Ruda Śląska – W drodze po kolejne fundusze

Możliwość komentowania Ruda Śląska – W drodze po kolejne fundusze została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Władze Rudy Śląskiej chcą pozyskać 110 mln zł z kolejnej odsłony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z pieniędzy tych miałaby zostać sfinansowana dalsza budowa trasy N-S w kierunku północnym, modernizacja kilku sal gimnastycznych i hal sportowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury oraz przebudowa ul. Żeleńskiego. Wszystkie te projekty zostały już zgłoszone w trwających jeszcze naborach wniosków. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmować będzie Prezes Rady Ministrów.

wnioski polski ład inwestycje Ruda Śląska

– Kluczową dla miasta inwestycją jest oczywiście budowa trasy N-S. Jej przedłużenie w kierunku północnym otrzymało niedawno wsparcie w wysokości 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cały czas jednak musimy znaleźć ponad 220 mln zł wkładu własnego, dlatego ze złożonym wnioskiem, który dotyczy wsparcia tej inwestycji w kwocie 65 mln zł, wiążemy największe nadzieje – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzcy samorządowcy w najnowszych naborach Programu Inwestycji Strategicznych złożyli łącznie 5 wniosków. Do pierwszego naboru w ramach drugiej edycji programu można było zgłosić maksymalnie 3 wnioski, dla których określona została górna granica dofinansowania. Było to odpowiednio 5, 30 i 65 mln zł. Dodatkowo regulamin naboru przewidywał, że aby złożyć wniosek na maksymalną kwotę 65 mln zł, obligatoryjnie należało zgłosić „mały” projekt z dofinansowaniem do kwoty 5 mln zł.

Zgłoszone przez miasto zadanie z maksymalnym poziomem dofinansowania – do 65 mln zł – dotyczy budowy trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Projekt ten przewiduje także przebudowę fragmentu ul. Magazynowej oraz budowę ronda w tej ulicy. Zgłoszony wniosek na wsparcie do kwoty 30 mln zł dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej i obejmuje w szczegółach modernizację sal gimnastycznych miejskich szkół: SP 2, SP 3, SP 8, SP 17, SP 23, SP 24, I LO; modernizację basenu krytego przy SP 30; modernizację hal sportowych w Halembie i Nowym Bytomiu oraz modernizację sali zapaśniczej przy ul. Markowej w Nowym Bytomiu.

Jeśli chodzi o wniosek z najmniejszym limitem dofinansowania, to władze Rudy Śląskiej zgłosiły tu zestaw przedsięwzięć związanych z budową instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz remont dachów objąłby szkoły podstawowe nr 3, 6, 16, 40 oraz miejskie przedszkola nr 4, 8, 37, 42, 44. Sama instalacja fotowoltaiczna miałaby z kolei powstać na budynku Szkoły Muzycznej. – Zbiorowe zgłoszenia przedsięwzięć w formie jednego wniosku to rozwiązanie, które stosowały już z powodzeniem inne samorządy podczas pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Zgrupowanie zadań o tym samym charakterze pozwala uzyskać efekt skali w ubieganiu się o dofinansowanie, a w przypadku jego uzyskania umożliwia kompleksową realizację tych inwestycji – wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kolejne dwa wnioski przedstawiciele Rudy Śląskiej złożyli w naborze w ramach trzeciej edycji programu, dedykowanej dla samorządów, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Pierwszy z nich, przewidziany dla inwestycji z określonym limitem do 8 mln zł, dotyczy daleko idącej modernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie. Drugi zgłoszony projekt dotyczy natomiast rozbudowy ul. Żeleńskiego w dzielnicy Ruda. Inwestycja wpisuje się w zadania z górnym limitem dofinansowania w kwocie 2 mln zł. Władze miasta w tym przypadku wnioskują o kwotę niespełna 1,4 mln zł.

Jednym z najważniejszych założeń Programu Inwestycji Strategicznych, szczególnie istotnych z punktu widzenia samorządów, jest wysoki stopień dofinansowania zgłaszanych inwestycji. W przypadku naboru głównego wsparcie stanowi od 80 do 95% wartości inwestycji, w zależności od ich charakteru. Natomiast w przypadku naboru kierowanego dla gmin popegeerowskich maksymalne dofinansowanie wynosi aż 98% wartości inwestycji. – Co również istotne, jednym z warunków stawianych samorządom startującym w ogłaszanych naborach jest zagwarantowanie rozpoczęcia postępowania związanego z realizacją inwestycji w ciągu 6 miesięcy od przyznania promesy. Dlatego do programu zgłosiliśmy te inwestycje, z których realizacją możemy ruszyć praktycznie „od zaraz” – tłumaczy Michał Pierończyk.

Termin zgłaszania wniosków do dwóch naborów Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład upływa 28 lutego br. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmować będzie Prezes Rady Ministrów po rekomendacji komisji do spraw wsparcia programu.

Przypomnijmy, że w pierwszym naborze Programu Inwestycji Strategicznych, który realizowany był jeszcze w ubiegłym roku, Ruda Śląska otrzymała blisko 20 mln zł dofinansowania na dwa zadania: modernizację ul. Bałtyckiej w Kochłowicach oraz rewitalizację Placu Niepodległości w Goduli. Obie inwestycje miasto będzie realizować w tym roku.