Podlaskie: rozwój w szybkim tempie

Możliwość komentowania Podlaskie: rozwój w szybkim tempie została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa podlaskiego, rozmawia Marcin Prynda

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego fot. mat. prasowe
Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego fot. mat. prasowe

Panie marszałku, rozmawiamy tuż po czwartym spotkaniu na temat unijnego wsparcia, jakie zorganizował samorząd województwa. Czemu służył ten cykl?

Rozpoczynamy właśnie nową perspektywę finansową, w  przypadku Podlaskiego rekordową. Mamy do rozdysponowania 1,3 mld euro. Nigdy jeszcze nasz region nie miał do dyspozycji takich pieniędzy. To wielki sukces, efekt świetnej współpracy polskiego rządu i naszego samorządu.

Dlatego nie chcemy, aby choćby jedno euro się zmarnowało. Przeciwnie, każde powinno zostać efektywnie wydane. Ale nowa perspektywa to nowe zasady. Z  tego powodu zorganizowaliśmy cykl spotkań w kilku miejscowościach naszego województwa, aby dotrzeć z tą wiedzą jak najszerzej. Planowaliśmy cztery takie konferencje, ale zainteresowanie tą tematyką było tak duże, że zdecydowaliśmy się zorganizować jeszcze jedno, dodatkowe spotkanie, 5 października w Białymstoku.

Jakie grupy przede wszystkim są nimi zainteresowane?

Trudno to tak zawężać, bo wśród uczestników byli i przedsiębiorcy, i przedstawiciele samorządów, i organizacji pozarządowych, i podmioty ekonomii społecznej.

Wynika to z faktu, że nasz program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ma bardzo szeroki zakres. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że zaprojektowaliśmy wsparcie m.in. na rozwój przedsiębiorczości, badania i  innowacje w  firmach, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii czy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Będziemy też inwestować w  transport bezemisyjny, infrastrukturę edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Ważne są dla nas również tzw. działania miękkie, czyli inwestycje w ludzi, koncentrujące się m.in. na aktywizacji bezrobotnych, ubogich czy wsparciu zawodowym osób młodych. Program zakłada także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie potrzebującym opieki długoterminowej czy realizację programów zdrowotnych.

Jakich efektów oczekujecie?

Program to kolejny impuls rozwojowy. Nasze województwo stale się rozwija w ostatnich latach, co zawdzięczamy w  dużym stopniu wsparciu polskiego rządu. Wystarczy wspomnieć, że z  programów rządowych do naszego regionu trafiło 4,5 mld zł.

Ale jako samorząd również bardzo aktywnie wspieramy gospodarkę naszego regionu, bo jej stan przekłada się wprost na jakość życia mieszkańców. Dlatego na pomoc dla podlaskich firm przeznaczyliśmy w  nowym programie aż 170 mln euro, a 500 mln zł przekazaliśmy w poprzednim rozdaniu.

Ważne są dla też nas inwestycje infrastrukturalne, bo dostępność komunikacyjna równa się atrakcyjność inwestycyjna. Stąd w  województwie coraz gęstsza sieć dróg, a istniejące trasy zyskują lepsze parametry. Na te cele wydaliśmy 900 mln zł. Przebudowane zostały m.in. trasy Nowogród-Łomża, Zabłudów-granica gminy, Łomża-Śniadowo czy Markowszczyzna-Łapy.

Kolejnym z  obszarów, na jakie kładziemy szczególny nacisk, jest ochrona zdrowia. Stąd sukcesywne inwestujemy w  jednostki medyczne regionu – ponad 320 mln zł z budżetu i kolejnych 200 mln zł z funduszy unijnych przeznaczyliśmy na ochronę zdrowia.

Chronimy również nasze dziedzictwo kulturowe. W  ciągu kadencji na ten cel przekazaliśmy prawie 12 mln zł, a  więc niemal dwa razy więcej niż nasi poprzednicy w czasie dwóch kadencji. Fundusze na sport to kolejny rekord – blisko 54 mln zł od czasu objęcia przez nas urzędu.

W programie regionalnym Podlaskie ma rekordowy budżet fot. mat. prasowe
W programie regionalnym Podlaskie ma rekordowy budżet fot. mat. prasowe

Na ile dzięki tym nakładom wzrosła jakość życia?

