Bank Pocztowy dla obywateli w czasach pandemii

Możliwość komentowania Bank Pocztowy dla obywateli w czasach pandemii została wyłączona Aktualności, Biznes, Zdrowie

Już od niemal miesiąca Polacy zmagają się z wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. Wraz z pogarszającą się sytuacją wprowadzane są kolejne obostrzenia, mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby. Jednocześnie coraz częściej i głośniej rządzący zwracają uwagę, że niezależnie od wszystkiego, obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na każdego z nas. W tym trudnym czasie Bank Pocztowy systematycznie uruchamia nowe procedury i rozwiązania mające wspomóc Klientów w tym trudnym czasie – zarówno w kwestiach związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz mobilnej w czasie epidemii, jak i z bezpieczeństwem finansowym.

W trosce o swoich Klientów Bank Pocztowy wprowadził w ostatnich tygodniach szereg inicjatyw, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych. Specjalnie powołany zespół stale monitoruje sytuację epidemiologiczną w kraju i na bieżąco dostosowuje działania podejmowane przez Bank do najnowszych zaleceń i wytycznych takich instytucji jak WHO, Ministerstwo Zdrowia, GIS czy KNF. Dodatkowo Bank nieustannie pracuje nad produktami i rozwiązaniami, które mogą wspomóc Klientów w tym trudnym czasie.

Wakacje kredytowe dla Klientów

Od momentu wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem, Bank Pocztowy usilnie zachęca swoich Klientów do rezygnacji z gotówki na rzecz płatności mobilnych, jak dostępne w Banku: ApplePay, GooglePay czy Garmin Pay oraz płatności kartami bankowymi. Warto zaznaczyć, że jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, Bank odpowiedział na apel Komisji Nadzoru Finansowego i podwyższył limit płatności dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania kodu PIN do 100 złotych – w pierwszej kolejności taką możliwość uzyskali posiadacze kart Mastercard, a wkrótce po nich również posiadacze kart Visa.

Z kolei, w trosce o finansowe bezpieczeństwo Klientów, Bank Pocztowy umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP. O tzw. wakacje kredytowe Klienci mogą wnioskować całkowicie zdalnie – za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, bądź przez infolinię – bez konieczności wizyty w placówce Banku czy na poczcie. Procedura została maksymalnie uproszczona – nie jest wymagany aneks do umowy i nie zmienia się okres kredytowania. Po zakończeniu wakacji kredytowych Klient otrzymuje nowy harmonogram zawierający informację o wysokości rat po uwzględnieniu rekalkulacji ich wysokości w związku z wakacjami kredytowymi. Co ważne, Bank Pocztowy nie pobiera żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty, a  możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych dostępna jest do odwołania.

Nowa oferta produktowa wsparciem w czasach pandemii

Analizując sytuację ekonomiczną oraz biorąc pod uwagę różne scenariusze jej wpływu na wybrane sektory, Bank zdecydował się wprowadzić do swojej oferty nowe linie kredytowe dla podmiotów, które mogą zostać dotknięte potencjalnym kryzysem bardziej niż inne grupy zawodowe. Jeszcze w tym kwartale 2020 r. ma zostać uruchomiona specjalnie przygotowana oferta dla agrobiznesu. Rolnicy będą mogli skorzystać między innymi z kredytów inwestycyjnych i obrotowych do 200 tys. złotych, które przyznawane będą w oparciu o uproszczoną metodę oceny zdolności kredytowej, na długi, nawet 20 letni okres.

Bezpiecznie z nowymi technologiami

Bank Pocztowy niezmiennie zachęca swoich Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji jak infolinia, systemy bankowości elektronicznej czy czaty w kanałach social media. Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do usług bankowych wszystkim Klientom, Bank w ostatnich tygodniach wprowadził szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie modelu funkcjonowania placówek do obecnej sytuacji. Wyznaczone zostały specjalne, 1,5-metrowe strefy bezpieczeństwa, a na terenie placówki może przebywać maksymalnie dwóch Klientów, zaś Seniorzy obsługiwani są w pierwszej kolejności. Dodatkowo, wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w żele antybakteryjne i rękawiczki – dopuszczona została także możliwość obsługi Klientów w maseczkach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim Klientom, Bank Pocztowy nieustannie pracuje nad maksymalnym uproszczeniem i digitalizacją wszelkich wprowadzanych procedur. Do nowych, cyfrowych, rozwiązań zalicza się chociażby udostępniona niedawno użytkownikom telefonów i tabletów firmy Apple autoryzacja operacji w aplikacji EnveloBank za pomocą technologii Face ID, czyli bez konieczności dotykania klawiatury telefonu. Obecnie Bank przyspiesza także prace nad udostępnieniem procesu zdalnego otwierania rachunku, bez wychodzenia z domu. Wszystko w duchu działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia wirusem.