Tatrzański Park Narodowy dostanie unijną dotację na projekt edukacyjny

Możliwość komentowania Tatrzański Park Narodowy dostanie unijną dotację na projekt edukacyjny została wyłączona Nauka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu na projekt edukacyjny, którego tematem jest „Akademia Tatry – działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”. Unijne wsparcie wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.

Umowę w tej sprawie podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik i Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Projekt zakłada szeroko rozumianą edukację na temat zasobów i „skarbów” tatrzańskiej przyrody wśród społeczności lokalnej na terenie dwóch powiatów w województwie małopolskim: tatrzańskiego i nowotarskiego. Przedsięwzięcie obejmie miasto Zakopane oraz gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec i Czarny Dunajec. Głównym celem „Akademii Tatry” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Podhala w aktywną troskę o stan środowiska naturalnego i jego ochronę.

Program skierowany jest do samorządowców, przewodników tatrzańskich, nauczycieli, fiakrów przewożących turystów po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego a także do uczniów szkół ponadpodstawowychW sumie przeszkolonych w ten sposób ma zostać, wraz z uczniami, około 1800 osób

Zakres organizowanych działań:

  • prelekcje, seminaria, konferencje (tematyka przyrodnicza)
  • warsztaty, wycieczki w terenie

Tematyka:

  • ekologia lasów górskich
  • drapieżniki i ich rola
  • kornik i ekosystem lasu

– Dziękuję za możliwość realizacji projektu. Mam nadzieję, że wszyscy przewidziani w projekcie zostaną odpowiednio wyedukowani, a zwłaszcza grupy profesjonalne, na czym nam szczególnie zależy. Bo to one właśnie będą tę wiedzę przekazywać dalej – zaznaczył Dyrektor Szymon Ziobrowski po podpisaniu umowy. Z kolei Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik podkreślił, że wspieranie edukacji ekologicznej to jeden z priorytetów Narodowego Funduszu.

W ramach projektu, TPN planuje zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terenowych (m.in. odbiorniki GPS, wysokościomierze, średnicomierze, urządzenia do pomiaru pH gleby). Kalkulowane jest opracowanie i wydrukowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych, które następnie – przekazane fiakrom – trafią także do turystów.

Największą grupą odbiorców projektu będą uczniowie zakopiańskich szkół średnich. Wezmą oni udział w 90 zajęciach terenowych z wykorzystaniem elementów badań naukowych. Terenowe lekcje mają się odbywać w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Drogi pod Reglami. Tematami przewodnimi będą: flora wysokogórska, różnorodność biologiczna, ekologia lasu oraz wpływ turystyki na przyrodę. Dla uczniów zostaną także zorganizowane dwa konkursy: wiedzy o przyrodzie Tatr oraz fotograficzny.

Uzupełnieniem działań projektu „Akademia Tatry” będą regularne informacje w lokalnych mediach. Co miesiąc w prasie mają się ukazywać publikacje edukacyjne, a w radiu będę emitowane audycje o tematyce przyrodniczej. Przedsięwzięcie zakończy konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli grup objętych projektem oraz zewnętrznych ekspertów.

Projekt zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której – w myśl porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą.