Polska-francuska współpraca gospodarcza na coraz wyższym poziomie

Możliwość komentowania Polska-francuska współpraca gospodarcza na coraz wyższym poziomie została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Francja jest jednym z  najważniejszych partnerów handlowych Polski. To dobrze, bo prowadzimy stale rosnącą wymianę handlową z  szóstą gospodarką świata i  jednocześnie szóstą potęgą eksportową oraz siódmą importową. Francja jest oceniana przez największe agencje ratingowe jako kraj niskiego ryzyka politycznego i ekonomicznego.

Z  Raportu KPMG w  Polsce i  Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) pt. „25 lat polsko-francuskiego partnerstwa.

Inwestycje francuskie w  Polsce” wynika, że Francja należy do globalnej czołówki państw pod względem wartości zainwestowanego kapitału za granicą. Głównymi kierunkami ekspansji francuskich przedsiębiorstw są państwa europejskie oraz kraje Ameryki Północnej. Dominujące sektory, w  których obecne są francuskie firmy, to przemysł oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Według danych OECD, Francja zajęła 8. miejsce pod względem wartości skumu lowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w  2017 roku. Łączna całkowita wartość francuskich BIZ na świecie wyniosła 1,2 bln euro, co oznacza, że od 2000 roku zwiększyła się trzykrotnie.

Duży eksport samochodów do Polski

Przy wartości importu polskich produktów do Francji na poziomie 11,74 miliardów euro, co stanowi wzrost o 8,1% (+876 milionów euro), Francja była czwartym odbiorcą polskich produktów na przestrzeni 2019 roku, a  Polska dziesiątym dostawcą dla Francji. Francusko-polska wymiana handlowa stanowiła 4,75% wartości polskiego handlu zagranicznego, co czyni z  Francji czwartego partnera zagranicznego Polski. Wymiana handlowa Francji z Polską wyniosła 2% ogólnej wartości francuskiej wymiany zagranicznej, co oznacza, że Polska była dziesiątym partnerem handlowym Francji.

Trzy newralgiczne sektory francuskiego przemysłu mogą pochwalić się szczególną dynamiką w  2019 roku. Pierwszym jest eksport samochodów do Polski, który zwiększył się o  4,9%. Eksport produktów chemicznych i kosmetycznych utrzymał się na drugim miejscu na podium, jednakże zmniejszył się o 14,1%; natomiast maszyny i wyposażenie ogólnego użytku, zajmujące trzecie miejsce, wyróżniły się wzrostem o  28%. Eksport sprzętu elektrycznego wzrósł o 17,4%.

Na import do Francji dóbr z Polski składały się głównie: wyposażenie samochodowe i  ogumienie, żywność (np. mięso drobiowe), urządzenia AGD, a  także produkty przemysłu meblarskiego.

Imponujący poziom francuskich reinwestycji

Łączna wartości francuskich inwestycji w Polsce przekracza 18 miliardów euro, co plasuje Francję w gronie czterech największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

W Polsce działa blisko 2000 firm z francuskimi udziałami, zatrudniających ponad 200  000 pracowników, co czyni Francję trzecim zagranicznym pracodawcą w kraju. Francja jest reprezentowana głównie w  sektorze telekomunikacji, dystrybucji towarów oraz w energetyce.

Sieci handlowe z Francji są jednymi z największych graczy w  sektorze, a  przedsiębiorstwa z  branży motoryzacyjnej od lat inwestują w  zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce.

W  raporcie KPMG w  Polsce i  Francusko- -Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) pt. „25 lat polsko-francuskiego partnerstwa. Inwestycje francuskie w  Polsce” podkreśla się, że coraz większa cześć dochodu francuskich przedsiębiorstw działających w  Polsce jest reinwestowana w  kraju. Od początku tej dekady poziom reinwestycji był imponujący i  w  prawie każdym roku przekroczył 2 mld zł, a w 2017 r. osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł. Stanowiło to aż 48% całkowitego dochodu francuskich inwestorów w tym roku. Pokazuje to wyraźnie, że duża część zysku wypracowanego w  Polsce przez zagranicznych inwestorów zostaje w kraju, a nie jest transferowana za granicę.

Polskie firmy nad Sekwaną

Rynek francuski jest duży, innowacyjny, ale panuje na nim silna konkurencja krajowa i  międzynarodowa. Jest tam 67 mln konsumentów mających dużą siłę nabywczą. Na jednego mieszkańca w  2018 roku wyniosła ona ponad 20 tys. euro podczas gdy w Polsce wynosi ona na 1 mieszkańca ponad 7,2 tys. euro.

Wielkim atutem gospodarki francuskiej jest duża innowacyjność. Szybko rozwijają się tam sektory wysokich technologii takie jak przemysł lotniczy, samochodowy, chemiczny oraz farmaceutyczny. Na badania i rozwój przeznacza się bardzo duże nakłady, dość powiedzieć, że aż połowa europejskich centrów badań znajduje się właśnie we Francji.

Nic dziwnego, że rynek francuski jest obiektem zainteresowania polskich przedsiębiorców. Chcą oni nie tylko tam sprzedawać, ale też trwale wchodzić na ten rynek poprzez większą obecność kapitałową. Sukcesy na tym polu odnoszą m.in. Comarch, Oknoplast, Nowy Styl, Wielton, Amica, Damix, czy Suempol. Niektóre z  tych firm mają za sobą udane przejęcia konkurentów na francuskim rynku. Można tu wymienić na przykład przejęcie przez Grupę Nowy Styl firmy Majencia – lidera produkcji mebli biurowych we Francji, który znalazł się w upadłości.