Rok 2022. Czas wyzwań i ważnych inwestycji dla Województwa Podlaskiego

Możliwość komentowania Rok 2022. Czas wyzwań i ważnych inwestycji dla Województwa Podlaskiego została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Już w marcu samorząd wyśle do Komisji Europejskiej (KE) projekt nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, którego budżet będzie rekordowy. Wyniesie aż 1,25 mld euro! Rok 2022 to również czas priorytetowych inwestycji, m.in.: remontu Teatru Dramatycznego i  budowy infrastruktury transportowej.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego Fot. mat. prasowe UMWP

– Założyliśmy ambitny plan na ten rok, ale wierzę, że sprostamy tym wzywaniom. Często podkreślam, że największym atutem naszego regionu są jego mieszkańcy. Dlatego przy ich udziale, z  ich pomocą, nawet najbardziej ambitny plan się powiedzie – stwierdził Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ponad trzy lata pracy nad programem

Projekt programu regionalnego jest już prawie gotowy. Zakłada wsparcie w  wielu obszarach. To m.in. rozwój przedsiębiorczości, badań i  innowacji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, inwestycje w  infrastrukturę przedszkolną i  szkolną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Ważna będzie również aktywizacja bezrobotnych, ubogich oraz osób młodych. Projekt obejmuje także wsparcie na regionalne programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, elastyczne formy zatrudnienia, edukację przedszkolną, szkolnictwo zawodowe, kształcenie osób dorosłych i rozwój ekonomii społecznej.

– 15 marca to dla nas ważna data, bo do tego dnia musimy przesłać projekt programu Komisji Europejskiej. W prace nad programem włączyliśmy przedsiębiorców, organizacje społeczne, przedstawicieli samorządów, nauki i  oczywiście mieszkańców. Jak najszersze grono. Chcieliśmy bowiem, aby program odpowiadał na potrzeby Podlasian – powiedział Artur Kosicki.

Po przesłaniu programu rozpoczną się oficjalne negocjacje z  KE i  jeśli przebiegną sprawnie, już pod koniec roku lub na początku przyszłego będą ogłaszane pierwsze konkursy na pomoc unijną.

Priorytetowe inwestycje

Ale 2022 r. będzie bardzo ważny nie tylko ze względu na fundusze unijne. To czas ważnych inwestycji. Dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczną się budowy obwodnic Kolna, Ciechanowca, Sokół, będą też kontynuowane prace, dzięki którym zostanie dokończona Wschodnia Obwodnica Suwałk. Do naszego samorządu trafi 143,4 mln zł na budowę obwodnic wartych 264 mln zł! To inwestycje na wielką skalę.

Kontynuowane będą również bardzo istotne dla regionu projekty. W  zeszłym roku rozpoczął się remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, oczekiwany od blisko 70 lat. Jego szacunkowa wartość wynosi 58 mln zł, z  czego 26 mln zł samorząd pozyskał z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 25 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, zaś pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu województwa.

W planach jest również remont Podlaskiego Instytutu Kultury, na który samorząd podlaski otrzymał z Polskiego Ładu 63 mln zł. W zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego zostanie wymieniony strop, z kolei w  „Spodkach” przy ul. Św. Rocha będzie wykonana m.in. termoizolacja oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne.

Bardzo ważną inwestycją jest również budowa Breast Cancer Unit – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, które zapewni chorym z  obszaru północno-wschodniej Polski dostęp do nowoczesnej diagnostyki i  leczenia nowotworów piersi w  oparciu o  najnowocześniejsze standardy i  rozwiązania. Samorząd województwa przeznaczył do tej pory na ten cel ok. 40 mln zł.

Podlaskie wspiera sport

Samorząd nie zapomina również o wsparciu sportu. Województwo Podlaskie w budżecie na 2022 r. zarezerwowało na ten obszar ponad 10 mln zł, z czego na dotacje na rozwój sportu (m.in. dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych, szkolenia sportowe, przygotowanie kadr) – 9 mln zł, na nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych – 300 tys. zł, a  na zarządzanie infrastrukturą sportową ponad 650 tys. zł. – Wiele naszych planów jest finalizowanych, wiele projektów również się zaczyna. Będzie to więc dla samorządu czas trudny, pracowity, ale na pewno bardzo efektywny – podsumował Artur Kosicki.