Od prywatnej poradni do nowoczesnego szpitala

Możliwość komentowania Od prywatnej poradni do nowoczesnego szpitala została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Rozmowa z Leszkiem Berezowskim prezesem zarządu Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Beskidzkie Centrum Medyczne laureatem konkursu „Najcen­niejsze Firmy Zdrowia 2018″ w kate­gorii: Szpitale i Przychodnie Na Forum Ekonomicznym w Kry­nicy

Na Forum Ekonomicznym w Kry­nicy Beskidzkie Centrum Medyczne zostało laureatem konkursu „Najcen­niejsze Firmy Zdrowia 2018″ w kate­gorii: Szpitale i Przychodnie. Dzięki jaki osiągnięciom Centrum otrzyma­ło tak zaszczytne wyróżnienie?

Dwadzieścia dwa lata działalności pozwo­liły nam zdobyć doświadczenie i zyskać renomę na rynku usług medycznych. Dobra opinia pacjentów o naszej placów­ce skutkuje zwiększającą się z każdym rokiem liczbą osób, które wybierają Be­skidzkie Centrum Medyczne jako miejsce swojego leczenia. W 2018 roku w szpitalu wykonaliśmy 9531 zabiegów operacyj­nych. Pod względem liczby wykonywa­nych operacji zaćmy jesteśmy na drugim miejscu w Polsce. W naszych poradniach udzieliliśmy w zeszłym roku ponad 100 tysięcy porad specjalistycznych. Każdy operowany u nas pacjent ma swobodny dostęp do świadczeń pohospitalizacyj­nych. Każdemu też staramy się zapewnić najwyższą jakość usług oraz szacunek i troskę personelu. Jesteśmy zaszczyceni, że Kapituła doceniła nasze starania a wyróżnienie jest tym cen­niejsze, że przyznane ex aequo ze znako­mitym szpitalem publicznym – Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Beskidzkie Centrum Medyczne działa w Bielsku Białej od 1997 roku. Jak bardzo od tego czasu zmieniło się Centrum, jakie były jego najważniej­sze etapy rozwoju?

Początkowo były to jedne z pierwszych w Bielsku-Białej prywatnych poradni specja­listycznych, które szybko zaczęły zyskiwać uznanie pacjentów, oczekujących poprawy jakości i dostępności usług medycznych.
W 2001 r. powstał nowoczesny szpital zabiegowy z zapleczem diagnostycznym i poradniami specjalistycznymi, rozbudo­wany następnie w 2011 roku. Zaczynali­śmy od wykonywania drobnych zabiegów w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”. W kolejnych latach w miarę rozwoju bazy lokalowej, pozyskiwania specjali­stów i doposażenia w sprzęt i aparaturę stopniowo rozszerzaliśmy zakres operacji. Obecnie, w ramach hospitalizacji planowej wykonujemy zabiegi z zakresu okulistyki, chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii i ortopedii. W poradniach specjalistycz­nych udzielamy świadczeń w ponad 20 specjalnościach, a pod opieką mamy 220 tysięcy stałych pacjentów.

fot. mat. prasowe

Jak Beskidzkie Centrum Medyczne radzi sobie z brakiem na rynku pracy lekarzy i przedstawicieli średniego personelu medycznego?

Mamy stosunkowo stały zespół współ­pracowników. Większość jest z nami od początku funkcjonowania firmy lub kolejnych etapów jej rozwoju. Natomiast pozyskanie nowych współpracowników jest bardzo trudne. Również u nas narasta luka pokoleniowa. Pracowników medycz­nych staramy się odciążać od zadań nie związanych bezpośrednio z leczeniem poprzez rozwój stanowisk pomocniczych.

Proszę wymienić najważniejsze pla­nowane przedsięwzięcia rozwojowe Centrum.

Dzięki dofinasowaniu ze środków unij­nych, wymieniamy urządzenia analogowe na cyfrowe. Już w październiku będziemy mogli zaprosić pacjentki i pacjentów do zmodernizowanych pracowni mammo­grafii i RTG. Wymieniamy też ultraso­nografy we wszystkich poradniach na najnowocześniejsze modele. Inwestujemy stale w sprzęt okulistyczny, nasz najbliższy zakup to nowy laser femtosekundowy i la­ser ekscymerowy do korekcji wad wzroku oraz leczenia stożka rogówki.
A co najważniejsze, aby stworzyć warunki do dalszego podnoszenie jakość obsłu­gi pacjentów i rozwoju zakresu usług medycznych, opracowujemy projekt rozbudowy budynku szpitala i przychodni w jednej z lokalizacji.

Dziękuję za rozmowę, Radosław Nosek