Inicjatywa powinna wyjść z obu stron

Możliwość komentowania Inicjatywa powinna wyjść z obu stron została wyłączona Aktualności, Biznes, Nauka

Rozmowa z prof. Dariuszem Łydżbą, prorektorem ds. współpracy PWr.

Prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy PWr
Prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy PWr fot. mat. prasowe

Współpraca uczelni z biznesem jest w  wielu krajach podstawą rozwoju gospodarki. W  Polsce takie działania rozwijają się z roku na rok coraz lepiej, ale chyba daleko nam jeszcze do ideału?

Prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy PWr: Ideał jest zawsze nieosiągalny, a formułujemy go tylko po to, żeby do niego dążyć. Ale to prawda, że w  naszym kraju współpraca uczelni z  gospodarką nie jest rozwinięta tak, jak na Zachodzie. Większość podmiotów gospodarczych nie ma odpowiednich środków finansowych na realizację prac badawczo-rozwojowych. Gdy jako uczelnia otrzymujemy propozycję współpracy ze strony firmy, często oznacza to prośbę o pomoc w rozwiązaniu pilnego problemu.

W  takim razie może to uczelnia powinna wyjść pierwsza z  taką inicjatywą?

Po części na pewno tak. Na Politechnice Wrocławskiej mamy jednostki, które zajmują się współpracą z przemysłem. Mówię tu m.in. o  Centrum Wiedzy i  Informacji Naukowo-Technicznej czy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii. Obecny poziom współpracy uczelni z przemysłem jest zadowalający, ale jestem przekonany, że powinniśmy go rozwijać. Pomysłem na to jest utworzenie Centrum Biznesu i  Innowacji, które będzie oferowało kompleksową obsługę dla każdego rodzaju podmiotu gospodarczego.

Kompleksową czyli jaką?

Centrum ma nie tylko reprezentować Politechnikę Wrocławską w  środowisku biznesowym, lecz także być miejscem, w  którym przedsiębiorca znajdzie pomoc w każdej sprawie, w jakiej się do nas zgłosi. Bez względu na to, czy będzie to szybka ekspertyza, prośba o doradztwo w sprawie innowacyjnych technologii, czy chęć rozpoczęcia dużego projektu badawczo-rozwojowego. Nasi specjaliści będą czuwać nad realizacją projektu od momentu zgłoszenia problemu aż do jego rozwiązania. Chociaż Politechnika Wrocławska jest znana przede wszystkim ze współpracy z dużymi firmami, takimi jak KGHM, Volvo, 3M, Toyota czy Credit Suisse, to jesteśmy otwarci także na potrzeby małych i  średnich przedsiębiorstw, którym możemy pomóc np. w kwestii cyfryzacji.

Cyfryzacja, automatyzacja, analiza i  przetwarzanie danych to jedne z  podstawowych elementów Przemysłu 4.0. Rozwój w tym zakresie to kolejne wielkie wyzwanie stojące zarówno przed polską gospodarką, jak i szkołami wyższymi.

Na Politechnice Wrocławskiej już wiele się pod tym kątem zmienia. Informatyki uczymy na kilku wydziałach, ale mamy już kierunki związane ze sztuczną inteligencją czy cyberbezpieczeństwem, a  na Wydziale Elektroniki także specjalność Przemysł 4.0. Trwają przygotowania do utworzenia Wydziału Informatyki i  Telekomunikacji, w  którym skoncentrowane zostaną badania w tych dziedzinach. Musimy też skończyć z  „uczeniem rzemiosła”, bo w  dobie Przemysłu 4.0 kariera zawodowa podlega dynamicznym zmianom. Młodzi ludzie muszą być elastyczni, a  my nie możemy im utrudniać rozwoju. Obserwując obecny rynek pracy, mogę powiedzieć, że po żadnym kierunku nie ma problemów z pracą i odpowiednim wynagrodzeniem, pod warunkiem jednak, że na studiach zdobyło się wiedzę, a nie tylko dyplom.

Więcej informacji na: biznes.pwr.edu.pl

Rozmawiał Michał Ciepielski