Jacek Wasik: Kolej na kolej

Możliwość komentowania Jacek Wasik: Kolej na kolej została wyłączona Aktualności

Z Jackiem Wasikiem dyrektorem Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu rozmawia Ryszard Żabiński

Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu fot. mat. prasowe

O  czym powinniśmy mówić w  roku 2021, ustanowionym przez Unię Europejską „Europejskim Rokiem Kolei”?

Na pewno o  tym, jak ważną rolę może odegrać rozwój transportu kolejowego w  transformacji energetycznej w  realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, dążeniu do zeroemisyjności gospodarek w 2050 roku. W krajach Unii transport odpowiada za 25 % emisji, a udział transportu kolejowego, w tych 25% emisji, wynosi 0,4%. To pokazuje jak niskoemisyjny jest transport kolejowy.

Ta, tak przyjazna dla środowiska forma transportu, ciągle jest niedoceniana. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przewozy pasażerskie w krajach UE, to 8 % dokonuje się koleją i aż 80% transportem drogowym.

W  przypadku przewozów towarowych, udział kolei wynosi 18%, a transportu drogowego 75%. Widzimy więc jak zła jest struktura transportu i przed jak dużym wyzwaniem stajemy, aby ją zmienić.

Unia Europejska kładzie też nacisk na rozwój kolei dużych prędkości, m.in. po to, aby ograniczyć lotniczy transport zwłaszcza o charakterze regionalnym. Kolej dużych prędkości może skutecznie konkurować z  innymi, wysokoemisyjnymi formami transportu.

Jak trafić z promocją rozwoju kolei do zwykłych mieszkańców?

Podczas Europejskiego Roku Kolei w  całej Unii zorganizowano wiele wydarzeń promujących kolej. Na początku września z  Lizbony wystartuje specjalny Ekspres Europa. Podczas miesięcznej podróży odwiedzi wszystkie kraje Unii, w tym Polskę. Każdy przystanek pociągu będzie okazją do wielu wydarzeń promujących zalety podróżowania koleją.

W  poszczególnych krajach i regionach również zaplanowano tego rodzaju wydarzenia. Po Dolnym Śląsku porusza się specjalnie pomalowany trójczłonowy skład Kolei Dolnośląskich, co ma zachęcać mieszkańców do podróży koleją. 26 czerwca odwiedzi m.in. Wałbrzych, Jaworzynę Śląską, Kłodzko, Jelenią Górę i Szklarską Porębę. Podczas postoju będzie można wziąć udział w specjalnie zorganizowanych konkursach i wygrać bilety weekendowe na przejazd pociągami Kolei Dolnośląskich.

Region dolnośląski jest doskonałym przykładem pokazującym jak można obudzić i wykorzystywać ogromny potencjał tkwiący w transporcie kolejowym. Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego polegające na przejmowaniu nieczynnych połączeń kolejowych ich rewitalizacji wpływają bardzo korzystnie na rozwój turystyki w regionie, walkę z wykluczeniem komunikacyjnym wielu małych miejscowości, ograniczanie bezrobocia.