Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2021 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2021 r. została wyłączona Aktualności

W czerwcu na TGE miały miejsce dalsze istotne wzrosty cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Odbywały się one przy wysokich wolumenach obrotu, w szczególności na rynku terminowym gazu ziemnego, gdzie już drugi miesiąc z rzędu obroty przekroczyły 12 TWh.

TGE raport czerwiec 2021
TGE raport czerwiec 2021

Czerwiec br. zamknął najlepsze półrocze w historii rynków spot energii elektrycznej (wolumen obrotu 18,2 TWh – wzrost r/r o 7,2 proc.) i gazu ziemnego (16,5 TWh – wzrost r/r o 35,9 proc.), a także w obrocie gwarancjami pochodzenia energii z OZE (15,9 TWh – wzrost r/r o 62,8 proc.).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2021 roku 18 139 172 MWh,
co oznacza spadek o 3,9 proc. w stosunku do czerwca 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 353,56 zł/MWh i jest to wzrost
o 52,94 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekracza 350 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 344,83 zł/MWh,
co stanowi wzrost o 5,14 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 13 623 240 MWh. Oznacza
to wzrost r/r o 64,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 138,34 zł/MWh i jest to wzrost o 15,64 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu
z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 113,89 zł/MWh, czyli o 6,55 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł
w czerwcu 2 484 563 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 7,95 zł/MWh względem maja br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 26,4 proc. r/r,
do poziomu 11 047 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 125,72 zł/toe (wzrost względem maja br. o 123,65 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 743 960 MWh, co stanowi wzrost o 71,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w czerwcu 1,44 zł/MWh i jest
to spadek w stosunku do maja br. o 0,28 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

https://kapitalpolski.pl/wp-content/uploads/2021/07/Podsumowanie-dzialalnosci-TGE-w-czerwcu-2021-roku_Infografika.pdf

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem18 139 17223 393 05618 868 337
RDB (RTG)215 634219 197250 306
RDN (RTG)2 673 9342 562 7322 568 077
RTPE (OTF)15 249 60420 611 12616 049 954
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem13 623 24014 565 7368 295 945
RDBg (RTG)269 459411 399291 856
RDNg (RTG)721 1281 438 320592 752
RTPG (OTF)12 632 65312 716 0177 411 337
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem2 484 5632 731 5332 442 453
zielone certyfikaty2 453 1492 693 7722 378 652
sesje RPM (RTG)836 673681 372927 521
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 616 4772 012 4011 451 131
błękitne certyfikaty31 41437 76063 801
sesje RPM (RTG)28 74733 98546 886
TP na RPM (RTG)2 6673 77616 916
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem11 04714 14715 009
sesje RPM (RTG)10 60211 99613 824
TP na RPM (RTG)4452 1501 185
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem2 743 9602 158 7161 596 960
OZE2 743 9602 158 7161 596 960
kogeneracja000
Towary rolno-spożywczeWolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem0250500
pszenica klasy A000
pszenica klasy B0250500
pszenica klasy C000
żyto klasy B00
żyto klasy C00
kukurydza klasy A00