European Executive Forum – relacja z konferencji

Możliwość komentowania European Executive Forum – relacja z konferencji została wyłączona Aktualności, Biznes, It

VII edycja konferencji European Executive Forum odbyła się 4 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton. W ciągu kilku godzin intensywnych obrad, eksperci dyskutowali m.in.: o wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Podczas wieczornej gali uhonorowano laureatów statuetek „European Leadershp Award”.

European Executive Forum 2019, laureaci „European Leadershp Award” fot. mat. prasowe

Gościem Honorowym konferencji był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który w swoim wystąpieniu podkreślał rosnący poziom zatrudnienia, zmniejszające się zadłużenie oraz rekordowo niski deficyt budżetowy. Minister zwrócił również uwagę na szybko rozwijający się sektor innowacji w Polsce.

Jak wygrać w dobie AI, robotyzacji i automatyzacji? Nad tym zagadnieniem debatowali goście pierwszego panelu dyskusyjnego. Poruszono również temat miejsc, gdzie zastosowanie AI powinno mieć jak największy udział. Prelegenci zgodnie zwrócili uwagę, że działalnościami, gdzie sztuczna inteligencja ma szanse na największe powodzenie, jest robotyzacja, sektor branży finansowej oraz autonomiczne samochody. Rozmawiano również o przejmowaniu przez roboty i maszyny części obowiązków, które dotychczas należały do pracowników fizycznych. Wnioskiem z tej dyskusji było stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest tylko technologią, a od człowieka zależy, w jaki sposób zostanie wykorzystana.

European Executive Forum 2019 fot. mat. prasowe

W drugim panelu prelegenci zaczęli dyskusję od zagadnienia innowacji w praktyce. Przytoczona została historia iPoda, który początkowo został zaprojektowany przez Sony, jednak z obaw przed innowacyjnym rozwiązaniem, potraktowano go jako zagrożenie dla istniejących odtwarzaczy. Pomysł podchwycił Apple i wszyscy wiemy, jak potem historia się potoczyła. Zabrakło więc określonej strategii, przywództwa i odpowiedzi na pytanie, czy jeśli dana organizacja nie wdroży innowacji to, czy one i tak się zadzieją? Paneliści twierdząco odpowiedzieli na to pytanie oraz podkreślili rolę współpracy przedsiębiorstw z uczelniami, ponieważ mogą być one źródłem powstawania innowacyjnych rozwiązań. Jeśli chodzi natomiast o wdrażanie innowacji, paneliści odradzali narady z zarządem a preferowali wydzielanie osobnych budżetów i tworzenie spółek celowych, które zajmują się realizacją określonych innowacji. Istnieją również firmy, które z samej specyfikacji branży muszą być innowacyjne. Podsumowując, czy innowacje są wewnątrz firmy, czy realizowane są one nieco z boku, są immanentną cechą wszystkich branż.

European Executive Forum 2019 fot. mat. prasowe

Na wstępie trzeciego panelu, jego uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, iż zanik fizycznej waluty może być spowodowany nie tylko rozwojem wirtualnych pieniędzy, ale również automatyzacją. Gdy fabryka zostanie w pełni zrobotyzowana i nie będzie w niej ludzi, nie trzeba będzie nikomu płacić. Dużym wyzwaniem według panelistów będzie też dostosowanie systemu podatkowego do zmian na rynku pracy. Postępująca automatyzacja skłania ludzi to przebranżawiania i zakładania własnych biznesów, głównie tych internetowych. Ważne zatem będzie takie dostosowanie opodatkowania, aby zachować odpowiedni balans i równowagę sprzed tych zmian. Z czasem pieniądz materialny zniknie a ludzie przerzucą się na kryptowaluty lub pieniądze emitowane przez banki centralne. Istotne jest również implementowanie uregulowań prawnych sprzyjających rozwojowi nowoczesnych form płatności. Jednym z nich jest regulacyjna piaskownica, w której fintechy można podłączać do tradycyjnej gospodarki, aby mogły eksperymentować z pominięciem konieczności uzyskiwania licencji. Innym jest tzw. Stable coin, czyli stabilny bitcoin, nad którym obecnie pracują banki centralne.

European Executive Forum 2019 fot. mat. prasowe

Między panelami goście wydarzenia mieli przyjemność wysłuchać wystąpień dwóch gości specjalnych, którymi byli: Nicolas Colin – Współzałożyciel i Dyrektor The Family oraz Steve Wells – Futurysta i Dyrektor Operacyjny Fast Future. Prelegenci przedstawili swoją wizję nowoczesnych przedsiębiorstw i wyzwań przed, którymi staną firmy w niedługiej przyszłości. Zdaniem mówców jesteśmy w trakcie piątej rewolucji, na którą składa się rozwój technologii cyfryzacji i digitalizacji. Korporacje rywalizują ze sobą już nie majątkiem, czy dostępem do informacji a przedsiębiorczością, czyli umiejętnością wytworzenia jakościowego dobra w odpowiedniej skali. Natomiast wyzwania przyszłości, z którymi jeszcze nie wiemy jak sobie poradzić to np.: wzrost bezrobocia związany z robotyzacją czy zarządzanie firmami hybrydowymi (pracownicy będący robotami).

European Executive Forum 2019 fot. mat. prasowe

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek dla wyróżniających się przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy przywództwa. W tym roku rozdanych zostało 9 nagród w 8 kategoriach.

Laureaci „European Leadership Awards”:

TECHNOLOGY LEADER

Amazon

INNOVATION LEADER

PKO Bank Polski SA

CEO OF THE YEAR

Piotr Śliwicki – Prezes Zarządu ERGO Hestia SA

GLOBAL SUCCESS LEADER

Synthos SA

LEADER IN FINANCE

PZU SA

SUSTAINABILITY LEADER

Kompania Piwowarska SA

VISIONARY ENTREPRENEUR

Jerzy Starak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA (laureat)

Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu Legia Warszawa SA (wyróżnienie)

NAGRODA SPECJALNA: PERSONALITY OF THE DECADE

Waldemar Dąbrowski – Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie