Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska: Rekordowa waloryzacja emerytur i rent

Możliwość komentowania Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska: Rekordowa waloryzacja emerytur i rent została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

ZUS od dłuższego czasu jest przygotowany do marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 14,8 proc.

prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS fot. mat. prasowe
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska fot. mat. prasowe

W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Na przykład osoby, których świadczenie wynosi 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (wzrost o 444 zł). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.). Od marca wzrosną najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne.

Priorytety ZUS

Najważniejszym celem na najbliższe lata będzie dalsza elektronizacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość spraw nasi klienci mogą załatwić on-line, bez wychodzenia z domu. Będziemy kontynuować ten kierunek rozwoju. Zakład w 2023 roku dalej realizuje zadanie zabezpieczenia socjalnego obywateli. W tym celu do obywateli trafią miliardy złotych z tytułu świadczeń społecznych. Łączne wydatki na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. wyniosą ok. 270 miliardów złotych, a pozostałych świadczeń z tego funduszu, w tym zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych – ponad 30 miliardów złotych. Liczba osób, którym co miesiąc ZUS wypłaca świadczenia długoterminowe, to ponad 8,5 miliona. Wypłacamy też około 5 milionów zasiłków rocznie. Od lat ZUS rozwija jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych z bazą danych o wielkości 170 terabajtów i przetwarzający 900 mln dokumentów rocznie. Redukuje dług technologiczny, przechodzi na rozwiązania chmurowe, automatyzuje obsługę spraw, rozwija analitykę big data i wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach i kontrolach. Podnosi także poziom integracji z rejestrami innych instytucji publicznych.

Centrala ZUS fot. mat. prasowe
Centrala ZUS fot. mat. prasowe

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wynika to z uchwalonych przez parlament przepisów. Jeśli płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, ZUS utworzył mu profil techniczny do 31 stycznia tego roku. Zrobi to, jeśli w ZUS są zapisane dane dotyczące adresu e-mail lub numeru telefonu płatnika. Jeśli ZUS ma w swojej bazie e-mail lub telefon płatnika, to po założeniu profilu technicznego płatnik otrzyma powiadomienie e-mail lub SMS. Należy pamiętać, że profil utworzony przez ZUS nie jest aktywny do czasu dokończenia przez płatnika procesu rejestracji. Aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Aktualnie taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

Jako płatnik składek można składać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozlicza składki. Jeśli za 5 lub mniej osób, to wówczas można przekazywać do Zakładu dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej. Jeżeli natomiast płatnik rozlicza składki za więcej niż 5 osób, to ma obowiązek przekazywać do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych elektronicznie.