HEWEA – System PRESKO z dotacją NCBiR

Możliwość komentowania HEWEA – System PRESKO z dotacją NCBiR została wyłączona Aktualności

Spółka HEWEA z siedzibą w Bykowie pod Wrocławiem tworzy technologię zintegrowanego systemu PRESKO, który służy do gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych.

Spółka HEWEA tworzy technologię zintegrowanego systemu PRESKO
Spółka HEWEA tworzy technologię zintegrowanego systemu PRESKO

Opracowane przez HEWEA rozwiązanie wyróżnia się na tle konkurencji zastosowaniem innowacyjnych pojemników i  bardzo krótkim czasem ich opróżniania (tylko 90 sekund). Jest też tańsze w  eksploatacji – pracę, którą obecnie wykonuje 2-3 osobowa załoga śmieciarki, może wykonać jeden kierowca, bez wysiadania z auta, w sposób całkowicie zautomatyzowany. Obecnie, gdy reżim sanitarny staje się nowym standardem, może się to okazać bardzo ważnym czynnikiem, umożliwiającym wykonywanie obowiązków pracownikom przedsiębiorstw komunalnych. Dodatkowo czujniki rejestrujące napełnienie pojemników wraz z modułem planowania trasy wpływają na oszczędność paliwa, pozwalając planować bardziej efektywne przejazdy.

HEWEA zwróciła się o  dofinansowanie projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymała kwotę 1 976 252,53 zł. Finalnym efektem tej współpracy będzie system składający się z gamy pojemników na odpady oraz pojazd wyposażony w manipulator do ich opróżniania. Rozwiązania te zostały już wstępnie przetestowane we Wrocławiu w ramach projektu pilotażowego, który odbył się na przełomie roku 2019 i 2020 przy współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, spółki Ekosystem oraz spółki Chemeko-System. Wyniki okazały się bardzo obiecujące, a prace wykonywane w ramach dofinansowania NCBiR pozwalają je udoskonalić.

HEWEA kieruje system PRESKO do przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Jak udowodnił trzymiesięczny program pilotażowy we Wrocławiu system przyczynia się do wzrostu segregacji odpadów i  wyższego poziomu recyklingu.

Podsumowując – dofinansowany przez NCBiR system PRESKO ma szanse umożliwić gminom zrównoważone gospodarowanie paliwem oraz surowcami wtórnymi przyczyniając się do zachowania środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego.

Hewea, system PRESKO