Jesteśmy regionem, w którym warto ulokować inwestycje

Możliwość komentowania Jesteśmy regionem, w którym warto ulokować inwestycje została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Marcinem Krzyżanowskim, Wicemarszałkiem  Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek  Województwa Dolnośląskiego fot. mat. prasowe UMWD
Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek  Województwa Dolnośląskiego fot. mat. prasowe UMWD

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu brzmiało: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian.” O jakich nowych wartościach Europy dyskutowano na Forum? Jak należy odczytywać to hasło przewodnie?

Podczas Forum wiele dyskusji ogniskowało się wokół wyzwań związanych z toczącą się wojną na Ukrainie. Większość ekspertów podkreślała, że na naszych oczach zawalił się system bezpieczeństwa w Europie i chwieje się na świecie. Kształtuje się nowy system, jednak za wcześnie jest, póki co stwierdzić jak będzie on wyglądał. U progu tych zmian znalazła się Europa. Kolejne kryzysy, najpierw pandemia, teraz wojna generują zmiany w krajach europejskich. Jedną z nowych wartości jest większy interwencjonizm państwowy i większe zaangażowanie rządów narodowych w ochronę własnych gospodarek.

W którym panelu tematycznym uczestniczył Pan podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu? Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty? Na które problemy poruszane podczas debat na Forum zwrócił Pan szczególną uwagę? 

Jako prelegent uczestniczyłem w panelu, który poświęcony był zagadnieniom cyberbezpieczeństwa z perspektywy samorządu. Wniosek jest jeden bez względu na poziom samorządu czy jest to gmina, powiat, województwo nieustannie jesteśmy poddawani cyberatakom. Dotyczy to również instytucji, które samorządy tworzą takich jak np. szpitale, które atakowane są każdego dnia. Pomimo skali prób destabilizacji większości z nich udaje się przeciwdziałać, choć są przykłady, gdzie systemy zabezpieczeń były za słabe. Bardzo ciekawa była prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej, to już tradycja, że od niej rozpoczyna się Forum Ekonomiczne. Prezentację raportu można znaleźć w intrenecie. Jest tam duża dawka danych z gospodarki krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Paneli było wiele dużo by o nich mówić, jednakże bardzo intersująca była również rozmowa z generałem US Air Force Robertem Spaldingiem, autorem książki „Wojna bez zasad”. Przedstawił on swoją optykę na zmiany w systemie bezpieczeństwa na świecie. Z rozmowy przebijała koncentracja myślenia strategicznego na konfrontacji z Chinami.

Jakie znaczenie dla promocji Dolnego Śląska ma Forum Ekonomiczne w Karpaczu?  

Forum Ekonomiczne pomaga nam wysyłać sygnał w różne części Polski, Europy i Świata, że jesteśmy regionem, gdzie warto ulokować inwestycje. Jesteśmy regionem ludzi kreatywnych z dobrze rozwiniętym kapitałem ludzkim. Przez kilka dni Dolny Śląsk wymieniany jest w wielu mediach, co nie byłoby możliwe bez tego wydarzenia. Pomaga nam to budować rozpoznawalność regionu. W forum uczestniczy wielu menadżerów, którzy decydują o rozwoju swoich firm, zakładamy, że obecność w naszym regionie daje możliwość do zaszczepienia idei w ich głowach, że Dolny Śląsk to będzie miejsce, z którym zwiążą również rozwój swoich firm.

Dolny Śląsk w obecnej perspektywie budżetowej pozyskał ponad 11 mld zł w ramach Funduszy Europejskich. W jakich obszarach te środki będą w największym stopniu wykorzystywane? 

Negocjacje nowej perspektywy finansowej środków europejskich były dla nas wyjątkowo trudne. Dolny Śląsk jest regionem przejściowym, to znaczy takim, w którym dochód przekracza 75% średniej unijnej PKB per capita. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje – potencjalnie mniejsza kwota środków do dyspozycji oraz mniej korzystna struktura procentowa dofinansowania. Dzięki rządowemu wsparciu udało się wywalczyć budżet na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednią perspektywą, co uznajemy za duży sukces. Z rządowego wsparcia skorzystał również drugi region przejściowy jakim jest Wielkopolska. Środki z nowej perspektywy przeznaczymy na wsparcie wielu projektów infrastrukturalnych – rozwój kolei, dróg, ścieżek rowerowych, wsparcie przedsiębiorców. Środki wspierać będą również projekty o charakterze społecznym. W tej perspektywie przedstawiciele Komisji Europejskiej nie dali się przekonać do wsparcia inwestycji w infrastrukturę szpitalną. Wyjątkiem, który udało nam się przeforsować to inwestycje w budowę i modernizację centrów zdrowia psychicznego dla dzieci, które powstaną w Lubinie i Wrocławiu.