Inspirujące działania w zakresie ochrony zdrowia – przyznano Portrety Polskiej Medycyny

Możliwość komentowania Inspirujące działania w zakresie ochrony zdrowia – przyznano Portrety Polskiej Medycyny została wyłączona Aktualności, Zdrowie

16 października, podczas uroczystej gali w trakcie XIX Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny – corocznych wyróżnień przyznawanych przez magazyn i portal Rynek Zdrowia. Wyróżnienia zostały przyznane osobom, które w istotny sposób wpłynęły na sprawne funkcjonowanie krajowego systemu opieki zdrowotnej, a także wydarzeniom, które znacząco przyczyniły się do podniesienia jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce.

Portrety Polskiej Medycyny fot. FRZ
Portrety Polskiej Medycyny fot. FRZ

XIX Forum Rynku Zdrowia to kolejna odsłona prestiżowego wydarzenia, które stanowi doskonałą okazję do refleksji nad efektywnością krajowego systemu opieki zdrowotnej. 19. edycja koncentruje się na kluczowych zagadnieniach, takich jak: nowości w dziedzinie opieki zdrowotnej, wyzwania wynikające z demografii, wpływ technologii na medycynę oraz dostępne możliwości finansowania systemu opieki zdrowotnej.

Istotnym punktem pierwszego dnia Forum była uroczysta, wieczorna gala, podczas której wyłoniono laureatów 17. edycji „Portretów Polskiej Medycyny”. Wyróżnieni zostali ci, których działania wywarły znaczący wpływ na obszar ochrony zdrowia oraz wydarzenia, które miały przełomowe znaczenie w kształtowaniu polskiego systemu zdrowotnego. W gronie nagrodzonych znaleźli się wybitni lekarze, menedżerowie służby zdrowia oraz osoby, które zdecydowanie przyczyniły się do jej rozwoju.

– Portrety Polskiej Medycyny to prestiżowe nagrody, które przyznajemy wybitnym postaciom ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę, że od dwóch lat laureatów wybiera kapituła konkursowa, która pozwala nam spojrzeć szerzej na listę osób i wydarzeń, które należy wyróżnić w danym roku – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.

W tym roku laureatów wybrała kapituła składająca się z 26. osób – zwycięzców ubiegłych edycji, reprezentantów różnych sektorów ochrony zdrowia i przedstawicieli redakcji magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Wyróżnienia wręczone zostały przez Paulinę Gumowską – redaktorkę naczelną magazynu i portalu Rynku Zdrowia, w trzech kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia i Wydarzenie Rynku Zdrowia. Łącznie przyznano dziewięć nagród i wyróżnień.

Tytuł Menedżera Rynku Zdrowia otrzymali ex aequo:

– dr. hab. n. med. Tomaszowi Stefaniakowi, dyrektor ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku za wprowadzenie powszechnego i dostępnego systemu monitoringu zdarzeń niepożądanych w gdańskim Centrum. Otwarte i jasno komunikowane działania przekonały pracowników szpitala o konieczności prowadzenia realnej polityki jakości. Dyrektor opracował także autorski system analitycznej oceny aktywności klinik. Dzięki temu w większości z nich uzyskano poprawę rentowności i zwiększono bezpieczeństwo pacjentów.

– wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski za merytoryczne prowadzenie dialogu dotyczącego polityki lekowej i refundacyjnej. Ponadto z niemałym uznaniem spotyka się także jakość pracy podległych mu departamentów w Ministerstwie Zdrowia oraz jednostek, które nadzoruje. Wymiernym efektem jego pracy są kolejne, refundowane, coraz bardziej dostępne terapie.

Wyróżnienie w kategorii otrzymał prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Prof. Kowalewski utworzył pierwszy w Polsce Lung Cancer Unit, czyli ośrodek kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem płuca. Dzięki wdrożonemu modelowi pacjenci pod jednym dachem przechodzą kompleksową diagnostykę i wielokierunkową, skojarzoną terapię, łącznie z operacyjnym leczeniem raka płuca. Centrum Onkologii w Bydgoszczy od lat wyznacza nowe trendy w medycynie.

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia otrzymał prof. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Profesor jest twórcą multidyscyplinarnej koncepcji opieki nad chorymi z rakiem płuca – od skriningu, poprzez diagnostykę, do wdrożenia leczenia „szytego na miarę”. Witold Rzyman zainicjował tworzenie Lung Cancer Unit w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, co znacznie przyspiesza proces rozpoznania i istotnie wpływa na wybór metody terapeutycznej.

