Europejski Zielony Ład w Polsce

Możliwość komentowania Europejski Zielony Ład w Polsce została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, porady ekspertów

We Wrocławiu, 7 – 8 października odbył się VI Kongres Energetyczny DISE. Tematem przewodnim był European Green Deal w Polsce. Debata ogniskowała wokół nowej wizji Europy w horyzoncie 2050 r. oraz wyzwań i szans włączenia Polski we wspólny kurs po neutralność klimatyczną.

VI Kongres Energetyczny DISE

VI Kongres Energetyczny DISE mat. https://dise.org.pl/

„Europejski Zielony Ład” jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów, może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w  technologie ekologiczne i  zrównoważone rozwiązania. Organizatorzy Kongresu wyszli z  założenia, że ta ambitna koncepcja wymaga pogłębionej debaty w gronie ekspertów, polityków i przedsiębiorców zarówno polskich jak i zagranicznych.

Celem konferencji była dyskusja, podczas której starano się wypracować koncepcje modeli transformacji polskiego sektora energetycznego, spójnej z  celami „Zielonego Ładu”, a  jednocześnie mające na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki. W  ciągu 2 dni debat odbyło się 10 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział 80 prelegentów z Polski i zza granicy

Tegoroczna debata koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

European Green Deal w Polsce – zielony plan odbudowy dla Europy

• Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci

• Wielkoskalowe odnawialne źródła energii

• Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej

• Digitalizacja w energetyce

• Technologie wodorowe w energetyce

• Transformacja polskiego ciepłownictwa

• Efektywność energetyczna i OZE w strategiach przemysłowych

• Mechanizmy finansowania sprawiedliwej transformacji w Europie

Obecny na Kongresie Michał Kurtyka, Minister Klimatu i  Środowiska wskazał, że w  procesie transformacji energetycznej konieczne jest zachowanie sprawiedliwości społecznej, stąd duży nacisk będzie położony na dobre wykorzystanie środków z Just Transition Fund.

Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, w  Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej stwierdził, że uchwalenie długo wyczekiwanej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z  morskich farm wiatrowych  ma nastąpić do końca 2020 r. Do 2030 r. ma nastąpić pięciokrotny wzrost mocy z offshore i produkcja 500 GW mocy z offshore do 2040 r. Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen S.A. powiedział, że do końca 2021 r. Orlen deklaruje wybudować hub wodorowy, a w 2024 r. rozpocząć instalacje morskich farm wiatrowych.

Z kolei, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że miedź produkowana przez KGHM Polska Miedź S.A. będzie surowcem produkcyjnym turbin wiatrowych w Polsce.

Uczestnicy debat wskazywali, że polska energetyka jest u progu wielkich zmian. Jednocześnie jest to moment decyzyjny, który wymaga podjęcia odważnych decyzji. Dziś kluczowe jest przewidywanie i wyprzedzanie światowych trendów, gdyż to wpłynie na konkurencyjność polskiej energetyki na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz arenie międzynarodowej.

DISE jako think – tank od lat wspiera polską ścieżkę transformacji energetycznej, ale dziś, kiedy nowe, wysoce ambitne cele klimatyczne determinują kształt sektora energii, działania DISE są jeszcze bardziej intensywne.

Oprac. na podstawie www.dise.org.pl