Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding

Możliwość komentowania Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding została wyłączona Aktualności

5 kwietnia 2023 r. Towarowa Giełda Energii S.A. oraz mołdawska spółka państwowa Energocom S.A. podpisały w Kiszyniowie, stolicy Republiki Mołdawii, porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding). Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń między organizacjami, w tym przede wszystkim zapoznanie strony mołdawskiej z zasadami funkcjonowania giełdowych rynków towarowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Towarowa Giełda Energii S.A. oraz mołdawska spółka państwowa Energocom S.A. podpisały porozumienie o współpracy fot. TGE
Towarowa Giełda Energii S.A. oraz mołdawska spółka państwowa Energocom S.A. podpisały porozumienie o współpracy fot. TGE

Głównym założeniem podpisanego 5 kwietnia 2023 r. porozumienia (Memorandum of Understanding, MoU) jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii S.A. a Energocom S.A. Na mocy dokumentu obie strony przyjęły trzy podstawowe cele nawiązanej kooperacji: przedstawienie stronie mołdawskiej przez TGE zasad funkcjonowania giełdowych rynków towarowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, biorąc pod uwagę aspekty regulacyjne, organizacyjne oraz rynkowe, a także zapoznanie Energocomu z regułami członkostwa na warszawskiej Giełdzie oraz wspieranie procesu budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w Mołdawii.

Podpisanie przez TGE porozumienia o współpracy z Energocomem to dla nas swoisty „pierwszy krok” na mołdawskim rynku. Jako dojrzała organizacja dostrzegamy znaczący potencjał biznesowy wynikający przede wszystkim z ogromnych potrzeb w zakresie modernizacji i transformacji gospodarki państwa naszych partnerów. Aktywność TGE wpisuje się również w rozwijające się relacje polsko-mołdawskie oraz otwartość Kiszyniowa na współpracę z Unią Europejską, co tworzy dobry klimat dla podejmowania wspólnych projektów biznesowych – mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Towarowej Giełdy Energii.

Zgodnie z założeniami MoU, Towarowa Giełda Energii będzie wspierać stronę mołdawską poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w organizowaniu oraz prowadzeniu obrotu dla ekonomicznie kluczowych towarów, takich jak energia elektryczna, gaz ziemny czy produkty rolno-spożywcze.

To porozumienie jest dla nas szansą na wymianę doświadczeń, ale także pierwszym krokiem do działania w przyszłości na polskim rynku energii – zauważa Victor Binzari, pełniący obowiązki dyrektora Energocom S.A.

Rozpoczynając współpracę z Energocomem, obaj partnerzy zakładają, że dobre praktyki w zakresie funkcjonowania choćby giełdowego rynku energii i gazu w Polsce czy światowy standard w obsłudze transakcji handlowych oraz ich rozliczeń na TGE uda się z sukcesem przenieść na grunt mołdawski, co z pewnością przyczyni się do procesu budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w tym kraju.

***

źródło informacji: Towarowa Giełda Energii S.A.