 będzie do dyspozycji państw członkowskich dopiero wtedy, gdy Komisja sprawdzi w 2025 roku jak poszczególne kraje wykorzystują unijne pieniądze.

Sceptyczna wobec tych propozycji była Komisja Europejska. Udało nam się przekonać też płatników netto, na przykład Francję i Holandię. Uzgodnione rozwiązania musi jeszcze przyjąć Rada Unii Europejskiej. Dalsze prace będą się toczyć w ramach negocjacji z Parlamentem Europejskim w ramach tak zwanego trilogu.

Źródło: www.miir.gov.pl