Trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Możliwość komentowania Trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza została wyłączona Aktualności, Samorząd

Trwa nabór projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln złotych. Masz pomysł, na co wykorzystać te pieniądze? Projekty można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

budżet obywatelski mazowsza baner

Czym jest Budżet Obywatelski Mazowsza?

Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. Zgłaszając projekt, Mazowszanie mają realną szansę zrealizować własne pomysły i wnieść swój wkład w rozwój województwa.

Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

– Poprzednie pokazały nam, że mieszkańcy Mazowsza chcą mieć wpływ na rozwój regionu. Wiemy, że mają świetne pomysły i chcą je realizować, a my dajemy im taką szansę. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie projekty w tym roku zostaną zgłoszone. Dlatego oddajemy w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, czym tym razem nas zaskoczą.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zgłosić dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

Jakie projekty można zgłaszać?

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. „twarde” projekty, takie jak np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Na projekt inwestycyjny można zdobyć nawet do 1 mln zł. Co jednak istotne, projekt inwestycyjny może być realizowany tylko na nieruchomościach należących do województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek.

Dużą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza cieszą się projekty o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej „miękkie”, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne czy koncerty. Pomysły na projekt nieinwestycyjny można zgłaszać do kwoty 200 tys. zł.

Jak zgłosić projekt w 5 krokach?

Kluczowy jest pomysł na projekt. Zastanów się z grupą przyjaciół, współpracowników czy sąsiadów, co chcielibyście zmienić w swojej okolicy lub na terenie województwa mazowieckiego. Projekty można składać w takich obszarach, jak np. edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura oraz ochrona zabytków, pomoc społeczna czy wspieranie rodziny.

Krok drugi to precyzyjne, ale i ciekawe opisanie projektu w formularzu zgłoszeniowym. Wybieramy kategorie, w jakiej składamy projekt, wymyślamy ciekawy tytuł oraz dodajemy skrócony opis projektu, co jest szczególnie ważne, bo będzie on promował projekt podczas głosowania. W formularzu należy również zawrzeć uzasadnienie potrzeby realizacji oraz grupę docelową, do której jest adresowany.

Krok trzeci to kosztorys projektu. Rozpiszcie go tak, jak potraficie najlepiej. Jeżeli nie znacie kosztów, nie martwcie się. Pomożemy Wam.

Krok czwarty to zdobycie pod projektem minimum 50 podpisów mieszkańców województwa mazowieckiego, w formie listy papierowej lub elektronicznej. Każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, może poprzeć projekt.

Krok piąty to wysłanie projektu. Projekt można złożyć w wersji elektronicznej na platformie www.bom.mazovia.pl, w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie UMWM w Warszawie (i w delegaturach UMWM). Można też złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze. Nabór trwa od 21 listopada 2022 r. aż do 13 stycznia 2023 r.

O czym pamiętać?

Projekt składany do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza musi być:

  • zgodny z zakresem zadań województwa,
  • zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego,
  • ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa,
  • poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego,
  • zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny, w przypadku projektu inwestycyjnego.

Jak będą wybierane projekty?

Od 16 stycznia do 24 marca 2023 r. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty oceniać będą pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu pod nadzorem powołanego przez marszałka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz pracownicy odpowiednich departamentów merytorycznych.

Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Kto ostatecznie wybierze projekty?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 12 maja do 7 czerwca 2023 r. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy bom.mazovia.pl, a także w siedzibie urzędu lub w jego delegaturach. Głosowanie jest bezpłatne.

Gdzie można znaleźć informacje o Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Wszystkie informacje o BOM dostępne są na bom.mazovia.pl

źródło informacji: urząd marszałkowski woj. mazowieckiego w Warszawie