Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r. została wyłączona Aktualności

W minionym miesiącu wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 r.

Towarowa Giełd Energii podsumowanie maj 2022 baner TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r. Wolumen obrotu na RDB wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 1 092,67 zł/MWh,
co stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2022 r. transakcje o wolumenie 12 220 004 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 425,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 81,53 zł/MWh względem kwietnia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 464,77 zł/MWh, czyli o 13,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 166 455 MWh, co stanowi wzrost r/r o 15,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,27 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,50 zł/MWh względem kwietnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w maju 2022 r. o 6,3 proc. r/r, do poziomu 13 262 toe, z czego aż 13 062 toe stanowił obrót sesyjny, osiągając wzrost r/r o 8,9 proc. i zarazem najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,64 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 73,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 113 840 MWh, co stanowi wzrost o 44,2 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 4,38 zł/MWh i jest to wzrost o 1,08 zł/MWh w stosunku do kwietnia 2022.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 650 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 824,19 zł/t.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM11 494 53712 284 99123 393 056
RDB (RTG)163 459151 620219 197
RDN (RTG)2 615 1742 811 8332 562 732
RTPE (OTF)8 715 9049 321 53820 611 126
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM12 220 0047 603 20014 565 736
RDBg (RTG)351 891491 586411 399
RDNg (RTG)850 8481 526 7841 438 320
RTPG (OTF)11 017 2655 584 83012 716 017
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 166 4553 441 8892 731 533
zielone certyfikaty3 124 7353 405 8742 693 772
sesje RPM (RTG)630 002643 500681 372
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)2 494 7332 762 3742 012 401
błękitne certyfikaty41 71936 01537 760
sesje RPM (RTG)38 04226 97133 985
TP na RPM (RTG)3 6779 0443 776
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM13 2629 11714 147
sesje RPM (RTG)13 0629 04411 996
TP na RPM (RTG)200732 150
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 113 8403 394 6762 158 716
OZE3 113 8403 394 6762 158 716
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM650700250
pszenica klasy A000
pszenica klasy B650700250
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00

źródło materiały prasowe: Towarowa Giełda Energii