Katowice otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu dla Szpitala Murcki

Możliwość komentowania Katowice otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu dla Szpitala Murcki została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd, Zdrowie

Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł trafił do Szpitala Murcki. Właścicielem szpitala jest Miasto Katowice. Na zakup karetki, która od wczoraj służy pacjentom, a także dwóch aparatów USG, urządzenia do dezynfekcji, a także defibrylatora, wirówki laboratoryjnej, elementów do urządzeń RTG oraz zestawu narzędzi ortopedycznych pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,24 mln zł.

Karetka dla szpitala Murcki fot. mat. prasowe

– Zakupiony sprzęt służy podniesieniu jakości świadczonych przez Szpital Murcki usług zdrowotnych, realizowanych przede wszystkim na rzecz mieszkańców Katowic – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jest to jeden z elementów modernizacji istniejących budynków stanowiący dalszy rozwój Szpitala Murcki, który zapowiedziałem we wrześniu 2017 roku. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwala nam zaoszczędzone środki z budżetu miasta przeznaczyć na kolejne działania na terenie szpitala – dodaje prezydent.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie będzie wykorzystany w wyremontowanych budynkach oraz w nowym pawilonie. Miasto Katowice pozyskało, przy udziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotację z budżetu państwa w kwocie 1 236 000,00 zł. Natomiast ze swojego budżetu wydatkowało kwotę 348 588,13 zł. Łącznie środki w wysokości 1 584 588,13 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. „zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Murcki Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2”.

W ramach zadania wskazanego powyżej został zakupiony następujący sprzęt i wyposażenie:

  • Samochód sanitarny (transportowy) o wartości 261 607,83 zł

  • Dwa aparaty usg o łącznej wartości 459 500 zł

  • Myjka dezynfektor wraz z sterylizatorem parowym o wartości 209 534,80 zł

  • Zestaw napędów ortopedycznych o wartości 108 602,64 zł

  • A także: defibrylatory, wirówka laboratoryjna, system radiografii cyfrowej DR/CR do aparatu RTG, myjka do endoskopów, aparat Esmarcha, zestaw narzędzi ortopedycznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją prezydenta Katowic z września 2017 roku w Szpitalu Murcki wg przyjętych założeń realizowany jest plan naprawczo-rozwojowy. Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, zdecydowano się na przyjęcie do realizacji programu inwestycyjnego, którego całkowity koszt szacowany jest na kwotę ok. 88 mln zł, w horyzoncie czasowym do 2021 roku. Przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby pacjentów, personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze nastąpi poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala, co zapewniać ma m. in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m. in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie.

W czerwcu ubiegłego roku podpisana została umowa na wybór Inwestora Zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki, pomiędzy Szpitalem a Konsorcjum, w skład którego wchodzi Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o. oraz Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy opracował projekt Programu Funkcjonalno-Użytkowego z zakresu termomodernizacji budynków i w lutym 2019 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Także w lutym 2019 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umowy z wykonawcą, który sporządzi koncepcję programowo – przestrzenną oraz kompletną dokumentację budowlaną dla zadania inwestycyjnego (rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki), a także pełnił będzie nadzór autorski nad inwestycją na etapie realizacji robót budowlanych. Jednocześnie prowadzone są działania dotyczące wymiany sieci wodociągowej, która jest niezbędna zarówno ze względu na jej stan, jak i pod kątem planowanej rozbudowy Szpitala.