Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2023 r. została wyłączona Aktualności

Tegoroczne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego już w czerwcu przekroczyły poziom rekordowego do tej pory roku 2021 (2 350 686 MWh od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.) i w pierwszym półroczu br. osiągnęły 2 637 678 MWh. Ponadto, czerwiec 2023 r. był – po styczniu br. – drugim najlepszym miesiącem w historii tego rynku, z wolumenem 508 078 MWh.

Czerwiec 2023 r. okazał się też miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Osiągnęły one poziom 6 515 395 MWh – o 41,5 proc. wyższy niż w czerwcu roku ubiegłego oraz o 11,0 proc. wyższy niż w poprzednim rekordowym miesiącu, marcu br. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe, i były najwyższe od maja roku 2020.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2023 r. 13 032 025 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do czerwca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 550,93 zł/MWh i jest to wzrost o 57,86 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu 2023 r. 661,64 zł/MWh, co stanowi spadek o 39,53 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 725 047 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 153,25 zł/MWh i jest o 5,35 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu br. 243,45 zł/MWh, czyli o 13,50 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w czerwcu 2023 r. na poziomie 2 006 250 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 192,57 zł/MWh i jest to spadek o 4,34 zł/MWh względem maja 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 210,61 zł/toe, co oznacza spadek względem maja br. o 38,27 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w czerwcu 2023 r. 6 515 395 MWh, co stanowi najwyższy miesięczny wynik w historii i zarazem wzrost o 41,5 proc. r/r oraz o 11,0 proc. względem poprzedniego rekordowego miesiąca (marzec br.). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 15,98 zł/MWh i stanowi to spadek o 4,23 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM13 032 02510 309 29012 770 970
RDB (RTG)508 078346 132121 866
RDN (RTG)4 757 3134 138 2162 396 266
RTPE (OTF)7 766 6335 824 94210 252 839
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM7 725 0479 527 16311 050 702
RDBg (RTG)188 153286 878176 171
RDNg (RTG)668 5201 007 0401 005 552
RTPG (OTF)6 868 3748 233 2459 868 979
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 006 2502 762 6272 372 764
zielone certyfikaty1 970 6582 722 8762 325 396
sesje RPM (RTG)470 502567 904471 812
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 500 1562 154 9711 853 584
błękitne certyfikaty35 59239 75147 368
sesje RPM (RTG)33 41336 32334 452
TP na RPM (RTG)2 1793 42812 916
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM20 9749 72514 393
sesje RPM (RTG)18 2099 52814 264
TP na RPM (RTG)2 765197129
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM6 515 3952 900 9524 604 480
OZE6 515 3952 900 9524 604 480
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM00500
pszenica klasy A000
pszenica klasy B00500
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000