Rok 2022 w Powiecie Pruszkowskim to realizacja czterech dużych inwestycji

Możliwość komentowania Rok 2022 w Powiecie Pruszkowskim to realizacja czterech dużych inwestycji została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Powiat Pruszkowski dynamicznie rozwija się w ostatnich latach. Przez wiele osób ze środowiska samorządowego jest stawiany jako wzór do naśladowania, jeśli chodzi o inwestycje i wprowadzanie innowacji na swoim terenie.

budowa ZSS dron fot. mat. prasowe Powiat Pruszkowski
budowa ZSS dron fot. mat. prasowe Powiat Pruszkowski

Aktualnie trwa realizacja czterech, dużych inwestycji kubaturowych: przebudowa liceum im. T. Kościuszki w  Pruszkowie, rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w  Pruszkowie, budowa pływalni przy ul. Gomulińskiego w  Pruszkowie oraz budowa nowoczesnego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie

W ostatnich latach możemy zaobserwować intensywne prace związane z  inwestycjami na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Jeśli chodzi o  inwestycje na terenie szkół ponadpodstawowych Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego miała jak najlepsze warunki do nauki. Jak zaznacza Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu:

„Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego”.

Dlatego też w maju 2022 r. doszło do podpisania umowy na budowę i rozbudowę liceum im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Koszt inwestycji wynosi ok. 68 mln zł. Powiat na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w  wysokości ponad 13,9 mln zł (dot. I etapu inwestycji) oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2024 r

Możemy zaobserwować również końcowe prace I  etapu budowy Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w  Pruszkowie. Etap pierwszy ma zakończyć się pod koniec lutego 2023 r. Kwota inwestycji to prawie 60 mln zł. Fundacja „Pruszyńscy” zadeklarowała możliwość pokrycia 50% kosztów tej inwestycji oraz zadanie jest dofinansowane z budżetu woj. mazowieckiego w kwocie 4 mln zł.

Budowa pływalni krytej ZSOiS w Pruszkowie, której koszt wynosi ok. 30 mln zł przebiega też zgodnie z harmonogramem. W  marcu 2022 r., po wieloletnich staraniach Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, została podpisana umowa z  Generalnym Wykonawcą – firmą Moris Polska Sp. z o. o. Powstanie basen pływacki o  długości 25 m oraz basen do nauki pływania 17 m. Powiat otrzymał od Ministerstwa Sportu i  Turystyki dofinansowanie w  wysokości 10,6 mln złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2023 r. Jak stwierdza Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski: „Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu pruszkowskiego będą licznie korzystać z  nowej pływalni. Jest to obiekt szczególnie istotny, który ma znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i kontakty społeczne młodzieży”.

Natomiast w  październiku br. podpisano umowę na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i  Integracji Zawodowej. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 10 mln zł z  czego blisko 2,8 mln zł stanowi dofinansowanie z  Funduszu Solidarnościowego w  ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” Moduł I. Obecny podczas podpisania umowy Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny i  Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych powiedział:

„Dziękując za zaproszenie chciałem powiedzieć, że nie tyle moja pomoc, co profesjonalizm tego wniosku i jego jakość zdecydowały o tym, że mogli Państwo otrzymać te pieniądze”.

Jak przedstawił Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski: „Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej placówki w Brwinowie przeznaczonej dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zapewniającej możliwość samodzielnego, niezależnego i godnego funkcjonowania oraz opieki specjalistycznej i  usług dostosowanych do ich potrzeb”. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2023 r.

Wizualizacja PCOM-mala fot. mat. prasowe Powiat Pruszkowski
Wizualizacja PCOM-mala fot. mat. prasowe Powiat Pruszkowski

Jak podsumowuje Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski:

„Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wyjątkowo efektywnego modelu finansowania. Fundusze zewnętrzne pozyskane przez powiat pruszkowski do wdrożenia tych inwestycji zmniejszyły udział środków budżetowych powiatu, które mogły zostać skierowane na inne cele. Ostatnie lata były czasem intensywnej i wytężonej pracy Zarządu Powiatu oraz wszystkich pracowników starostwa. Mimo pewnych trudności – chociażby tych wynikających z wybuchu pandemii – udało nam się zrealizować liczne cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji zarówno te, dotyczące realizacji wielu działań inwestycyjnych, jak i inne projekty rozwijające powiat pruszkowski, służące mieszkańcom”.