Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia

Możliwość komentowania Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia została wyłączona Aktualności, Zdrowie

W środę 9 listopada, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia. Podczas spotkania poruszano kluczowe wątki z zakresu podsumowania XXXI Forum Ekonomicznego. Rada dyskutowała także o najważniejszych tematach, które powinny zdominować dyskusję podczas nadchodzącego Europejskiego Kongresu Samorządów, które odbędzie się w dniach 6-7 marca 2023 roku w Mikołajkach oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które zaplanowane jest w dniach 5-7 września 2023 roku.

Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia
Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia fot. forum ekonomiczne

Swoją obecnością, podczas posiedzenia Rady Programowej FOZ, zaszczyciło całe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia na czele z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim. Obecni byli także wiceministrowie: Piotr Bromber, Waldemar Kraska, Maciej Miłkowski, Marcin Martyniak oraz Dyrektor Generalna Ministerstwa Zdrowia Blanka Wiśniewska.

Podczas posiedzenia Pan Minister Adam Niedzielski podkreślił: 

Forum Ochrony Zdrowia było punktem kulminacyjnym działań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w tamtym okresie. Forum Ochrony Zdrowia jest wydarzeniem bardzo potrzebnym. Istotnym elementem FOZ jest umiejscowienie zdrowia w przestrzeni polskiej gospodarki, gdzie odgrywa i będzie odgrywać co raz to bardziej znaczącą rolę. Wszystkie elementy, które są częścią systemu zdrowia będą kołem zamachowym polskiej gospodarki w nadchodzących latach. Wartym podkreślenia jest, że Ministerstwo Zdrowia ma zagwarantowane 7% PKB w corocznym budżecie. Jest to część gospodarki, która będzie systematycznie się rozwijać, niezależnie od zawirowań, w których może się znaleźć polska gospodarka. Jednym z dominujących tematów przyszłorocznej debaty na temat systemu zdrowia będą na pewno kadry oraz innowacje.

Po otwierającym przemówieniu Pana Ministra głos zabrał Pan Prezes Jerzy Bochyński, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia. Złożone przez organizatorów Forum sprawozdanie zostało w pełni zaakceptowane przez radę wraz z propozycją tematów na nadchodzący Europejski Kongres Samorządów. Jednogłośnie uchwalono propozycję utworzenia Raportu Forum Ochrony Zdrowia pod kierownictwem Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich. Podczas posiedzenia, zwrócono uwagę na rekord frekwencyjny Forum Ekonomicznego oraz ścieżki Forum Ochrony Zdrowia. 5031 gości oraz 478 przedstawicieli mediów brało udział w 471 wydarzeniach przez trzy dni Forum.

W kontekście EKS-u, Pan Minister podkreślił, jak bardzo istotnym jest debata na temat profilaktyki zdrowotnej oraz nadzoru właścicielskiego placówek medycznych. W trakcie dyskusji Pan Jacek Krajewski – Prezes Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zwrócił uwagę na złożoność tematu jakim jest profilaktyka zdrowotna, której roli nie powinno się sprowadzać tylko do podstawowej opieki zdrowotnej.  Bardzo ważnym głosem w trakcie posiedzenia była także wypowiedź Pana Wojewody Konstantego Radziwiłła, który zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia tematu profilaktyki zdrowotnej o pacjentów chorujących na choroby przewlekłe. Głos do dyskusji dodał także Pan Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, który zawnioskował o wprowadzenie do agendy tematyki FOZ podczas Europejskiego Kongresu Samorzadów tematów z zakresu roli pracodawcy w systemie ochrony zdrowia. Jaki wpływ na może mieć pracodawca na zdrowie pracownika?

Członkowie Rady Programowej ustalili, że następne posiedzenie odbędzie się końcem lutego 2023 roku.