Bank Pocztowy zawsze blisko klientów

Możliwość komentowania Bank Pocztowy zawsze blisko klientów została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, TOP Manager

Z Tomaszem Dąbrowskim, członkiem zarządu Banku Pocztowego rozmawia Ryszard Żabiński

Tomasz Dąbrowski, członek zarządu Banku Pocztowego

Wielkim atutem Banku Pocztowego S.A. jest strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, dzięki czemu Bank dysponuje najszerszą w Polsce siecią placówek detalicznych. Co jeszcze wyróżnia Bank Pocztowy na rynku bankowości detalicznej?

Fundamentem modelu biznesowego Banku Pocztowego jest strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską. Intencją Banku jest wykorzystanie unikalnych mechanizmów współpracy, stanowiących trwałą podstawę do dynamicznego rozwoju obu instytucji, takich jak:

• Stabilna sieć sprzedaży – Poczta Polska „operatorem wyznaczonym do 2025 r. – gwarancja funkcjonowania najbardziej dostępnej sieci naziemnej w perspektywie strategicznej.

• Dostęp do szerokiego grona Klientów Poczty Polskiej

• Dostęp do sieci dystrybucji Poczty Polskiej, zarówno stacjonarnej jak i mobilnej.

• Model akwizycji Klientów oparty o bezpośrednią współpracę z Pocztą Polską.

Zamierzeniem Banku Pocztowego jest coraz szersze wykorzystywanie potencjału sieci Poczty Polskiej, poprawa procesów biznesowych kluczowych dla planowanego rozwoju oraz rozszerzenie docelowego rynku o nowe segmenty Klientów wraz z bardziej zróżnicowaną ofertą dostosowaną do ich potrzeb.

Jednym ze strategicznych założeń Banku Pocztowego jest osiągnięcie pozycji lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej. Kiedy, Pana zdaniem, ten cel może być osiągnięty?

Bank Pocztowy obecnie realizuje założenia określone w Strategii Banku, wyznaczającej kierunki rozwoju, jak i cele strategiczne w perspektywie do 2022 r. Razem z Pocztą Polską a także przy wsparciu naszego drugiego akcjonariusza jakim jest Bank PKO BP, mamy wszelkie atuty, aby stanowić silną polską grupę na rynku usług finansowych. Zgodnie z tą perspektywą koncentrujemy nasze działania i wysiłki w celu realizacji przyjętych celów. Bazując na potencjale wynikającym ze strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską, w tym z dostępu do sieci, chcemy stać się ważnym graczem dla klientów z tzw. Polski regionalnej – bankiem chętnie wybieranym przez polskie Rodziny.

Kwestia liderowania to nie tylko liczby w rankingach. Chcemy przede wszystkim – zgodnie z naszą Misją – dbać o finanse Klientów w bezpiecznym pocztowym Banku. „Zawsze blisko, tak jak tego potrzebujesz” – to nasze motto.

Jakie znaczenie ma dla Banku rynek mieszkalnictwa oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw? Czy Bank będzie się rozwijał również w tych segmentach?

Bank planuje dalszy rozwój zarówno w segmencie mieszkalnictwa, jak i MŚP. Posiadamy kadrę wyspecjalizowanych doradców, dzięki którym szeroko docieramy do nowych klientów. W najbliższych miesiącach planowane jest wprowadzenie nowych produktów m.in. w postaci kredytów dedykowanych do finansowania projektów efektywności energetycznej właśnie dla obydwu grup klientów. Tym samym jako Bank, chcemy mieć swój wkład w osiągnięciu przez nasz kraj, planowanego 15%-procentowego udziału w odnawialnych źródłach energii do 2020 roku.

Czy Bank Pocztowy oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu nowoczesnej bankowości cyfrowej? Czym jest nowa, cyfrowa marka Banku – EnveloBank?

Cyfrowa marka Banku Pocztowego – EnveloBank jest odpowiedzią na ciągle rozwijający się segment usług bankowych opartych o kanały elektroniczne takie jak bankowość internetowa czy mobilna. Poprzez kanał mobilny EnveloBank oferujemy nowoczesne usługi i funkcjonalności wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy preferują zdalny kontakt z Bankiem. W aplikacji mobilnej Klienci mają możliwość logowania i zatwierdzania przelewów odciskiem mogą też korzystać z „Kalendarza”, który pomaga w wygodny sposób zarządzać swoimi domowymi finansami. Bank Pocztowy udostępnił również możliwość dokonywania transakcji za pośrednictwem płatności mobilnych.

W drugim półroczu bieżącego roku wdrożone zostały Google Pay, Apple Pay oraz Garmin Pay. Z płatności mobilnych mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i firmowi posiadający karty debetowe i kredytowe obu organizacji płatniczych Mastercard i Visa. Kolejną funkcjonalnością, którą zaoferowaliśmy naszym Klientom jest Market Cyfrowy będący nowoczesnym narzędziem, umożliwiającym szybki kontakt z Bankiem i dający możliwość skorzystania z wybranych usług Banku m.in kredytu online, „eAwizo”,”Polecony do skrzynki”, dla klientów detalicznych lub usług świadczonych z partnerami zewnętrznymi.

Bank Pocztowy jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Znalazł się wśród 3 banków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i tytuł „Bank doceniony przez klientów” w rankingu satysfakcji klientów organizowanym przez ARC Rynek i Opinia pod patronatem Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet. Co przyczyniło się do tego sukcesu?

Na I miejsce w rankingu złożyło się wiele elementów, w tym m.in. oferta produktowa, jakość obsługi, opłaty i prowizje, wizyty w oddziale, infolinia, bankowość internetowa i mobilna. Bank Pocztowy świetnie poradził sobie w każdej kategorii. Klienci szczególnie docenili nasz Bank za niskie opłaty, dostępność placówek, stronę www i kartę płatniczą. Bardzo dobrze ocenili też ofertę produktową Banku Pocztowego m.in mobilną platformę – EnveloBank, płatności mobilne Google Pay, Apple Pay oraz Garmin Pay, zdobyliśmy 2 miejsce w rankingu. Badaniem łącznie objęto 11 największych banków na rynku dlatego mamy z czego być dumni.