Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2021 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2021 r. została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Kwiecień na TGE był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano wysokie wolumeny na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wzrosły r/r aż o 73,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej były one bliskie rekordowego poziomu 250 GWh.

TGE logotyp
TGE logotyp

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2021 roku 11 848 028 MWh, co oznacza spadek o 51,8 proc. w stosunku do kwietnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 276,20 zł/MWh i jest to spadek o 1,43 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 308,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 14,25 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu transakcje o wolumenie 8 688 193 MWh. Oznacza to spadek r/r o 37,2 proc. W kwietniu obroty na rynku spot gazu ziemnego wzrosły r/r aż o 73,7 proc. W tym samym okresie doszło także do spadku obrotów na rynku terminowym o 57,0 proc., czego skutkiem był spadek łącznych obrotów gazem. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w kwietniu 104,70 zł/MWh i jest to wzrost o 11,43 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 96,57 zł/MWh, czyli o 3,80 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 1 959 233 MWh, co stanowi spadek r/r o 11,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 148,97 zł/MWh i oznacza to wzrost o 1,41 zł/MWh względem marca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 25,1 proc. r/r, do poziomu 12 266 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 919,55 zł/toe (wzrost względem marca br. o 4,14 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 902 751 MWh, co stanowi spadek o 4,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 0,92 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do marca br. o 0,05 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem11 848 02818 366 52924 572 198
RDB (RTG)247 656242 417148 366
RDN (RTG)2 723 2522 950 6642 636 451
RTPE (OTF)8 877 12015 173 44821 787 381
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem8 688 1939 992 84513 827 627
RDBg (RTG)621 093625 430497 093
RDNg (RTG)3 019 2242 615 1981 598 232
RTPG (OTF)5 047 8766 752 21711 732 302
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem1 959 2333 042 7762 202 112
zielone certyfikaty1 921 8382 991 7072 141 193
sesje RPM (RTG)631 619765 893601 902
sesje RTPM (OTF)00
TP na RPM (RTG)1 290 2192 225 8131 539 291
błękitne certyfikaty37 39551 07060 919
sesje RPM (RTG)31 87149 51644 332
TP na RPM (RTG)5 5241 55316 588
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem12 26611 32916 374
sesje RPM (RTG)12 24311 09410 795
TP na RPM (RTG)232355 580
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem1 902 7514 818 0191 998 229
OZE1 902 7514 818 0191 998 229
kogeneracja000
Towary rolno-spożywczeWolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem06500
pszenica klasy A000
pszenica klasy B06250
pszenica klasy C000
żyto klasy B025
żyto klasy C00
kukurydza klasy A00