20-lecie działalności Metroplan w Polsce

Możliwość komentowania 20-lecie działalności Metroplan w Polsce została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, TOP Manager

Rok 2019 jest dla nas szczególny – w maju mija 20 lat działalności Metroplan w Polsce. Okrągły jubileusz skłania do refleksji i podsumowań oraz śmielszego spoglądania w przyszłość.

Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający Metroplan Polska fot. mat. prasowe

Ponad 2000 projektów
Fundamentami firmy Metroplan, od jej powstania w 1974 roku, są praca od pod­staw oraz stworzenie warunków umoż­liwiających osiągnięcie sukcesu klienta. Lata ciężkiej pracy oraz umiejętność dostrzegania hidden champions, regionów z potencjałem, zaczęły przynosić oczeki­wane efekty, czyniąc z firmy Metroplan zaufanego i stabilnego partnera w biznesie. Od momentu powstania firmy zostało zrealizowanych ponad 2000 projektów, wśród zadowolonych klientów znajdują się takie firmy jak Jungheinrich, GEA Group, Caterpillar, Olympus, Sennheiser, BMW, Daimler, Voss, Continental, BOSCH, Umicore, Ferrero, Nestlé, Tchibo, Jack Wolfskin, DHL, DB Schenker, Airbus, Lufthansa czy Bombardier.

Impuls dla inwestorów
Polski oddział Metroplan powstał w 1999 roku, jednocześnie wkraczając do Polski ze swoim wieloletnim klientem – firmą Wabco. Powstająca wówczas inwestycja z branży automotive to sprawdzian, który został zaliczony celująco – atrakcyjna lokalizacja geograficzna Polski, rozwój regionu wraz ze spadkiem bezrobocia był impulsem oraz klarowną wiadomością dla innych partnerów Metroplan – Polska była, jest i będzie atrakcyjnym miejscem do inwestowania. W kolejnych pięciu latach Metroplan realizował projekty dla takich firm jak Voss, Faist czy Umicore – w samym województwie dolnośląskim zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 270 milionów złotych.

Sukces naszego Klienta
Metroplan Polska to prawie 40 wykwalifi­kowanych specjalistów, realizujących pro­jekty z biur we Wrocławiu oraz Warszawie. Zintegrowane projektowanie oraz zebranie wszystkich potrzebnych obszarów działal­ności (Consulting, Planowanie, Archi­tektura i Realizacja) pod jednym dachem pozwala na kompleksowe oraz bezpieczne przeprowadzenie projektów klienta.

Nasza wiedza i doświadczenie są prze­kazywane klientom w trzech zakresach działalności:

– Doradztwo i koncepcja – analizy powią­zań produkcyjnych i dystrybucyjnych, analizy i wybór lokalizacji oraz analizy opcji budowy lub kupna/wynajmu obiektów istniejących, koncepcje i programy techniczne i funkcjonalno­-przestrzenne, koncepcje przepływu materiałów do produkcji i produktów do magazynu, koncepcje budynków produkcyjnych i magazynowych.

– Planowanie i realizacja – obejmujące szczegółowe projektowanie technologii, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pro­cedurę wyboru generalnego wykonawcy i prowadzenie przetargu, zarządzanie budową i kontrolę realizacji, rozruchy technologiczne i uruchamianie syste­mów realizacji, zarządzanie gwaran­cjami.

– Optymalizacja i podniesienie wydajności – obejmuje zwiększenie efektywności produkcji i magazynowania poprzez innowacyjną organizację technologii i zasobów ludzkich, ciągłą kontrolę procesów, optymalizację procesów przyjęcia i dystrybucji towarów, opty­malizacje biznesowe, modernizację i re-inżynierię.

Świetnym przykładem do zobrazowania oferty i metodologii pracy Metroplan jest wspomniana wyżej firma Wabco. Realizowana inwestycja została rozdzielo­na na dwa etapy o łącznej wartości ponad 27 milionów euro. Zakład produkcyjny o powierzchni 38 000 m2 powstał na pod­stawie zintegrowanej koncepcji zakładu, a także opracowanych wymagań i pro­cedur jakościowych. Metroplan uzyskał również niezbędne pozwolenia na budowę i uruchomienie zakładu, przygotował dokumentację przetargową i wykonaw­czą. Od momentu wybrania wykonawcy, poprzez pełną kontrolę realizacji oraz zarządzanie projektem aż do uruchomie­nia produkcji – na wszystkich tych etapach był obecny Metroplan Polska.
O dynamicznym rozwoju firmy świad­czą zadowoleni klienci, profesjonalnie i zgodnie z planem wykonane projekty oraz liczne wyróżnienia m.in. nagroda “Professional Service Provider” otrzymana podczas CEE Manufacturing & Logistics Awards – zostaliśmy docenieni drugi rok z rzędu, pokonując 109 konkurentów.

Śmiało w przyszłość
Ostatnie 20 lat to dla nas czas ciężkiej pracy i bezustannej nauki, która zaprocen­towała sukcesem naszym i naszych klien­tów. Nie spoczywamy jednak na laurach i stawiamy na ciągły rozwój, który pozwoli nam sprostać przyszłym wyzwaniom, takim jak automatyzacja, Przemysł 4.0 czy zmiany na arenie międzynarodo­wej – w tym roku zintensyfikowaliśmy nasze działania na rynku azjatyckim oraz uczestniczyliśmy w LogiMAT Szanghaj podczas którego nawiązaliśmy nowe rela­cje z chińskimi klientami.
Nasza firma od czterech dekad wspiera całościowo klientów na całym świecie na wszystkich etapach projektu, aż do jego pomyślnej finalizacji, zwiększając efektywność finansową oraz zapewniając bezproblemową i bezpieczną pracę ich przedsiębiorstw – niezawodnie i z pasją.