Nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy

Możliwość komentowania Nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy została wyłączona Aktualności

Na dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza, do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, przyjechali przedstawiciele samorządów dwunastu państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, jak również goście z  Ukrainy. Kongres otworzył Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Honorowym patronatem wydarzenie objął Prezydent RP Andrzej Duda.

– Staramy się rozbudowywać Trójmorze o kolejne wymiary, by nie pozostało koncepcją teoretyczną. Samorządy mogą nadać tej idei wymiar praktyczny poprzez współpracę regionów. Nasz kongres odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie. Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy – podkreślał Premier Mateusz Morawiecki.

Jak powstawała idea Trójmorza

Zgromadzonych na sali oraz on-line gości powitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, który nawiązał do historii powołania Sieci Trójmorza.

– Koncepcja podjęcia współpracy europejskiej na nieco zaniedbanej osi północ–południe była podnoszona wiele lat wcześniej już przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Umacnianie polskiej podmiotowości i  samodzielności w  stosunkach międzynarodowych uważał on za niezwykle ważną kwestię, dlatego w  kolejnych latach klarowała się coraz bardziej idea Trójmorza – przypominał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Celem pierwszego panelu „Inicjatywa Trójmorza – Ukraina – Wyzwania Współpracy”było ukazanie konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę dla funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza oraz wyzwań dotyczących obecnej i przyszłej współpracy Inicjatywy z Ukrainą. Dyskutowano o znaczenie formatu Inicjatywy Trójmorza dla odbudowy niepodległego państwa ukraińskiego oraz o  możliwości przyjęcia Ukrainy do Sieci jako członka Inicjatywy.

W  panelu wystąpili m.in. Podsekretarz Stanu w MSZ i Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza Paweł Jabłoński, Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca oraz Ambasador USA w  Polsce Mark Brzezinski.

Podczas panelu „Rzeczpospolita Obywatelska – jak budowano kapitał społeczny między Polską a  Ukrainą” poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy budowa kapitału społecznego między Polską a Ukrainą przyczyni się do bezpieczeństwa obszaru Inicjatywy Trójmorza. Celem dyskusji było kreowanie wspólnych inicjatyw oraz przedsięwzięć w  obszarze społecznym, kulturalnym i  gospodarczym, zarówno w perspektywie obecnego konfliktu za naszą wschodnią granicą, jak i w perspektywie powojennej odbudowy Ukrainy oraz jej integracji ze strukturami europejskimi i rozwoju w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Debata Regionów, poświęcona rozbudowie samorządowego komponentu Inicjatywy Trójmorza, w  tym roku zrealizowana została w  ramach programu „Dyplomacja publiczna 2022” finansowanego przez MSZ RP. Dyskusja dotyczyła poszukiwania możliwości wsparcia uchodźców oraz instrumentów finansowych niezbędnych dla odbudowy państwa ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych.

W  debacie wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, a  także Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej Mykhaylo Golovko.

Spore zainteresowanie Kongresem

Drugi i  ostatni dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Podczas ceremonii otwarcia głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Oprócz dyskusji w trakcie paneli i seminarium Kapituła Kongresu wręczyła nagrody „Międzynarodowy Sukces w  obszarze regionów Trójmorza”. Z kolei Ministrowie Transportu z Polski i Bułgarii podpisali deklarację transportową.

– Wczorajszy dzień był zdominowany sytuacją na Ukrainie. Trwająca wojna i  jej konsekwencje istotne są dla nas, dwunastu państw Unii Europejskiej, i dla całego świata. Konkluzja wypowiedziana wczoraj przez Premiera Mateusza Morawieckiego, że nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy, jest jednym z ważniejszych stwierdzeń. Ukraina, która ma się stać krajem europejskim, dąży do krajów zjednoczonej Europy poprzez Inicjatywę Trójmorza. My możemy stać się swoistą forpocztą dla braci Ukraińców – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego prof. Marcin Szewczak ogłosili laureatów szczególnie zasłużonych dla Inicjatywy Trójmorza, którzy dążą do zacieśniania relacji między państwami dwunastu regionów. (listę nagrodzonych podajemy w ramce).

Na tegoroczny Samorządowy Kongres Trójmorza zarejestrowało się ponad 1000 uczestników, w tym 900 do stacjonarnego udziału w wydarzeniu, zaś blisko 150 osób wybrało opcję on-line.

Samorządowy Kongres Trójmorza odbywa się dzięki wsparciu kluczowych partnerów strategicznych, merytorycznych i  patronów medialnych wydarzenia, m.in. dzięki Kancelarii Prezydenta, Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Edukacji i Nauki, Ministerstwu Infrastruktury oraz Ministerstwu Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, a także BGK, Bogdanka, Enea, GPW, Grupa Azoty Puławy, Krajowa Grupa Spożywców, Polski Cukier, Lotto, Orlen, PFR Portal PPK, PGE, PGNiG, PKP, Poczta Polska, PZU.

Zasłużeni dla idei Trójmorza

Rada Programowa Kongresu przyznała nagrody „Międzynarodowy Sukces w  obszarze regionów Trójmorza” w  trzech kategoriach:

  • nagrodę w  kategorii „Osobowość” odebrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin za przyczynianie się do rozwoju inicjatywy Trójmorza, zacieśnianie relacji między państwami oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionów Trójmorza;
  • nagrodę w  kategorii „Firma międzynarodowa” otrzymało PZU S.A. Nagrodę odebrała Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu, w uznaniu za aktywne międzynarodowe działania i wspieranie rozwoju Inicjatywy Trójmorza;
  • nagrodę w  kategorii „Firma regionalna” otrzymało NORGPOL CZERWIŃSKI S.J., reprezentowane przez prezesa spółki Zbigniewa Czerwińskiego.

Oprac. na podstawie danych Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie