Zmiana przepisów prawnych kluczem do rozwoju rynku biometanu

Możliwość komentowania Zmiana przepisów prawnych kluczem do rozwoju rynku biometanu została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Rola i znaczenie biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski to główne tematy panelu zorganizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa podczas XXVI konferencji GAZTERM. W wydarzeniu wziął udział m.in. Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.

Międzyzdroje,16.05.2023 Konferencja Gazterm 2023  PAP/Marcin Bielecki
Międzyzdroje,16.05.2023 Konferencja Gazterm 2023 PAP/Marcin Bielecki

Gaz ziemny jest istotnym elementem strategii redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ze względu na to, że jest to paliwo kopalne, jego zużycie będzie z roku na rok ograniczane. Alternatywnym paliwem, które spełnia wymogi zeroemisyjności jest biometan.

Jest to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Takie paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce m.in. do celów ciepłowniczych. Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy gotowi, żeby naszymi sieciami, którymi dziś płynie gaz ziemny, był dystrybuowany biometan – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Biometan powstaje m.in. z bioodpadów, które zazwyczaj pozyskuje się z gospodarstw domowych, miejsc uprawy zbóż, owoców oraz warzyw, a także z zakładów zajmujących się ich przetwórstwem. Drugim ważnym składnikiem w procesie produkcji biometanu są odpady organiczne pochodzące z gospodarstw rolnych, specjalizujących się w hodowli zwierząt. Obornik – bo o nim mowa – był dotychczas wykorzystywany na polskich wsiach głównie do nawożenia pól. Aktualnie zyskuje zupełnie nowe, ekologiczne znaczenie. Staje się naturalnym, odnawialnym zasobem, z którego może powstawać zielona energia.

Mimo że Polska jest jednym z krajów posiadających największy w Europie potencjał produkcji substratów do wytwarzania biometanu, a wykorzystanie oczyszczonego biogazu w długoletniej perspektywie w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, to produkcja biometanu w Polsce wciąż nie może ruszyć, mimo wielu zapowiedzi. O przyczynach tego stanu rzeczy rozmawiano podczas panelu zorganizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa podczas XXVI konferencji GAZTERM.

W celu pełnego wykorzystania potencjału biometanu konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki dla tworzących się biometanowni. Obecnie funkcjonujące przepisy nie dają nam takiej elastyczności, jaka byłaby potrzebna, aby móc dawać warunki przyłączeniowe, które byłby korzystne i oczekiwane przez biometanownie. W efekcie tego, mimo że Polska Spółka Gazownictwa wydała do tej pory ponad 140 warunków przyłączenia podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan, to żaden z nich nie zdecydował się na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Rozwój tego rynku jest nie tylko drogą do zróżnicowania polskiego miksu energetycznego i uniezależniania się od sprowadzanego w większości z zagranicy gazu, ale jest także ogromną szansą dla sektora rolniczego w Polsce, który może generować dodatkowe dochody poprzez produkcję biometanu.

Grupa Kapitałowa Orlen, której częścią od końca zeszłego roku jest Polska Spółka Gazownictwa, w pierwszym kwartale tego roku przedstawiła zaktualizowaną strategię spółki. Istotnym jej elementem w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) są biogaz i biometan.

Zgodnie ze strategią PKN ORLEN, do 2030 roku, na inwestycje zamierzamy przeznaczyć 10 miliardów złotych i wiązać się to będzie z koniecznością realizacji bardzo wielu projektów w krótkim czasie. Doświadczenia innych państw wskazują, że jest to możliwe w takiej perspektywie czasowej. Założenia strategiczne są takie, aby osiągnąć wolumen jednego miliarda metrów sześciennych biogazu rocznie – dodał Leszek Mańk, prezes zarządu PGNiG BioEvolution z Grupy ORLEN.

Wzrost rynku biometanu zależy zarówno od zmian przepisów, ale także od środków finansowych, które poprawią chłonność naszej sieci. Zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje największy potencjał produkcji substratów do jego wytwarzania. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa opublikowała tzw. mapę chłonności, aby każdy potencjalny wytwórca biogazu mógł zobaczyć, jakie lokalizacje najbardziej sprzyjają uzyskaniu przyłączenia do sieci przesyłowej – oświadczył prezes Kowalski.

Aby Polska Spółka Gazownictwa mogła przyłączyć wszystkie potencjalnie zainteresowane biogazownie, niezbędne są inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Mamy przygotowanych ponad 60 projektów. Konsultujemy je z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i liczymy na to, że spółce uda się pozyskać środki z programu FEnIKS. Wszystko po to, abyśmy mogli modernizować naszą sieć dystrybucyjną, przede wszystkim z naciskiem na to, aby móc przyjmować biometan, czy w przyszłości wodór – podsumował członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.