Politechnika Koszalińska – w centrum regionu

Możliwość komentowania Politechnika Koszalińska – w centrum regionu została wyłączona Aktualności, Nauka

Z dr hab. Danutą Zawadzką prof. PK, rektorem Politechniki Koszalińskiej, rozmawia Jarosław Jurkiewicz

dr hab. Danuta Zawadzka prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej

dr hab. Danuta Zawadzka prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej fot. mat. prasowe PK

Jaką Uczelnią jest dziś Politechnika Koszalińska?

To kuźnia kadr dla całego Pomorza Środkowego – niemal wszystkich obszarów przemysłu, gospodarki. Nasi absolwenci są prezesami dużych firm, naukowcami, cenionymi artystami, ekonomistami i  – oczywiście – świetnymi inżynierami. Dajemy szansę na rozwój potencjału każdemu młodemu człowiekowi – niezależnie od tego, czy lepiej czuje się w  przedmiotach ścisłych, czy też humanistycznych.

W czasie pandemii odbyły się wybory rektora Politechniki Koszalińskiej. Pani jako pierwsza kobieta w historii Uczelni objęła najwyższe stanowisko. Czy z perspektywy czasu uznaje Pani ten wybór za przełom?

Kiedy podejmowałam decyzję o kandydowaniu, byłam przekonana, że nie ma potrzeby dokonywania radykalnych zmian. Bardzo chciałam, aby Uczelnia była ważnym centrum nauki, edukacji i  rozwoju w Koszalinie i w regionie Pomorza Środkowego. Wiem, że te idee były bardzo bliskie mojemu poprzednikowi, Panu Profesorowi Tadeuszowi Bohdalowi, który funkcję rektora pełnił przez dwie kadencje. Wybór mojej osoby na stanowisko rektora odbieram jako wyraz zaufania i  porozumienia różnych grup w Politechnice Koszalińskiej co do tego, w jakim kierunku Uczelnia powinna zmierzać.

– Czy wynikające z pandemii ograniczenia okazały się jedynie dolegliwością, czy też były także nieoczekiwaną lekcją?

To były trudne doświadczenia, z  których staraliśmy się wyciągnąć pozytywną naukę. Pandemia stała się ponadto sprawdzianem społecznej odpowiedzialności Uczelni. Gdy liczba zachorowań zaczęła lawinowo rosnąć, postanowiliśmy wesprzeć służby, które dbały o bezpieczeństwo sanitarne. Pracownicy Wydziału Architektury i Wzornictwa szyli maseczki ochronne. Centrum Druku 3D pracujące pod kierunkiem profesora Tomasza Królikowskiego produkowało przyłbice ochronne. Aktywność szkół wyższych we wspieraniu walki z koronawirusem dostrzegł marszałek województwa zachodniopomorskiego. Politechnika Koszalińska stała się jednym z  beneficjentów środków z  projektu PROTO_LAB. Pieniądze wsparły tworzenie i  wdrożenie innowacyjnych sposobów poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.

Rok 2020 był też okres wytężonej pracy naukowej, a  dla niektórych osób – zbierania efektów wieloletnich badań.

Sześciu naukowców Politechniki Koszalińskiej odebrało z rąk Prezydenta RP akty nadania tytułu profesora zwyczajnego. Jeden z nich – prof. Krzysztof Nadolny z Wydziału Mechanicznego – został zaliczony do elitarnej grupy najbardziej wpływowych naukowców świata według rankingu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Grzegorz Kwiatkowski, który jest zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni, znalazł się na 13. miejscu wśród 200 młodych naukowców, którzy otrzymali prestiżowe stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wiele projektów to wynik pracy całych zespołów naukowców.

Wysiłkiem pracowników filii Politechniki Koszalińskiej w  Szczecinku powstało Centrum Pomiaru Fizycznych i  Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych. Kilka ważnych projektów ma na swoim koncie Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. Jednym z nich jest uruchomione Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Inżynierii Powierzchni, Projektowania i Symulacji Procesów oraz Badań Wibroakustycznych.

Dzięki realizacji innego projektu powstał nowoczesny ośrodek badawczo-wdrożeniowy z  zakresu technik przyrostowych. O  Centrum Szybkiego Prototypowania – bo tak nazywa się ten ośrodek – można było przeczytać na stronach internetowych brytyjskiego kwartalnika branżowego i  amerykańskiej firmy, która jest liderem we wdrażaniu technologii 3D.

Politechnika Koszalińska zmienia także własną bazę.

W  listopadzie został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Wiedzy Cognitarium. Stanie się ono siedzibą biblioteki uczelnianej i  innych bibliotek branżowych.

Przygotowujemy się do przebudowy Domu Studenta numer 1. W  grudniu dotarła do nas także informacja, że Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju przyznało naszej uczelni blisko 4,8 miliona złotych na realizację projektu „Uczelnia dostępna – Politechnika Koszalińska”..

Jaką Uczelnią będzie w  przyszłości Politechnika Koszalińska?

Będę dążyć do tego, aby była silnym ośrodkiem akademickim Pomorza Środkowego – o  dużej aktywności badawczo-dydaktycznej w  obszarze nauk: inżynieryjno- -technicznych, ścisłych i  przyrodniczych, rolniczych, społecznych, humanistycznych i w dziedzinie sztuki. Za priorytetowe zadania uznaję uzyskanie w najbliższej ewaluacji statusu uczelni akademickiej, rozwijanie oferty kształcenia i pogłębianie współpracy z otoczeniem.

Chcę, by uczelnia była atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizacji ambicji ludzi. Ośrodkiem o  istotnym znaczeniu dla otoczenia społecznego i gospodarczego.