Polska izba rozliczeniowa dzieli się wiedzą z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy

Możliwość komentowania Polska izba rozliczeniowa dzieli się wiedzą z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy została wyłączona Aktualności

IRGiT rozwija swoją aktywność międzynarodową, dzieląc się doświadczeniami z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC) w zakresie prowadzenia rozliczeń dla polskiego giełdowego rynku energii elektrycznej i gazu. Podczas specjalnego szkolenia w Kijowie specjaliści NSSMC wzbogacili się o wiedzę z dziedziny rozliczeń finansowych transakcji na giełdowym rynku towarowym.

fot. Pixabay

Warsztat zatytułowany „Rozliczenia finansowe towarowych transakcji giełdowych – przypadek IRGiT i TGE” odbył się z udziałem przedstawicieli Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Towarowej Giełdy Energii 18 stycznia br. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli ukraińskich organów regulacji.

Zgodnie z oczekiwaniami NSSMC zaprezentowaliśmy główne aspekty funkcjonowania IRGiT w modelu
non-CCP. Nasza historia pokazuje, że model ten bardzo dobrze sprawdza się na rynkach rozwijających się, które oprócz gwarancji bezpieczeństwa wymagają skoncentrowania się na kosztach ponoszonych przez uczestników
z tytułu uczestnictwa w systemie zabezpieczeń. Wierzymy, że przybliżenie doświadczeń IRGiT przyczyni się
do wyboru optymalnego modelu rozliczeń rynków energii i gazu przez stronę ukraińską”
– powiedział Łukasz Goliszewski, wiceprezes zarządu IRGiT.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z międzynarodowym doświadczeniem polskiej izby rozliczeniowej
i omówili między innymi następujące tematy: struktura IRGiT oraz jej rola na polskim rynku energii i gazu, współpraca TGE oraz IRGiT z regulatorami rynków energii i finansów, różnice pomiędzy kontraktami futures
i forward, sposoby zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy kosztami uczestników a bezpieczeństwem rynków energii i gazu.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu UE pt. „Wsparcie NSSMC w rozwijaniu ukraińskich towarowych rynków energii i zorganizowanego obrotu produktami towarowymi na Ukrainie”.