Wspierają młodych ludzi w nauce, rozwoju i poszukiwaniu pracy

Możliwość komentowania Wspierają młodych ludzi w nauce, rozwoju i poszukiwaniu pracy została wyłączona Aktualności, Nauka, Praca

Na Politechnice Koszalińskiej będą dwa nowe kierunki studiów: Sieci i instalacje budowlane oraz Bioanalityka chemiczna. W  ofercie kształcenia mają znaleźć się już w  roku akademickim 2021/2022. Potrzebę uruchomienia studiów na nowych kierunkach sygnalizowali zarówno przedsiębiorcy, jak i  maturzyści. Studia na obu kierunkach odbywać się będą na pierwszym poziomie kształcenia i  potrwają osiem semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Politechnika Koszalińska budynek uczelnia

Politechnika Koszalińska fot. Adam Paczkowski

Kierunek Sieci i  instalacje budowlane, związany z  szeroko rozumianym budownictwem, będzie powiązany dydaktycznie i naukowo z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i  Geodezji (proces kształcenia wspierać będą także pracownicy dydaktyczni z innych wydziałów). Uruchomienie studiów na kierunku Bioanalityka chemiczne jest uzależnione od uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i  Nauki, który wcześniej musi zasięgnąć opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bieg po indeks

Warto więc studiować na Politechnice Koszalińskiej, której oferta kształcenia odpowiada potrzebom rozwijającej się szybko gospodarki. Tym większą motywacje mają młodzi ludzie z  całej Polski do wzięcia udziału w XXIV edycji konkursu „Bieg po Indeks”, którego współorganizatorami są: Politechnika Koszalińska i  samorząd Koszalina.

Konkurs od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, nie tylko dlatego, że oferuje indeks Politechniki Koszalińskiej. W sposób przystępny promuje i  propaguje nowoczesne technologie i matematyczne, fizyczne oraz informatyczne kierunki studiów. Pomaga młodzieży w przygotowaniu do matury.

„Bieg po indeks” prowadzony będzie w trzech etapach. Etap I polega na rozwiązaniu zadań pod kontrolą nauczyciela (za pośrednictwem platformy e-learningowej). Zadania dostępne będą na stronie Politechniki Koszalińskiej. Etap II – półfinał – pozwala nauczycielom dokonać wyboru uczniów, którzy wezmą udział w  finale. Uczniowie pobierają 15 zadań testowych, które następnie zostaną sprawdzone przez „zdalnego nauczyciela”. Wyniki testu trafią do nauczyciela prowadzącego uczniów.

Etap III – finał, który obejmuje pisemną pracę z  matematyki, fizyki i  informatyki (15 zadań). Uczestnik rozwiązuje w  ciągu 120 minut pięć wybranych przez siebie zadań. Finał konkursu zaplanowany jest na 9 kwietnia br. – w  auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2.

Dodatkowe lekcje z matematyki

Uczelnia pomaga też w  inny sposób młodym ludziom, którzy chcą na niej studiować. Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i starosta powiatu Krzysztof Lis, absolwent Politechniki Koszalińskiej, podpisali 22 stycznia 2021 r. umowę na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla maturzystów szkół z powiatu szczecineckiego. Kursy sfinansuje uczelnia.

W  projekcie, który ma na celu istotne wsparcie dla młodych osób planujących kontynuację nauki na studiach np. na Politechnice Koszalińskiej, ogółem weźmie udział 557 uczniów z  24 klas w  sześciu szkołach. Projekt realizowany będzie od lutego do kwietnia 2021 r.

Współpraca z Nowo Glass

Ci, którzy już dostaną się na Politechnikę Koszalińską będą mogli liczyć na wysoką jakość kształcenia, ale też i kontakt z praktyką gospodarczą. Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, 3 lutego br., podpisali z przedstawicielami – specjalizującej się w produkcji szyb zespolonych – firmy „Nowo-Glas” z Nowogardu porozumienie o  współpracy naukowo-badawczej.

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą mogli realizować staże i praktyki w firmie z  wieloletnim doświadczeniem w  wykorzystywaniu specjalistycznej technologii. Współpraca obejmować będzie również wspólne poszukiwanie i  opracowywanie nowych technologii i  produktów dla przedsiębiorstwa oraz ich wdrażanie.

Dzień z pracodawcą

Uczelnia dba również o swoich absolwentów. Politechnika Koszalińska, w  ramach współpracy z  pracodawcami, zaprosiła przedsiębiorców do udziału w  nowej inicjatywie – cotygodniowego „Dnia z Pracodawcą”. Przedsięwzięcie promujące lokalny rynek pracy jest organizowane w  formie online przez Biuro Karier i Promocji Edukacji.

Mateusz Stankiewicz