Wirtualny spacer po zabytkach Nowej Rudy

Możliwość komentowania Wirtualny spacer po zabytkach Nowej Rudy została wyłączona Aktualności, It

Wirtualny spacer po rudzkich zabytkach w trójwymiarze, wykonanie wersji elektronicznej części zbiorów rudzkiej biblioteki, opracowanie katalogu on-line posiadanych wydawnictw oraz utworzenie bazy utworów i audycji muzycznych lokalnych twórców – tak wyglądają najnowsze projekty cyfrowe, które będą realizowane w Rudzie Śląskiej. Na ich wykonanie miasto otrzyma unijną dotację. Zarząd Województwa Śląskiego opublikował właśnie listę przedsięwzięć objętych dofinansowaniem.

To kolejne dofinansowanie, które otrzymaliśmy z nowego rozdania funduszy unijnych. Pod względem aktywności przy składaniu wniosków jesteśmy w czołówce. W ramach tzw. ZIT-ów złożyliśmy ich już 15. Pod tym względem wyprzedziły nas tylko Katowice i Sosnowiec – podkreśla Grażyna Dziedzic.

W ramach pierwszego z dofinansowanych projektów pn. „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” przeprowadzona zostanie dokładna inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków metodą skaningu laserowego 3D.

Projektem zostanie objętych 10 zabytkowych kościołów i Wielki Piec „A” Huty Pokój – mówi dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. – Dla każdego obiektu pozyskana zostanie tzw. „chmura punktów”, tworząca trójwymiarowy kolorowy model, który poprzez Internet zostanie udostępniony do samodzielnego zwiedzania w formie wirtualnego spaceru – tłumaczy.

Powstaną również filmy prezentujące skanowane obiekty.Pozyskane dane zostaną połączone z istniejącymi systemami informacji o mieście. Skaning dokumentować będzie również bardzo dokładnie stan zachowania zabytków, pozwoli na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, dokonywanie późniejszych zdalnych pomiarów wszystkich zeskanowanych elementów i posłuży do opracowania pełnej dokumentacji architektoniczno – budowlanej. Wartość tego projektu to prawie 488 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie – ponad 412 tys. zł.

Co ciekawe, na realizację projektu „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” miasto otrzymało jeszcze jedną dotację, tym razem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to kwota ponad 55 tys. zł, która przeznaczona będzie na pokrycie części wkładu własnego miasta.

– Całe zadanie jest warte niemal pół miliona złotych. Dzięki otrzymanym dotacjom na jego realizację z budżetu miasta wyłożymy jedynie ok. 20 tys. zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Drugi projekt – „Archipelag cyfrowy – Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej” – jest autorstwa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tutaj dofinansowanie określone zostało na poziomie 572 tys. zł. Wartość całego zadania to kwota ponad 750 tys. zł. Przedsięwzięcie rudzkiej biblioteki składa się z trzech podzadań, które razem będą tworzyć spójną, cyfrowa całość. Projekt zakłada uruchomienie nowego katalogu cyfrowego biblioteki.

Nowe oprogramowanie umożliwi szybki dostęp z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze dnia do aktualnej informacji o zasobach biblioteki. Pozwoli także za pośrednictwem Internetu na dokonanie prolongaty, rezerwacji lub zamówienia dokumentu oraz sprawdzenie czy zamówiona książka jest już dostępna – wyjaśnia Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Kolejnym elementem cyfrowej rewolucji w rudzkiej książnicy będzie digitalizacja unikalnych zbiorów dotyczących miasta i regionu, które znajdują się w zasobie biblioteki. W tym celu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Ponadto w ramach tzw. „streamingu bibliotecznego” utworzona zostanie e-baza utworów i audycji muzycznych, dzięki której będzie można z wykorzystaniem łącz internetowych zapoznać się z dorobkiem lokalnych twórców i artystów.

Oprócz dwóch zadań, które otrzymają dofinansowanie, na liście rezerwowej znalazł się jeszcze jeden rudzki projekt: „Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska”. Zakłada on budowę tytułowego portalu jako modułu Publicznego Sytemu Informacji Przestrzennej.

Cały czas jest szansa, że i ten projekt zostanie dofinansowany. Uzależnione to będzie m.in. od oszczędności, które uzyskane będą podczas realizacji zadań znajdujących się na liście głównej – podkreśla Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Dofinansowanie, które otrzymają rudzkie projekty, miasto otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.