Z  najnowszego raportu o  stanie województwa wynika, że sytuacja gospodarcza w regionie stale się poprawia. W szybkim tempie wzrósł eksport, produkcja przemysłowa, płace, sprzedaż i konsumpcja. PKB na mieszkańca również wzrosło w stosunku do poprzedniego roku, a tempo wzrostu tego wskaźnika było wyższe w porównaniu do średniej krajowej, co wiąże się z wyraźnym skokiem gospodarczym.

Mamy się czym pochwalić również w  innych sektorach. Podlaskie osiąga najwyższe wyniki w  zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zajmując 2. pozycję w  kraju po województwie warmińsko-mazurskim. Silną stronę regionu stanowi także certyfikowane rolnictwo ekologiczne (4. miejsce w  kraju). Poprawia się również sytuacja materialna gospodarstw domowych, ponieważ wzrastają dochody, maleje stopa bezrobocia i wskaźnik migracji.

To dowodzi, że nasze działania przynoszą skutek. Celem naszej pracy, jako samorządowców, jest bowiem dbanie o  ludzi, o komfort i jakość ich życia. Chcemy stwarzać im warunki do rozwoju, do zakładania rodziny i  układania sobie życia tu, u nas, w Podlaskiem. I jak wskazują liczby, to się nam udaje. Ale nie zamierzamy spoczywać na laurach. Sukces dopinguje nas do kolejnych działań.

Przy stanowisku marszałka funkcjonują różne ciała doradcze: rada przedsiębiorczości, rada seniorów, a w marcu tego roku została powołana Podlaska Rada Kobiet. Jaka jest ich rola?

Wychodzę z założenia, że jako samorządowiec muszę wsłuchiwać się w głosy, opinie i  uwagi jak najszerszej reprezentacji naszego społeczeństwa. I  taką właśnie rolę pełnią rady. Ich przedstawiciele mogą mi bezpośrednio przekazać, jakie są potrzeby tych środowisk, jakich inicjatyw ode mnie oczekują. A ja z kolei mogę zawsze liczyć na mądre, merytoryczne wsparcie w istotnych dla danego gremium sprawach.

Najmłodszą radą jest, jak pan wspomniał, powołana w marcu Podlaska Rada Kobiet. To pierwsza taka inicjatywa w  historii podlaskiego samorządu, a trzecia w kraju. Członkinie reprezentują wiele środowisk, mają bogaty dorobek, doświadczenie. To przedstawicielki biznesu, nauki, kultury, samorządu i  medycyny, których wspólny głos stanowi istotny impuls do działań samorządu województwa.

Podlaska Rada Kobiet to pierwsza taka inicjatywa w regionie
Podlaska Rada Kobiet to pierwsza taka inicjatywa w regionie fot. mat. prasowe

A  seniorzy? Jakiej interakcji z  ich strony pan oczekuje?

Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. Ludzie z doświadczeniem, którym mądrości i  aktywności możemy tylko pozazdrościć. Chętnie słucham ich głosu, czerpię z ich doświadczeń i traktuję z wielkim szacunkiem. A dzięki działalności Podlaskiej Rady Seniorów mogę konsultować z nimi tematy i zadania samorządu województwa w bardzo szerokim zakresie, od zdrowia, przez kulturę, opiekę społeczną, po zagadnienia związane z nową perspektywą Unii Europejskiej.

W  tym roku na przykład zorganizowaliśmy wspólnie z radą i policją Uniwersytet Bezpiecznego Seniora – pilotażowy i  nowatorski projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do osób starszych. Na zajęciach mogły się dowiedzieć, jakich podstępów używają przestępcy i  jak seniorzy mogą sobie poradzić w  takiej sytuacji. Ich bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego zaangażowaliśmy się w ten projekt.

Ale równie intensywnie wsłuchujemy się w  głos młodych, którzy działają w  Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego. I stanowią bardzo silną, aktywną reprezentację swojego pokolenia.

Często na spotkaniach z  ludźmi podkreślam, że moją rolą i rolą całego samorządu, jest stwarzanie jak najlepszych warunków do życia w  Podlaskiem. Dlatego musimy wiedzieć o potrzebach i bolączkach mieszkańców. A  do tego najlepiej służą bezpośrednie rozmowy. Rola rad, które pomagają mi tę wiedzę zdobyć, jest więc nieoceniona.