XVII Polsko – Niemieckie Spotkanie IGMNiR-VDM oraz Partnerów w Gdańsku – Podsumowanie

Możliwość komentowania XVII Polsko – Niemieckie Spotkanie IGMNiR-VDM oraz Partnerów w Gdańsku – Podsumowanie została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

W dniach 16-17 września 2021 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie członków i partnerów Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) oraz Verband Deutscher Metallhändler (VDM). W spotkaniu wzięło udział 214 uczestników reprezentujących 112 firm i instytucji z 12 krajów Unii Europejskiej.

XVII Polsko - Niemieckie Spotkanie IGMNiR-VDM oraz Partnerów
XVII Polsko – Niemieckie Spotkanie IGMNiR-VDM oraz Partnerów w Gdańsku fot. igmnir

Spotkanie otworzył w imieniu IGMNiR Kazimierz Poznański, a w imieniu VDM Kilian Schwaiger. Prelegentami na spotkaniu byli przedstawiciele krajowych podmiotów związanych z branżą recyklingu (KGHM Metraco S.A., TOMRA Sorting Sp. z o.o.), jak i zagranicznych instytucji (Kamila Słupek – Eurometaux, Carlos Risopatron – International Copper Study Group).

IGMNiR Kazimierz Poznański, VDM Kilian Schwaiger podczas XVII Polsko - Niemieckiego Spotkania IGMNiR-VDM w Gdańsku
IGMNiR Kazimierz Poznański, VDM Kilian Schwaiger podczas XVII Polsko – Niemieckiego Spotkania IGMNiR-VDM w Gdańsku fot.igmnir

Kamila Słupek w skrócie zaprezentowała przyszłe zmiany legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej wynikające z Green Dealu, które dotyczyć będą recyklingu metali IGMNiR Kazimierz Poznański, a w imieniu VDM Kilian Schwaiger.nieżelaznych. Nowe rozwiązania prawne w ocenie Kamili Słupek z jednej strony będą szansą dla rozwoju sektora recyklingu, ale z drugiej strony będą wymagały dużych nakładów finansowych, w celu spełnienia nowych, projektowanych wymagań.

Carlos Risopatron przedstawił bardzo szczegółową analizę zmian na rynku złomów miedzi na świecie w ostatnich latach. International Copper Study Group posiada w swoich zasobach najbardziej wiarygodne dane dotyczące rynku miedzi i złomów miedzi na świecie.

Głównym tematem rozmów uczestników spotkania była zmiana podejścia do złomu metali. Uczestnicy spotkania podkreślali, że złom jest cennym surowcem dla gospodarki, a nie odpadem, tak jak jest traktowany przez legislatorów na poziomie krajów Unii Europejskiej. Recykling złomu metali nieżelaznych przynosi bardzo duże korzyści dla środowiska, ponieważ produkcja metali ze złomu wiąże się z kilkunastokrotnie (nawet dwudziestokrotnie w przypadku aluminium) mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery w relacji do produkcji metali z rudy metali. Większość uczestników spotkania opowiadała się przeciwko postulowanym ograniczeniom na wywóz złomów metali nieżelaznych poza Unię Europejską. Obecnie w Unii Europejskiej brakuje wystarczających zasobów do wykorzystania wszystkich rodzajów złomów metali nieżelaznych.