NASZ PATRONAT: Modelowanie procesów i systemów logistycznych – konferencja

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Modelowanie procesów i systemów logistycznych – konferencja została wyłączona Aktualności, Nauka

W dniach 5 – 6 grudnia 2019 roku, Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego organizuje  konferencję naukową pt. „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”. Tegoroczna edycja będzie już dwudziestym spotkaniem naukowców i praktyków logistyki, mającym na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej.

 

 

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku, na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce. Wiodący temat konferencji od pierwszej jej edycji obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne.

Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

W ramach tegorocznej konferencji zaplanowana została debata Praktyka i nauka w rozwoju Krajowego operatora logistycznego PKP Cargo S.A. w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której celem będzie:- zidentyfikowanie barier logistycznych w krajowej gospodarce i w rozwoju współpracy międzynarodowej, jako zasadniczych czynników ograniczających rozwój kraju zgodnie ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, – zdefiniowanie zadań operatora logistycznego w modelach 3PL i 4PL,- nakreślenie wizji i koncepcji (cele, zadania, funkcje) narodowego operatora logistycznego, którego twórcą i liderem pozostanie PKP Cargo,- określenie szans i barier PKP Cargo  w rozwoju infrastruktury logistycznej Kraju,- zdefiniowanie ekonomicznych i społecznych potencjalnych korzyści i zagrożenia realizacji projektu narodowego operatora logistycznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mpisl.ug.edu.pl/