Energy24: W stronę przyszłości

Możliwość komentowania Energy24: W stronę przyszłości została wyłączona Aktualności, It

Nowoczesność, innowacje, startupy – te słowa na wszelkie możliwe sposoby odmieniali uczestnicy Kongresu Energy24, który współorganizowała w katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym Jastrzębska Spółka Węglowa w dniach od 11 do 12 grudnia. Wnioski są oczywiste – górnictwo to otwarta branża, która stale się rozwija.

Energy24-II dzien-14 fot. mat. prasowe

Innowacyjność to sposób urzeczywistnienia tworzonych idei i wprowadzania ich w życie. – Ale dziś Polska jest w ogonie krajów innowacyjnych i od kilku lat to właściwie się nie zmienia, jako kraj stoimy w miejscu – mówił podczas inauguracji drugiego dnia Kongresu Energy24 w Katowicach Dariusz Gołębiowski z PZU Lab.

Wyjątkiem jest jednak branża wydobywcza, która należy do najnowocześniejszych na świecie. Innowacje w górnictwie to dziś robotyka, telekomunikacja, monitoring mikrosejsmiczny, drony, technologie satelitarne i wirtualna rzeczywistość. Ale bez budowy innowacyjnej struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, bez wymiaru biznesowego, akceptacji wobec popełnianych błędów  i przede wszystkim – środków finansowych na rozwój i wdrażanie  – innowacje się nie powiodą. O tym właśnie dyskutowano podczas Energy24.

– Chciałbym podkreślić i pamiętajmy o tym wszyscy, że z punktu widzenia naszej strategii, JSW ma zajmować się wydobywaniem węgla, produkcją koksu i zagospodarowaniem węglopochodnych. To był, jest i będzie nasz główny cel. Innowacje, nad którymi teraz pracujemy, mają umożliwić realizację tego celu  w sposób zapewniający wzrost efektywności i bezpieczeństwa pracy naszych pracowników – mówił podczas konferencji Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW SA ds. strategii i rozwoju. – Musimy umieć zabezpieczyć spółkę  w dłuższej perspektywie przed okresem dekoniunktury, musimy liczyć, analizować i przewidywać, jak dzisiejsze inwestycje wpłyną  na to, co będziemy robić w 2030 roku. Pragnę raz jeszcze podkreślić, że wszystkie nasze działania – również te o charakterze innowacyjnym – są środkiem do zapewnienia bezpiecznej przyszłości JSW, jej pracownikom i ich rodzinom –  dodał prezes.

Jako przykład takiego działania podał zakup nowoczesnego kompleksu przodkowego wraz z kombajnem kotwowym Bolter Miner, który ma być uruchomiony w JSW już w maju przyszłego roku. Na tym nie koniec, aktualnie w kopalniach spółki jest już niemal 120 km światłowodów i 115 km kabla promieniującego. Ta sieć jest stale rozbudowywana; na koniec pierwszego kwartału 2019 roku powinna mieć blisko 300 km światłowodów i 355 km kabla promieniującego, które będą monitorować urządzenia i przekazywać do analizy ogromne ilości danych.

– Stawiamy na dialog, rozmawiamy z innymi spółkami górniczymi o łączności, lokalizacji i analizie danych. Chcemy, by rozwiązania, które ostatecznie wybierzemy, wspierały proces wydobycia, by to, co zamontujemy w naszych kopalniach, zakładach przeróbczych i koksowniach działało, bo na końcu tego wszystkiego jest wynik ekonomiczny – tłumaczył słuchaczom prezes Dyczko. Między innymi dla tych celów powołano spółkę Advicom (od stycznia zmieni nazwę na JSW IT Systems), która wspiera rozwiązania w zakresie IT dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Energy24-IIdzien- fot. mat. prasowe

Zdaniem prowadzącego Kongres, takie podejście jest potwierdzeniem właściwego kierunku rozwoju:

– Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi innowacyjności jest przywództwo i zaangażowanie zarządu oraz rady nadzorczej, dziś w górnictwie mamy taki okres, że firmy są zarządzane przez osoby zdeterminowane – mówił w Katowicach Dariusz Gołębiowski z PZU Lab.

Podczas drugiego dnia Kongresu Energy24 swoją działalność prezentowały też start upy powiązane z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej i innych górniczych firm.

– Wyciągamy rękę do startupów, takie spółki jak PGG, KGHM czy JSW mogą je wykorzystać – powiedział podczas kongresu Rafał Gąsior, Dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii Polskiej Grupy Górniczej.

Materiały: JSW