Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach: Stawiamy na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców!

Możliwość komentowania Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach: Stawiamy na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców! została wyłączona Aktualności, Biznes

W styczniu rozpoczęła się zbiórka 100 tys. podpisów obywatelskich pod projektem ustawy, która ma wprowadzić dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. RIG w Katowicach aktywnie wspiera Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.

Funkcjonowanie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych od dawna budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w środowisku przedsiębiorców. Postulat prawa wyboru przy płaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pojawia się wielokrotnie w trakcie dyskusji o konieczności systemowych zmian legislacyjnych. Przedsiębiorcy, zwłaszcza przedstawiciele małych firm, często woleliby opłacać komercyjne ubezpieczenie zamiast ZUS-u. Warto dodać, że w 2023 roku przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu, w związku z podwyżką przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą więcej na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak czytamy w dokumencie przygotowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej:

zmiany proponowane w ustawie wpłyną pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce poprzez zlikwidowanie barier finansowych dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez początkujących, mikro i najmniej zarabiających przedsiębiorców”.

Ponadto, „dobrowolność opłacania składki społecznej zmniejszy również zjawisko prowadzenia działalności w szarej strefie, a więc uzyskiwania dochodów nieopodatkowanych pozostających poza kontrolą państwa”.

Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce realizuje pierwszy punkt 10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, konsekwentnie wdrażającego Konstytucję Biznesu. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako organizacja działająca w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, chce pokazać siłę środowiska przedsiębiorców, kiedy ich głos nie jest rozproszony.

– Jako instytucja samorządu gospodarczego zawsze staramy się wpływać na rzeczywistość i rozwiązania prawne oddziałujące na środowisko przedsiębiorców. Zachęcam do zbierania podpisów. Wszystkie ręce na pokład! Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć, tak jak inne grupy zawodowe i społeczne, których głos jest słuchany przez ustawodawców i rządzących – zachęca Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Ponieważ brak jest możliwości złożenia podpisów elektronicznie, podpisy zbierane są na specjalnych kartach.

Podpis można złożyć w siedzibie RIG, jak również w trakcie wszystkich wydarzeń organizowanych przez Izbę w lutym i marcu.

Zapraszamy przedstawicieli naszych Firm Członkowskich, instytucji działających na rzecz biznesu, samorządów, uczelni, a także osób prywatnych, do zaangażowania się w rozpropagowanie akcji i zbiórkę podpisów, które może złożyć każdy obywatel Polski! Konieczne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Podpisane listy można przynosić do siedziby Izby w Katowicach na ul. Opolskiej 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 do 3 marca br. 

Pobierz kartę do podpisów pod adresem: https://rig.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/02/Wykaz-obywateli-popierajacych-projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-dla-Przedsiebiorcow-w-Polsce-7.11.2022-r-1.pdf

Przeczytaj projekt ustawy pod adresem: https://rig.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/02/dr-n.-pr.-Marek-Woch-Projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r.pdf

Kontakt w sprawie zbiórki podpisów obywateli:

Magdalena Jarocka

mjarocka@rig.katowice.pl

tel. 534 221 556

źródło informacji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach