Powstaje pakiet pomocowy dla firm. BGK wesprze polskich przedsiębiorców

Możliwość komentowania Powstaje pakiet pomocowy dla firm. BGK wesprze polskich przedsiębiorców została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Firmy, które przez koronawirusa zmagają się problemami, będą mogły już niebawem skorzystać ze specjalnych rozwiązań. Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad uruchomieniem kolejnych elementów planu pomocowego dla polskich przedsiębiorców.

BGK aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie spowodowanym przez koronawirusa. Część z nich pojawiła się w przygotowywanej przez rząd specustawie.- Tarcza antykryzysowa to kompleksowy pakiet, który wesprze przedsiębiorców. Pojedyncze, nieskoordynowane rozwiązania nie przyniosłyby takich rezultatów jak holistyczne podejście, które przyjął rząd. Dużą rolę we wsparciu firm ma bank rozwoju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Gwarancje de minimis na lepszych warunkach

We współpracy z resortami finansów i rozwoju BGK przygotował nowe, lepsze warunki w programie  gwarancji de minimis. Polegają one na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). Bank zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres kredytu obrotowego nią objętego wydłużył z 27 do 39 miesięcy. Ze zwiększonych gwarancji może już skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Informację o dostępności gwarancji przedsiębiorcy mogą uzyskać w banku kredytującym współpracującym z BGK. Lista banków dostępna jest na stronie www.bgk.pl.

Co daje przedsiębiorcom program gwarancji de minimis?

Gwarancje de minimis ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego firmom z sektora MŚP. BGK tworzy i proponuje rozwiązania systemowe dla sektora bankowego. Gwarancje de minimis umożliwiają bankom kredytującym zaakceptowanie wyższego ryzyka przy udzielaniu kredytu przedsiębiorcy.

 – Gwarancje są skutecznym wsparciem finansowania mikro, małych i średnich firm. To zwłaszcza one cierpią na brak kapitału i zabezpieczenia, którego mogą użyć jako gwarancji spłaty swoich kredytów. Mikrofirmy, które często są biznesem rodzinnym, mogą uzyskać kredyt dzięki temu, że jego spłata jest zabezpieczona, przynajmniej częściowo, przez gwarancje de minimis – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, np. na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi czy uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Możliwe jest także finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą także przeznaczyć kredyt z gwarancją na spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Drugim rozwiązaniem jest utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To z tego funduszu udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Parametry tego rozwiązania są następujące:

* zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu

* tylko do nowych lub odnawianych kredytów

* kwota kredytu objętego gwarancją  – do 250 mln zł

* kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł

* okres gwarancji – max. 27 miesięcy

* przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej

Z gwarancji de minimis lub tych udzielanych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

System dopłat do oprocentowania kredytówKolejne rozwiązanie, nad którym pracuje BGK, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.

– Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń – podkreśla prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przesiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm. Resort wprowadził już zmiany w kredycie na innowacje technologiczne. Najważniejsze z nich to: wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji.

Przedsiębiorcy już teraz mogą łatwiej spłacić pożyczki unijne. Pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców. Druga to wakacje kredytowe. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Co więcej, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych. Wsparcie otrzymała również branża turystyczna, która już wyraźnie odczuła ekonomiczne skutki pandemii. Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzono w pożyczce na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Firmy mogą skorzystać z 6-miesięcznych wakacji kredytowych oraz dodatkowej, półrocznej karencji w spłacie.Ułatwienia w spłacie pożyczek wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej.

Obejmują one:

wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy, karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy, wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy oraz obniżenie oprocentowania do 12 miesięcy.

Informacje o aktualnym wsparciu dla firm możesz sprawdzić na www.bgk.pl,  www.biznes.gov.pl i https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/.