W kategorii Lekarz Rynku Zdrowia wyróżnienie otrzymał prof. Andrzej Matyja, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest on jednym z najbardziej zaangażowanych członków samorządu lekarskiego – od chwili jego reaktywowania. Dba o społeczny wizerunek polskich lekarzy. Doprowadził m.in. do zacieśnienia współpracy z Polonią medyczną i zagranicznymi izbami lekarskimi oraz umocnienia pozycji samorządu jako niezależnego i apolitycznego uczestnika dyskusji o tym, jaki powinien być system ochrony zdrowia w Polsce.

Decyzją kapituły drugie wyróżnienie w kategorii otrzymał prof. Wojciech Szczeklik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, a także członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Profesor Szczeklik popularyzuje rzetelną wiedzę medyczną, reagując także na fake newsy. „Poświęcam dużo czasu, by komentować ważne doniesienia naukowe – dobór jest subiektywny, ale staram się być bezstronny” – pisał na X/Twitterze. Jego holistyczna wiedza sprawia, że jest autorytetem dla pacjentów i autorem eksperckich opinii dla samorządu lekarskiego, dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia otrzymało Pierwsze w polskiej transplantologii przeszczepienie dwóm pacjentom wątroby, po podziale narządu pobranego od jednego dawcy, przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę odebrał prof. dr hab. n. med. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Metoda jest szansą na przeszczepienie wątroby dla chorych o niewielkiej masie ciała, szczególnie narażonych na zgon z powodu długiego oczekiwania na przeszczep. Rozpoczęcie programu transplantacji podzielonej wątroby pozwoli na zwiększenie liczby zabiegów, co ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na niewystarczającą liczbę dawców.

Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia otrzymało Dwukrotne jednoczasowe operacje przeszczepienia płuc i serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nagrodę odebrał dr hab. Jacek Wojarski z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Operacje jednoczesnego przeszczepienia płuc i serca zakończone sukcesem wykonano w grudniu 2022 r. u 54-letniego mężczyzny i w czerwcu 2023 r. u 37-letniej kobiety. Dla pacjentów, u których choroba doprowadziła do nieodwracalnych zmian w obu narządach, jednoczasowa transplantacja serca i płuc była jedyną szansą na przeżycie. Przez ponad 20 lat nie przeprowadzano w Polsce takich operacji m.in. ze względu na ryzyko związane z trudnym okresem pooperacyjnym.

2023.10.16 WARSZAWA 3 XIX FORUM RYNKU ZDROWIA . GALA XIX FORUM RYNKU ZDROWIA NZ.: OBRAZY STATUETKI
2023.10.16 WARSZAWA 3 XIX FORUM RYNKU ZDROWIA . GALA XIX FORUM RYNKU ZDROWIA NZ.: OBRAZY STATUETKI fot. FRZ

Drugie wyróżnienie zostało przyznane za Udział Polskiej Misji Medycznej w kolejnych akcjach humanitarnych i pomocy medycznej budujących pozytywny wizerunek Polski za granicą. Nagrodę odebrała Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej. Polska Misja Medyczna zaangażowała się m.in. w projekt opieki medycznej nad noworodkami i niedożywionymi dziećmi w Etiopii, gdzie doszło do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Przez PMM wspierany jest szpital w mieście Woliso, w którym opieką objętych zostało 850 noworodków. Polska Misja Medyczna, w obliczu wojny, wyposaża także w sprzęt ukraińskie szpitale. Do pacjentów w obwodzie charkowskim dotarły dwie mobilne kliniki.

W skład jury konkursu weszli:

Iwona Bączek, redaktor Rynku Zdrowia; prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS); Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych; Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Paulina Gumowska, redaktor naczelna segmentu zdrowie PTWP i portal Rynek Zdrowia; Luiza Jakubiak, redaktor Rynku Zdrowia; Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Tomasz Judycki, prezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej; dr Tomasz Karauda, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi; Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci; Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków; Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej; dr Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP; prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu; prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia; dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych; prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

XIX Forum Rynku Zdrowia odbywa się w dniach 16-17 października br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Tegoroczne Forum składa się 28. debat dotyczących szeroko pojętej opieki zdrowotnej, a także 4. części Zdrowotnego Hyde Parku, czyli interaktywnej platformy dla uczestników, umożliwiającej swobodną wymianę poglądów, uczestnictwo w debatach i rozmowy na różnorodne tematy dotyczące zdrowia.

Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia. Każdego roku biorą w nim udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portalu rynekzdrowia.pl oraz inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

źródło informacji: Grupa PTWP