Niemieckie inwestycje M&A w Polsce w dobie COVID-19

Możliwość komentowania Niemieckie inwestycje M&A w Polsce w dobie COVID-19 została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It

Skutki epidemii COVID-19 są odczuwalne w każdym obszarze życia, nie omijają też polskiego rynku transakcji fuzji i przejęć, który do tej pory (oprócz spadku w 2018 r.) notował stabilny wzrost wartości transakcji. Znaczna część podmiotów, które inwestują w polskie spółki to inwestorzy wywodzący się z rynków Europy zachodniej, w szczególności z Niemiec – skąd pochodzi niemal 1/5 wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (ok. 166,8 mld zł). Najbardziej atrakcyjne branże pod względem inwestycji to przetwórstwo przemysłowe, IT, komunikacja oraz nieruchomości.

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner, leader praktyki M&A w warszawskim oddziale Rödl & Partner

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner, leader praktyki M&A w warszawskim oddziale Rödl & Partner fot. mat. prasowe

Efekt synergii

Coraz więcej firm poszukuje strategii przetrwania kryzysu spowodowanego spowolnieniem gospodarczym. Jedną z atrakcyjnych możliwości jest połączenie sił z partnerami biznesowymi, którzy wykorzystują efekt synergii i nowe technologie do wsparcia rozwoju biznesu. Zauważalny jest wzrost zainteresowania kapitałem zagranicznym w celu pozyskania strategicznego finansowania. Dodatkowo wzrost zainteresowania u inwestorów, którzy szukają możliwości lokowania kapitału, a także dywersyfikacji i otwarcia się na nowe rynki. Z uwagi na silne powiązania gospodarcze Polski z Niemcami, naturalnie duża część aktualnych inwestycji pochodzi właśnie od naszego zachodniego sąsiada. Rödl & Partner, jako firma z niemieckimi korzeniami, od dawna towarzyszy niemiecko-polskim inwestycjom w Polsce i na bieżąco analizuje jak kształtują się potrzeby inwestorów z obszaru niemieckojęzycznego (zarówno w obszarze green field jak i brown field).

Finansowanie z zewnątrz

Obecna sytuacja rynkowa kreuje wiele zagrożeń dla tradycyjnych biznesów i w tym kontekście atrakcyjną możliwością staje się finansowanie pochodzące od zewnętrznych podmiotów. Spieniężenie biznesu może być optymalnym rozwiązaniem w szczególności dla rodzinnych firm, gdzie często w wyniku zmiany pokoleniowej brakuje osoby, która chciałaby poprowadzić firmę w przyszłość. Sukcesorzy mogą nie być zainteresowani prowadzeniem odziedziczonego biznesu, ale potrafią dostrzec szansę, jaką daje połączenie z innym przedsiębiorstwem w celu pozyskania kapitału, innowacyjnej strategii biznesowej i sprawdzonych struktur.

Jako doradcy od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zapytań o potencjalną możliwość kompleksowej obsługi transakcji pod kątem badania finansowego, podatkowego, prawnego i IT (technologicznego), a także w zakresie doradztwa transakcyjnego, który – pomimo panującej pandemii – nie traci na dynamice. Zapytania odnoszą się zarówno do tradycyjnych rynków typu produkcja, dystrybucja, jak również do innowacyjnych branż z obszaru IT lub nowych technologii. Część naszych klientów planuje też bądź wdraża restrukturyzacje w ramach swoich grup kapitałowych, których celem jest jeszcze większa synergia usług w związku z rozproszoną strukturą.

Rödl & Partner rocznie doradza przy ponad 300 transakcjach przejęć i fuzji w Niemczech i na świecie

Przy wejściu na nowe rynki oferujemy kompleksowe wsparcie obsługi transakcji po stronie kupującego i sprzedającego oraz restrukturyzacji grup kapitałowych – dotyczy to kwestii zarówno podatkowych, prawnych, jak również ekonomicznych. W naszym doradztwie kładziemy nacisk na stronę praktyczną, indywidualne potrzeby klientów oraz interdyscyplinarne podejście.