Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozwija system zabezpieczeń – Nowy model kompensacji międzyokresowej

Możliwość komentowania Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozwija system zabezpieczeń – Nowy model kompensacji międzyokresowej została wyłączona Aktualności

Od 1 marca br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wykonała kolejny krok w optymalizacji zabezpieczeń dla rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. Od 1 marca br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wykonała kolejny krok w optymalizacji zabezpieczeń dla rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. Od 1 marca br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wykonała kolejny krok w optymalizacji zabezpieczeń dla rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii.

Optymalizacja oferty w zakresie zabezpieczeń jest od wielu lat priorytetem IRGiT. Wdrożenie modelu kompensacji międzyokresowej to ostatni krok w ramach pierwotnie nakreślonego pakietu kompensacji. Efekt wdrożenia wszystkich trzech kompensacji przyniósł znaczące oszczędności dla uczestników rynku, a kompensacje przyczyniły się w szczególności do ograniczenia ryzyka utraty płynności przez uczestników rynku w 2022 roku, podczas ekstremalnych warunków rynkowych. Jednak na tym nie koniec naszej pracy, w najbliższym czasie będziemy dążyć do wypracowania nowych rozwiązań, aby w jak najwyższym stopniu sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku energii i gazu w Polsce” – powiedział Łukasz Goliszewski, prezes zarządu IRGiT.

IRGiT odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Po wcześniejszym wprowadzeniu kompensacji dla grup energetycznych oraz kompensacji międzyproduktowej, 1 marca 2024 r. wdrożony został ostatni element, jakim jest kompensacja międzyokresowa. Założeniem wszystkich modeli kompensacji jest dążenie do optymalizacji poziomu zabezpieczeń składanych przez uczestników rynku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Idea kompensacji międzyokresowej polega na obniżaniu depozytów, gdy uczestnik rynku posiada przeciwstawne pozycje w dwóch różnych okresach dostawy na rynku terminowym energii lub gazu, których ruchy cenowe są ze sobą historycznie skorelowane (np. kupno energii elektrycznej z dostawą na czerwiec i jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej z dostawą na lipiec).

Wprowadzenie modelu kompensacji międzyokresowej od 1 marca tego roku to kolejny krok dla rozwoju oferty IRGiT. Nowa forma kompensacji międzyokresowej, wraz z wcześniej wdrożonymi rozwiązaniami, pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem i jednoczesne obniżenie wymogów depozytowych dla uczestników rynku, a tym samym może przyczynić się do wzmocnienia płynności i atrakcyjności oferty GK TGE” – mówi Tomasz Wieczorek, dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem w IRGiT.

Nowa wersja „Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej” weszła w życie z dniem 1 marca 2024 r. Obejmuje ona zmiany w zapisach dotyczących sposobu wyznaczania depozytów wstępnych dla rynku terminowego energii elektrycznej z uwzględnieniem komponentu kompensacji międzyokresowej.

Dokument został opublikowany na stronie www.irgit.pl.

źródło informacji: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A